FUNDUSZE

Dofinansowanie szkoleń

Pomagamy pozyskiwać fundusze na realizację naszych działań rozwojowych. O naszej skuteczności świadczy 1 mln pozyskanego wsparcia w ramach KFS w 2015 roku, II miejsce w kategorii „Liderzy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” według liczby projektów”, III miejsce w kategorii „Liderzy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” według wartości pozyskanej dotacji, tytuł Lidera Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie łódzkim.

ZOBACZ INNE PRODUKTY