//Przepis na Biznes
Przepis na Biznes2019-09-12T12:24:40+02:00

Przepis na Biznes

Projekt: Przepis na Biznes

Poznaj dokładnie…

Opis projektu

WIĘCEJ…

Odkryj najbliższe…

Terminy rekrutacji

WIĘCEJ…

Zobacz pliki…

Do pobrania

WIĘCEJ…

Po prostu…

Napisz do nas

WIĘCEJ…

Poznaj dokładnie…

Opis projektu

WIĘCEJ…

Odkryj najbliższe…

Terminy rekrutacji

WIĘCEJ…

Zobacz pliki…

Do pobrania

WIĘCEJ…

Po prostu…

Napisz do nas

WIĘCEJ…

Założenia projektu

Odkryj garść istotnych informacji o poszczególnych elementach projektu Przepis na Biznes.

Celem projektu „Przepis na Biznes – rozwój przedsiębiorczości w Łódzkiem Obszarze Metropolitalnym” jest zwiększenie do XII’20 liczby trwałych przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego o 84 firmy, w tym 42 na obszarach rewitalizowanych, utworzone przez osoby zamieszkałe na terenie ŁOM.

Projekt realizowany jest w okresie 2019-01-01 do 2020-12-31.

4 891 134,00 zł.

Terminy rekrutacji

Uwaga! Start rekrutacji III edycji rozpoczyna się w dniu 5 sierpnia o godz. 9:00.

Formularze rekrutacyjne należy złożyć w biurze projektu, ul. Tymienieckiego 19A.

Prosimy o regularne zapoznawanie się z informacjami na naszej stronie internetowej.

I edycja

27 marca 2019 – 19 kwietnia 2019 r.

II edycja

29 maja 2019 – 25 czerwca 2019 r.

Formularze rekrutacyjne można składać w siedzibie firmy w godz. 09:00-15:00

Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji § 5. Przyjmowanie zgłoszeń do udziału w projekcie

pkt. 5.9 – w przypadku, jeśli liczba złożonych formularzy przekroczy liczbę 60 w danej edycji nabór do danej edycji zostanie zakończony wcześniej – z dniem, w którym ww. liczba zostanie przekroczona.

Rekrutacja zostanie zamknięta w dniu 24 czerwca 2019 r. o godzinie 15:00.

III edycja

5-30 sierpnia 2019 r.

Formularze rekrutacyjne można składać w siedzibie firmy w godz. 09:00-15:00

Kryteria rekrutacji

W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 108 osób (65 kobiet i 43 mężczyzn), w tym co najmniej połowa należąca do obszaru objętego programem rewitalizacji.

Uczestnikiem projektu może być wyłącznie osoba, która na dzień przystąpienia do projektu spełnia poniższe kryteria formalne:

 1. pozostaje bez zatrudnienia;
 2. jest w wieku 30 lat i więcej;
 3. zamieszkanie (w rozumieniu KC) na obszarze ŁOM tj. m. Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski;
 4. zamiar podjęcia aktywności zawodowej w formie działalności gospodarczej na terenie ŁOM, należąca do jednej z następujących grup:
 • osoby w wieku 50 lat i więcej;
 • kobiety;
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie na poziomie IESCD3 i niższym);
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat (zakłada się ich udział na poziomie nie wyższym niż 20% ogółu uczestników).
 1. Opis planowanej działalności gospodarczej (max. 40 pkt).
 2. Posiadane kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności (max. 20 pkt).
 1. Niepełnosprawność (orzeczenie 10 pkt).
 2. Długotrwałe bezrobocie (oświadczenie 10 pkt).
 3. Dochód na osobę max. 700,00 zł (oświadczenie 10 pkt).
 4. Wiek 50+ (oświadczenie 10 pkt).
 5. Wykształcenie do IESCD 3 włącznie (oświadczenie 10 pkt).
 6. Zamieszkanie na terenie rewitalizacji (oświadczenie 20 pkt).

Harmonogram

Poznaj szczegółowy harmonogram projektu Przepis na Biznes.

Ogłoszenie ostatecznej listy osób zakwalifikowanych.

Podpisanie umów uczestnictwa szkoleniowo-doradczych.

Szkolenia (6 spotkań/8h) oraz indywidualne konsultacje z doradcami ds. biznesplanów

składanie biznesplanów w biurze projektu

ocena biznesplanów przez ekspertów

Ogłoszenie wstępnej listy osób zakwalifikowanych do podpisania umowy na udzielenie wsparcia

możliwość odwołania się od oceny

ewentualna ponowna ocena biznesplanów

ostateczna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do podpisania umów o udzielenie wsparcia

otworzenie działalności gospodarczych przez Uczestników projektu

Podpisanie umów o udzielenie wsparcia

Ocena formalna formularzy rekrutacyjnych

powiadomienie Kandydatów o wynikach oceny formalnej na stronie projektu

Uzupełnienie braków formalnych w formularzach rekrutacyjnych

rozmowy Kandydatów z doradcą zawodowym

ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych

ogłoszenie wstępnej listy rankingowej po ocenie merytorycznej oraz rozmowach z doradcą zawodowym

przyjmowanie odwołań w biurze projektu

Ogłoszenie ostatecznej listy osób zakwalifikowanych do podpisania umowy szkoleniowo-doradczej

Podpisanie umów szkoleniowo-doradczych

szkolenia oraz indywidualne konsultacje z doradcami ds. biznesplanów

Wyniki oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych dla 3 edycji projektu

LPNr formularzaOcena formalna
11/3/PnB/2019TAK
22/3/PnB/2019TAK
33/3/PnB/2019TAK
44/3/PnB/2019TAK
55/3/PnB/2019TAK
66/3/PnB/2019TAK
77/3/PnB/2019TAK
88/3/PnB/2019TAK
99/3/PnB/2019TAK
1010/3/PnB/2019TAK
1111/3/PnB/2019TAK
1212/3/PnB/2019TAK
1313/3/PnB/2019TAK
1414/3/PnB/2019TAK
1515/3/PnB/2019TAK
16
1717/3/PnB/2019TAK
1818/3/PnB/2019TAK
1919/3/PnB/2019TAK
2020/3/PnB/2019TAK
2121/3/PnB/2019TAK
2222/3/PnB/2019TAK
2323/3/PnB/2019TAK
2424/3/PnB/2019TAK
2525/3/PnB/2019TAK
2626/3/PnB/2019TAK
2727/3/PnB/2019TAK
2828/3/PnB/2019TAK
2929/3/PnB/2019TAK
3030/3/PnB/2019TAK
3131/3/PnB/2019TAK
3232/3/PnB/2019TAK
3333/3/PnB/2019TAK
3434/3/PnB/2019TAK
3535/3/PnB/2019TAK
3636/3/PnB/2019TAK
3737/3/PnB/2019TAK
3838/3/PnB/2019NIE
3939/3/PnB/2019TAK
4040/3/PnB/2019TAK
4141/3/PnB/2019TAK
4242/3/PnB/2019TAK
4343/3/PnB/2019TAK
4444/3/PnB/2019TAK
4545/3/PnB/2019TAK
4646/3/PnB/2019TAK
4747/3/PnB/2019TAK
4848/3/PnB/2019TAK
4949/3/PnB/2019TAK
5050/3/PnB/2019TAK
5151/3/PnB/2019TAK
5252/3/PnB/2019TAK
5353/3/PnB/2019TAK
5454/3/PnB/2019TAK
5555/3/PnB/2019TAK
5656/3/PnB/2019TAK
5757/3/PnB/2019TAK
5858/3/PnB/2019TAK
5959/3/PnB/2019TAK
6060/3/PnB/2019TAK
6161/3/PnB/2019TAK
6262/3/PnB/2019TAK
6363/3/PnB/2019TAK
6464/3/PnB/2019TAK
6565/3/PnB/2019TAK
6666/3/PnB/2019TAK
6767/3/PnB/2019TAK
6868/3/PnB/2019TAK
6969/3/PnB/2019TAK
7070/3/PnB/2019TAK
7171/3/PnB/2019TAK
7272/3/PnB/2019TAK
7373/3/PnB/2019TAK
7474/3/PnB/2019TAK
7575/3/PnB/2019TAK
7676/3/PnB/2019TAK
7777/3/PnB/2019TAK
7878/3/PnB/2019TAK
7979/3/PnB/2019TAK
8080/3/PnB/2019TAK
8181/3/PnB/2019TAK
8282/3/PnB/2019TAK
8383/3/PnB/2019TAK
8484/3/PnB/2019TAK
8585/3/PnB/2019TAK
8686/3/PnB/2019TAK
8787/3/PnB/2019TAK
8888/3/PnB/2019NIE
8989/3/PnB/2019TAK
9090/3/PnB/2019TAK
9191/3/PnB/2019TAK
9292/3/PnB/2019TAK
9393/3/PnB/2019TAK

Doradztwo i szkolenia

Wybierz między doradztwem a szkoleniami.

Szkolenia

Szkolenia realizowane będą w formule 6 spotkań po 8 godzin średnio 2 razy w tygodniu.

 

Tematy szkoleń:

 • zarządzanie i organizacja pracy,
 • budowanie relacji i obsługa klienta,
 • marketing i PR w małej firmie,
 • obowiązki formalno-prawne,
 • rachunkowość małej firmy,
 • planowanie biznesu – biznesplan.

Doradztwo

W ramach projektu zaplanowano 2 typy doradztwa:

 • 4 godziny doradcze na osobę – indywidualne konsultacje dla osób, które ukończyły szkolenia i przygotowują biznes plan. Godziny doradztwa realizowane będą w Biurze projektu (siedzibie Realizatora projektu) w godzinach indywidualnie ustalanych.
 • 6 godzin doradczych na osobę, do wykorzystania w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej. Godziny doradztwa realizowane będą w Biurze projektu (siedzibie Realizatora projektu tj. HRP Group) w godzinach indywidualnie ustalanych.

Dotacja na uruchomienie działalności

Uczestnik projektu otrzymuje środki na uruchomienie działalności gospodarczej opisanej w zaakceptowanym przez beneficjenta biznesplanie i ma obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy (co oznacza, że Uczestnik, który podjął działalność gospodarczą np. 1 stycznia 2019 r. zobowiązany jest do jej prowadzenia do 1 stycznia 2020 r. włącznie. Patrz art. 112 Kodeksu cywilnego) począwszy od dnia jej rozpoczęcia w sposób zgodny z biznesplanem.

Wsparcie pomostowe

Wsparcie pomostowe ma na celu pokrycie niezbędnych, bieżących opłat, bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, podatków, opłat administracyjnych.

Wsparcie pomostowe zostaje przyznane na okres 6 miesięcy. Przez miesiąc należy rozumieć miesiąc prowadzenia działalności gospodarczej (np. od 20 lutego do 20 marca) a nie miesiąc kalendarzowy.

Materiały do pobrania

Niezbędne dokumenty.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

POBIERZ

Zał. 1 – formularz rekrutacyjny

POBIERZ

Zał. 2a – ocena formalna formularza

POBIERZ

Zał. 2b – ocena merytoryczna formularza

POBIERZ

Zał. 2c – karta oceny / opinia doradcy

POBIERZ

Zał. 2d – karta oceny końcowej

POBIERZ

Zał. 3 – formularz odwołania

POBIERZ

Biznesplan

POBIERZ

Zał. 1 – do
biznesplanu

POBIERZ

Zał. 2 – do biznesplanu

POBIERZ

Formularz zmian w biznesplanie

POBIERZ

Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

POBIERZ

Karta oceny merytorycznej biznesplanu

POBIERZ

Karta oceny
formalnej
biznesplanu

POBIERZ

Regulamin przyznania wsparcia

POBIERZ

Weksel

POBIERZ

Weksel – krok po kroku

POBIERZ

Lista sektorów co do których pomoc de minimis jest ograniczona lub wykluczona

POBIERZ

Materiały do pobrania

Niezbędne dokumenty.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

POBIERZ

Zał. 1 – formularz rekrutacyjny

POBIERZ

Zał. 2a – ocena formalna formularza

POBIERZ

Zał. 2b – ocena merytoryczna formularza

POBIERZ

Zał. 2c – karta oceny / opinia doradcy

POBIERZ

Zał. 2d – karta oceny końcowej

POBIERZ

Zał. 3 – formularz odwołania

POBIERZ

Biznesplan

POBIERZ

Zał. 1 – do
biznesplanu

POBIERZ

Zał. 2 – do biznesplanu

POBIERZ

Formularz zmian w biznesplanie

POBIERZ

Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

POBIERZ

Karta oceny merytorycznej biznesplanu

POBIERZ

Karta oceny
formalnej
biznesplanu

POBIERZ

Regulamin przyznania wsparcia

POBIERZ

Weksel

POBIERZ

Weksel – krok po kroku

POBIERZ

Lista sektorów co do których pomoc de minimis jest ograniczona lub wykluczona

POBIERZ

Aktualności projektowe

Odkryj najświeższe informacje dotyczące projektu Przepis na Biznes.

Zobacz więcej

Gdzie i jak nas znaleźć?

Im dużej zwlekasz, tym więcej tracisz!

Napisz do nas!

Zapraszamy do nas! Nie masz teraz czasu? Napisz.

Strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Oczywiście w każdej chwili możesz zablokować pliki cookies w swojej przeglądarce. ROZUMIEM