ola _foto

Aleksandra Stankiewicz

SOCJOLOG, COACH INDYWIDUALNY I ZESPOŁOWY

Doświadczenie zawodowe jako trener zdobywa od 17 lat. Posiada doświadczenie w pracy z klientami z obszaru biznesu, administracji państwowej oraz sektora pozarządowego. Różnorodność zdobytego doświadczenia wykorzystuje do rozwijania, u menadżerów oraz pracowników niższego szczebla, umiejętności komunikacyjnych, rozwiązywania konfliktów  czy motywowania.

Od pięciu lat pracuje jako coach  biznesu i life coach, respektując zasady ICF. W tym czasie zrealizowała 700 godzin sesji indywidualnych i zbiorowych.  W swojej pracy dąży do budowania strategii zgodnych z celami firmy. Pracuje
w metodologii ericsonowskiej, skoncentrowanej na rozwiązaniach. W pracy z innymi, skupia się na identyfikacji zasobów klienta w dążeniu do realizacji zamierzeń zawodowych, odniesienia sukcesu i przy zachowaniu work-life balance.

Od czterech lat, w ramach autorskiego programu „Zakochaj się w sobie i podaj dalej”, prowadzi warsztaty otwarte
z zakresu kształtowania samooceny i umiejętności wykorzystywania zasobów, a od 17 lat prowadzi warsztaty zorientowane na podnoszenie filarów poczucia własnej wartości oraz budowania wizji życia opartego na równowadze. Prowadzi wykłady motywujące, spotkania i warsztaty w duchu budowania zdrowych i mądrych relacji w związku oraz doradztwo osobiste i coaching w tym zakresie.

Od 16 lat współpracuje z różnymi podmiotami organizującymi szkolenia i doradztwo, a od sześciu lat współpracuje
z HRP group, będąc członkiem zespoły trenerskiego.

Z wykształcenia kierunkowego jest socjologiem. Jako doktor nauk humanistycznych z zakresu socjologii, posiada piętnastoletnie doświadczenie w pracy wykładowcy oraz koordynacji badań.  Prowadziła działania związane
z propagowaniem idei uczenia się przez całe życie i podnoszeniem kompetencji poprzez szkolenia, współpracując mi.n
z Radiem Polskim. Ponadto, bierze czynny udział w propagowaniu idei społeczeństwa obywatelskiego, współpracuje
z wieloma organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodzin dysfunkcyjnych i osób wykluczonych.

Związana jest z Uniwersytetem Łódzkim, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Skierniewicach, gdzie oprócz starszego wykładowcy, pełniła funkcję pełnomocnika prorektora ds. studentów i jakości nauczania, zasiada
w Komitecie Organizacyjnym Festiwalu Nauki oraz jest członkiem Komisji ds. Wyższego Wykształcenia Zawodowego UM w Skierniewicach.

Pracowała między innymi dla klientów takich jak: Hexeline, Grupa Onet, Sympatia.pl, FON – SKB, Alsen, Stena Line, Wydawnictwo Piątek Trzynastego, CJB „Akcent” w Łodzi, ASP w Warszawie, UM Łódź, UM Pabianice, UM Skierniewice, Poczta Polska, Monnari, ZPM Grot, DB Schenker i inni.