OPIS PROJEKTU

Blisko 30 kierowników i team liderów z dużej firmy dostarczającej multimedia, pracowało w trzech grupach nad rozwojem kompetencji menedżerskich. Każda z 3 grup wzięła udział w 5 spotkaniach. W trakcie każdego z nich wzięto na warsztat inną kompetencję menadżerskich. Po dwóch miesiąca od zakończenia procesu rozwojowego wróciliśmy do każdego z uczestników i sprawdziliśmy jak stosuje nabyte kompetencje w praktyce. Warsztaty poprzedziliśmy inspiracyjnym wykładem, w którym wzięli udział wszyscy uczestnicy dotyczącym multigeneracyjnego podejścia do zarządzania.