OPIS PROJEKTU

W 2014 roku zostaliśmy zaproszeni do współpracy przez firmę zajmująca się produkcją i montażem sortowni śmieci na całym świecie. Pracowaliśmy równolegle nad strategią firmy i wprowadzeniem nowej struktury organizacyjnej. Kolejnym krokiem było wyposażenie nowych dyrektorów w niezbędne kompetencje menadżerskie. W 2016 roku pracujemy dalej i przygotowujemy kadrę zarządzającą do certyfikacji IPMA.