Aleksandra Stankiewicz

SOCJOLOG, COACH INDYWIDUALNY I ZESPOŁOWY

Doświadczenie zawodowe jako trener zdobywa od 17 lat. Posiada doświadczenie w pracy z klientami z obszaru biznesu, administracji państwowej oraz sektora pozarządowego. Od pięciu lat pracuje jako coach  biznesu i life coach, respektując zasady ICF. W tym czasie zrealizowała blisko 1000 godzin sesji indywidualnych i zbiorowych.  W swojej pracy dąży do budowania strategii zgodnych z celami firmy. Pracuje w metodologii ericsonowskiej, skoncentrowanej na rozwiązaniach. W pracy z innymi, skupia się na identyfikacji zasobów klienta w dążeniu do realizacji zamierzeń zawodowych, odniesienia sukcesu i przy zachowaniu work-life balance.

Jako doktor nauk humanistycznych z zakresu socjologii, posiada piętnastoletnie doświadczenie w pracy wykładowcy oraz koordynacji badań.  Prowadziła działania związane z propagowaniem idei uczenia się przez całe życie i podnoszeniem kompetencji poprzez szkolenia, współpracując mi.n
z Radiem Polskim. Ponadto, bierze czynny udział w propagowaniu idei społeczeństwa obywatelskiego, współpracuje
z wieloma organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodzin dysfunkcyjnych i osób wykluczonych.

Związana jest z Uniwersytetem Łódzkim, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Skierniewicach, gdzie oprócz starszego wykładowcy, pełniła funkcję pełnomocnika prorektora ds. studentów i jakości nauczania, zasiada
w Komitecie Organizacyjnym Festiwalu Nauki oraz jest członkiem Komisji ds. Wyższego Wykształcenia Zawodowego UM w Skierniewicach.

Pracowała między innymi dla klientów takich jak: Hexeline,  FON – SKB, Alsen, Poczta Polska, Monnari, ZPM Grot, DB Schenker, Cermag, Play, Novartis, Uniwersytet Łódzki, Toya, Inwemer. Kastor, P&G, Gillette, Barry Callebaut, Polmecanic i inni.