Aleksandra Jankowiak

ASESOR, DORADCA ZAWODOWY

Absolwentka psychologii doradztwa zawodowego i organizacji (UŁ). Ukończyła ekspercki kurs dla asesorów Meta Assess (MABOR) oraz szkolenie z Selekcji Ukierunkowanej.

Tworzy narzędzia badawcze służące do pomiaru kompetencji pracowniczych oraz procesy rekrutacyjne. Odpowiadała za realizację (w części merytorycznej oraz logistycznej) kilkudziesięciu centrów oceny: Assessment i Development Center.

Ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu i Szkołę Coachów Biznesu (GRUPA SET) wraz z Mentor Coachingiem. Umiejętności coachingowe zdobywała i rozwijała zgodnie ze standardami renomowanych organizacji coachingu: International Coaching Community (ICC) oraz International Coaching Federation (ICF).

Jej specjalnością są konsultacje kariery, podczas których wykorzystuje narzędzia z zakresu coachingu kariery oraz doradztwa zawodowego.

W „Projekcie Praca” Gazety Wyborczej była trenerem i koordynatorem ds. programu edukacyjnego (przedmiotu akademickiego Absolwent na rynku pracy). Promowała zmiany w systemie polskiej edukacji, współpracowała z władzami uczelni, biurami karier, MNiSW oraz pracodawcami w sprawie programu edukacyjnego.

Jako trenerka specjalizuje się w szkoleniach z zakresu rekrutacji, pomiaru kompetencji pracowników, szeroko pojętej komunikacji, wchodzenia lub powrotu na rynek pracy.

Właścicielka Łódzkiej Pracowni Psychologicznej, w której prowadzi psychologiczne warsztaty rozwojowe.