Justyna Kliombka-Jarzyna

PSYCHOLOŻKA, MANAGERKA Z 17-LETNIM DOŚWIADCZENIEM, COACH INDYWIDUALNY I ZESPOŁOWY, MENTORKA.

Jej głównym obszarem specjalizacji jest rozwijanie kompetencji managerów średniego i wysokiego szczebla. Posiada bogate doświadczenie zarówno w indywidualnej, jak i grupowej pracy z klientem biznesowym. Korzystając z wieloletniego doświadczenia terapeutycznego i coachingowego pracuje z managerami rozwijając ich kompetencje w obszarze skuteczności osobistej i zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem budowania postawy i pozycji lidera.  Wspiera ich także w przezwyciężaniu wewnętrznych barier i ograniczeń. W pracy rozwojowej często wykorzystuje narzędzia z obszaru coachingu grupowego i zespołowego. Jest Dyrektorem Merytorycznym ds. rozwoju w HRP. Przygotowuje pracowników do pełnienia roli trenera i mentora, uczy ich jak uczyć innych. Od 14 lat prowadzi zajęcia dla słuchaczy studiów wszystkich typów, wraz z podyplomowymi, w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Zrealizowała blisko 20 000 godzin szkoleniowych.

Wybrane publikacje

 • Woszczyk P., Kliombka-Jarzyna J., Stankiewicz A., Warwas I, Wiktorowicz J. 2016, Pokolenia co się zmienia? Kompendium wiedzy o zarządzaniu międzygeneracyjnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2016
 • Woszczyk P., Kliombka-Jarzyna J. 2016, Zarządzanie wiekiem, zarządzanie pokoleniami, czyli jak efektywnie kierować zespołem wielopokoleniowym ,  (w:) Ilona Świątek-Barylska (red.), Relacje w organizacji. Podręcznik menedżera, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (w druku).
 • Hyla M., Czernecka M. (red) Projektowanie efektywnych szkoleń Learning Battle Cards Wolters Kluwer, Warszawa 2016
 • Kliombka – Jarzyna J., Czaplińska A., Marczak – Czajka A. Ciemna strona coachingu – wyzwania dla organizacji w Personel Plus 7/2016
 • Kliombka-Jarzyna J. HR jak zespół Formuły 1, jak kreować kulturę, w której każdy może się rozwijać a zaangażowane zespoły odnoszą sukcesy? w Personel Plus 5/2016
 • Kliombka-Jarzyna J., Woszczyk P., Jak długo „żyje” wiedza? w Personel Plus 1/2016
 • Woszczyk P., Kliombka-Jarzyna, Co komu w duszy gra? (w:) Personel Plus, 11/2015
 • Woszczyk P., Kliombka-Jarzyna J., Ewolucja, czy może rewaluacja? Czyli dlaczego potrzebujemy nowych metod budowania zaangażowania, (w:) Personel Plus, 9/2015
 • Woszczyk P., Kliombka-Jarzyna J., Graczykowska M. 2015, Lider na dobre i złe czasy, (w:) Personel Plus , 5/2015
 • Woszczyk P., Kliombka-Jarzyna J. 2015, Zgubione diamenty, zgubione talenty. Pięćdziesięciolatek na rynku pracy, (w:) Personel Plus 4/2015.
 • Justyna Kliombka – Jarzyna, Malwina Graczykowska 2015, Etapy rozwoju firmy a strategiczna podejście do zarządzania, (w:) Personel Plus nr 3 (88) 2015
 • Marzena Syper-Jędrzejak, Justyna Kliombka-Jarzyna 2011, Profilaktyka wykluczeń i wypalenia zawodowego w grupie pracowników 45+, (w:) Humanizacja Pracy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły im. Pawła Włodkowica w Płocku
 • Justyna Kliombka-Jarzyna, Marzena Syper-Jędrzejak 2011, Inicjatywy ułatwiające powrót matek na rynek pracy na przykładzie projektu „Matki znów aktywne zawodowo” realizowanego przez Międzynarodową Fundację Kobiet w Łodzi, (w:) Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi. Tom 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss. 295-311
 • Justyna Kliombka-Jarzyna 2011, Inicjatywy ułatwiające powrót matek na rynek pracy na przykładzie projektu „Matki znów aktywne zawodowo” realizowanego przez Międzynarodową Fundację Kobiet w Łodzi, (w:) Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi. Tom 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011
 • Justyna Kliombka-Jarzyna 2010, Określanie predyspozycji i preferencji zawodowych pracowników jako narzędzie przeciwdziałania dysfunkcjom ZZL, (w:) Dysfunkcje i patologie
  w sferze zarządzania zasobami ludzkimi. Tom 3, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, ss.
  249-264
 • Justyna Kliombka-Jarzyna, Marzena Syper-Jędrzejak 2010, Płeć psychologiczna a poczucie kontroli menedżera, (w:) Współczesne koncepcje zarządzania w teorii i praktyce, red A. Dura, Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej, ss. 166-180
 • Justyna Kliombka-Jarzyna 2005, Wypalenie zawodowe jako przykład patologii zarządzania zasobami ludzkimi, (w:) Z. Janowska, J. Cewińska, K. Wojtaszczyk (red.), „Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 377-383
 • Justyna Kliombka-Jarzyna 2005, Wypalenie zawodowe jako przykład patologii zarządzania zasobami ludzkimi. Założenia badawcze, (w:) S. Wilmańska-Sosnowska (red.), „Rola nauk
  o zarządzaniu w kreowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy. Wybrane zagadnienia”, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 103-108

Pracowała między innymi dla takich klientów jak: Hexeline,  FON – SKB, Alsen, Poczta Polska, Monnari, ZPM Grot, DB Schenker, Cermag, Play, Novartis, Uniwersytet Łódzki, Toya, Inwemer, Kastor, P&G, Gillette, Barry Callebaut, Polmecanic, MS POS i inni.

Prywatnie wielbicielka zwierząt, marzy o posiadaniu dzika.