4

Filip Maszewski

TRENER BIZNESU, DOKTORANT NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UŁ.

Doktorant Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, w katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Swoje doświadczenie w obszarze szkoleń rozpoczął w  firmie Komfort S.A., gdzie pomagał przygotowywać, organizować i realizować wewnętrzne szkolenia sprzedażowe oraz produktowe. Pracę przy organizowaniu szkoleń kontynuował w firmie HRP Group, gdzie na stanowisku konsultanta, koordynował projekty szkoleniowe dla kluczowych klientów ( m.in. FON-SKB, ALSEN, Polmecanic).

Reprezentując firmę HRP Group, prowadzi szkolenia z obszaru sprzedaży, budowania relacji z klientem, rozwoju kompetencji interpersonalnych oraz budowania marki pracodawcy i pracownika. Dotychczas przeprowadzał szkolenia i warsztaty dla takich firm i instytucji, jak m.in.: Poczta Polska S.A, Urząd Miasta Łodzi, Akademickie Biuro Karier UŁ.

Jako doktorant prowadzi zajęcia w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi dla studentów wszystkich typów studiów. Ponadto, jest autorem kilku publikacji dotyczących tradycyjnych i nowoczesnych form szkoleniowych.

W swojej pracy skupia się przede wszystkim na kreatywnym podejściu do rozwoju osobistego, znajdując różne metody pomagające w pełni wykorzystać potencjał uczestników szkoleń.