4

Filip Maszewski

TRENER BIZNESU, DOKTORANT NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UŁ.

Doktorant Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, w katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Swoje doświadczenie w obszarze szkoleń rozpoczął w firmie Komfort S.A., gdzie pomagał przygotowywać, organizować i realizować wewnętrzne szkolenia sprzedażowe oraz produktowe. Pracę przy organizowaniu szkoleń kontynuował w firmie HRP, gdzie na stanowisku konsultanta, koordynował projekty szkoleniowe dla kluczowych klientów ( m.in. FON-SKB, ALSEN, ASM).

Obecnie reprezentując firmę HRP, prowadzi szkolenia z obszaru sprzedaży, budowania relacji z klientem, rozwoju kompetencji interpersonalnych oraz budowania marki pracodawcy i pracownika. Dotychczas przeprowadzał szkolenia i warsztaty dla takich firm i instytucji, jak m.in.:, PLAY, DB Schenker, Monnari, Poczta Polska S.A.

Jako doktorant prowadzi zajęcia w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi dla studentów wszystkich typów studiów. Ponadto, jest autorem kilku publikacji dotyczących tradycyjnych i nowoczesnych form szkoleniowych.

W swojej pracy skupia się przede wszystkim na kreatywnym podejściu do rozwoju osobistego, znajdując różne metody pomagające w pełni wykorzystać potencjał uczestników szkoleń.

Wybrane publikacje :

  • Maszewski, Variety of training techniques in the process of generation C employee development, The 8th Multidisciplinary Academic Conference in Prague 2016, MAC Prague consulting Ltd.
  • Maszewski, Mentoringjako metoda wspierająca zarządzanie wiedzą w organizacji, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego 2016, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
  • Maszewski, Storytelling – idea i zastosowanie w szkoleniach realizowanych z wykorzystaniem prezentacji., Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 4 – tom 2, wyd. Creativetime, Kraków 2015
  • Maszewski, Mind Mapping – narzędzie wykorzystywane w szkoleniach. wyd. Creativetime, Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 4 – tom 2, Kraków 2015
  • Maszewski, Mocne i słabe strony mobilnej rekrutacji, Zarządzanie ludźmi w sektorze publicznym i non-profit, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2015;
  • Wojtaszczyk, F. Maszewski, Różnorodność metod zarządzania marką osobistą, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 349, 2014.