Strona główna/Projekty/Przepis na Biznes
Przepis na Biznes2020-03-26T13:15:15+01:00

Przepis na Biznes – rozwój przedsiębiorczości w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym

Projekt: Przepis na Biznes – rozwój przedsiębiorczości w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym

Ważna informacja

Prosimy o NIE zamykanie działalności gospodarczych oraz o pilny kontakt jeśli sytuacja wymaga podjęcia kroków pomocowych. Podkreślamy, że każdą sytuację rozpatrywać będziemy indywidualnie.

Poznaj dokładnie…

Opis projektu

WIĘCEJ…

Odkryj najbliższe…

Terminy rekrutacji

WIĘCEJ…

Zobacz pliki…

Do pobrania

WIĘCEJ…

Po prostu…

Napisz do nas

WIĘCEJ…

Poznaj dokładnie…

Opis projektu

WIĘCEJ…

Odkryj najbliższe…

Terminy rekrutacji

WIĘCEJ…

Zobacz pliki…

Do pobrania

WIĘCEJ…

Po prostu…

Napisz do nas

WIĘCEJ…

Założenia projektu

Odkryj garść istotnych informacji o poszczególnych elementach projektu Przepis na Biznes – rozwój przedsiębiorczości w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym

Celem projektu „Przepis na Biznes – rozwój przedsiębiorczości w Łódzkiem Obszarze Metropolitalnym” jest zwiększenie do XII’20 liczby trwałych przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego o 84 firmy, w tym 42 na obszarach rewitalizowanych, utworzone przez osoby zamieszkałe na terenie ŁOM.

Projekt realizowany jest w okresie 2019-01-01 do 2020-12-31.

4 891 134,00 zł.

Terminy rekrutacji

Uwaga! Start rekrutacji III edycji rozpoczyna się w dniu 5 sierpnia o godz. 9:00.

Formularze rekrutacyjne należy złożyć w biurze projektu, ul. Tymienieckiego 19A.

Prosimy o regularne zapoznawanie się z informacjami na naszej stronie internetowej.

I edycja

27 marca 2019 – 19 kwietnia 2019 r.

II edycja

29 maja 2019 – 25 czerwca 2019 r.

Formularze rekrutacyjne można składać w siedzibie firmy w godz. 09:00-15:00

Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji § 5. Przyjmowanie zgłoszeń do udziału w projekcie

pkt. 5.9 – w przypadku, jeśli liczba złożonych formularzy przekroczy liczbę 60 w danej edycji nabór do danej edycji zostanie zakończony wcześniej – z dniem, w którym ww. liczba zostanie przekroczona.

Rekrutacja zostanie zamknięta w dniu 24 czerwca 2019 r. o godzinie 15:00.

III edycja

5-30 sierpnia 2019 r.

Formularze rekrutacyjne można składać w siedzibie firmy w godz. 09:00-15:00

Kryteria rekrutacji

W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 108 osób (65 kobiet i 43 mężczyzn), w tym co najmniej połowa należąca do obszaru objętego programem rewitalizacji.

Uczestnikiem projektu może być wyłącznie osoba, która na dzień przystąpienia do projektu spełnia poniższe kryteria formalne:

 1. pozostaje bez zatrudnienia;
 2. jest w wieku 30 lat i więcej;
 3. zamieszkanie (w rozumieniu KC) na obszarze ŁOM tj. m. Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski;
 4. zamiar podjęcia aktywności zawodowej w formie działalności gospodarczej na terenie ŁOM, należąca do jednej z następujących grup:
 • osoby w wieku 50 lat i więcej;
 • kobiety;
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie na poziomie ISCED 3 i niższym);
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat (zakłada się ich udział na poziomie nie wyższym niż 20% ogółu uczestników).
 1. Opis planowanej działalności gospodarczej (max. 40 pkt).
 2. Posiadane kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności (max. 20 pkt).
 1. Niepełnosprawność (orzeczenie 10 pkt).
 2. Długotrwałe bezrobocie (oświadczenie 10 pkt).
 3. Dochód na osobę max. 700,00 zł (oświadczenie 10 pkt).
 4. Wiek 50+ (oświadczenie 10 pkt).
 5. Wykształcenie do ISCED 3 włącznie (oświadczenie 10 pkt).
 6. Zamieszkanie na terenie rewitalizacji (oświadczenie 20 pkt).

Uwaga!

Informujemy, iż w związku z pojawieniem się wirusa COVID-19, prosimy o nie przyjeżdżanie do biura projektu.
Przyjmowanie wszelkich dokumentów odbywać się będzie drogą mailową.

Opublikowanie wyników na stronie projektu dla 2 edycji.

Składanie wniosków o przedłużenie wsparcia pomostowego finansowego

OSTATECZNA lista rankingowa Uczestników Projektu zakwalifikowanych do przyznania wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego w projekcie ,,Przepis na Biznes – rozwój przedsiębiorczości w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym” (2 edycja)

LPNumer wnioskuPunktacjaStatus
13/230zakwalifikowany
216/229zakwalifikowany
39/228zakwalifikowany
410/228zakwalifikowany
511/228zakwalifikowany
62/227zakwalifikowany
721/227zakwalifikowany
86/227zakwalifikowany
920/227zakwalifikowany
1023/227zakwalifikowany
1112/226zakwalifikowany
125/225zakwalifikowany
1322/225zakwalifikowany
1425/225zakwalifikowany
1517/225zakwalifikowany
1624/225zakwalifikowany
1713/224niezakwalifikowany
1819/224niezakwalifikowany
194/224niezakwalifikowany
2015/223niezakwalifikowany
217/223niezakwalifikowany
2218/223niezakwalifikowany
231/221niezakwalifikowany
2414/220niezakwalifikowany
258/218niezakwalifikowany

Doradztwo i szkolenia

Wybierz między doradztwem a szkoleniami.

Szkolenia

Szkolenia realizowane będą w formule 6 spotkań po 8 godzin średnio 2 razy w tygodniu.

Tematy szkoleń:

 • zarządzanie i organizacja pracy,
 • budowanie relacji i obsługa klienta,
 • marketing i PR w małej firmie,
 • obowiązki formalno-prawne,
 • rachunkowość małej firmy,
 • planowanie biznesu – biznesplan.

Doradztwo

W ramach projektu zaplanowano 2 typy doradztwa:

 • 4 godziny doradcze na osobę – indywidualne konsultacje dla osób, które ukończyły szkolenia i przygotowują biznes plan. Godziny doradztwa realizowane będą w Biurze projektu (siedzibie Realizatora projektu) w godzinach indywidualnie ustalanych.
 • 6 godzin doradczych na osobę, do wykorzystania w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej. Godziny doradztwa realizowane będą w Biurze projektu (siedzibie Realizatora projektu tj. HRP Group) w godzinach indywidualnie ustalanych.

Dotacja na uruchomienie działalności

Uczestnik projektu otrzymuje środki na uruchomienie działalności gospodarczej opisanej w zaakceptowanym przez beneficjenta biznesplanie i ma obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy (co oznacza, że Uczestnik, który podjął działalność gospodarczą np. 1 stycznia 2019 r. zobowiązany jest do jej prowadzenia do 1 stycznia 2020 r. włącznie. Patrz art. 112 Kodeksu cywilnego) począwszy od dnia jej rozpoczęcia w sposób zgodny z biznesplanem.

Wsparcie pomostowe

Wsparcie pomostowe ma na celu pokrycie niezbędnych, bieżących opłat, bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, podatków, opłat administracyjnych.

Wsparcie pomostowe zostaje przyznane na okres 6 miesięcy. Przez miesiąc należy rozumieć miesiąc prowadzenia działalności gospodarczej (np. od 20 lutego do 20 marca) a nie miesiąc kalendarzowy.

Materiały do pobrania

Niezbędne dokumenty.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

POBIERZ

Zał. 1 – formularz rekrutacyjny

POBIERZ

Zał. 2a – ocena formalna formularza

POBIERZ

Zał. 2b – ocena merytoryczna formularza

POBIERZ

Zał. 2c – karta oceny / opinia doradcy

POBIERZ

Zał. 2d – karta oceny końcowej

POBIERZ

Zał. 3 – formularz odwołania

POBIERZ

Biznesplan

POBIERZ

Zał. 1 – do
biznesplanu

POBIERZ

Zał. 2 – do biznesplanu

POBIERZ

Formularz zmian w biznesplanie

POBIERZ

Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

POBIERZ

Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego 

POBIERZ

Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

POBIERZ

Karta oceny merytorycznej biznesplanu

POBIERZ

Karta oceny
formalnej
biznesplanu

POBIERZ

Regulamin przyznania wsparcia

POBIERZ

Weksel

POBIERZ

Weksel – krok po kroku

POBIERZ

Lista sektorów co do których pomoc de minimis jest ograniczona lub wykluczona

POBIERZ

Rozeznanie na rynku nr 1 ocena biznesplanów

POBIERZ

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego

POBIERZ

Karta oceny Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego

POBIERZ

Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego

POBIERZ

Materiały do pobrania

Niezbędne dokumenty.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

POBIERZ

Zał. 1 – formularz rekrutacyjny

POBIERZ

Zał. 2a – ocena formalna formularza

POBIERZ

Zał. 2b – ocena merytoryczna formularza

POBIERZ

Zał. 2c – karta oceny / opinia doradcy

POBIERZ

Zał. 2d – karta oceny końcowej

POBIERZ

Zał. 3 – formularz odwołania

POBIERZ

Biznesplan

POBIERZ

Zał. 1 – do
biznesplanu

POBIERZ

Zał. 2 – do biznesplanu

POBIERZ

Formularz zmian w biznesplanie

POBIERZ

Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

POBIERZ

Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego 

POBIERZ

Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

POBIERZ

Karta oceny merytorycznej biznesplanu

POBIERZ

Karta oceny
formalnej
biznesplanu

POBIERZ

Regulamin przyznania wsparcia

POBIERZ

Weksel

POBIERZ

Weksel – krok po kroku

POBIERZ

Lista sektorów co do których pomoc de minimis jest ograniczona lub wykluczona

POBIERZ

Rozeznanie na rynku nr 1 ocena biznesplanów

POBIERZ

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego

POBIERZ

Karta oceny Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego

POBIERZ

Aktualności projektowe

Odkryj najświeższe informacje dotyczące projektu Przepis na Biznes.

Pokaż więcej...

Gdzie i jak nas znaleźć?

Im dużej zwlekasz, tym więcej tracisz!

Napisz do nas!

Zapraszamy do nas! Nie masz teraz czasu? Napisz.