Patrycja Woszczyk

EKSPERTKA DS. RÓŻNORODNOŚCI I PROJEKTÓW HR, TRENERKA UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNYCH

Od 10 lat zajmuje się tematyką zarządzania różnorodnością w organizacjach. Managerka innowacyjnych projektów szkoleniowo-badawczych i kompleksowych rozwiązań związanych z rozwojem potencjału pracowników. Kierownik merytoryczny projektów związanych z zarządzaniem wiekiem. Pomysłodawczyni ogólnopolskiego badania na temat zarządzania międzygeneracyjnego. Autorka i współautorka ponad 30 publikacji tematycznych. Interesuje się społeczno-ekonomicznymi konsekwencjami starzenia się społeczeństw, kształceniem ustawicznym, ewaluacją programów rozwojowych. Pomysłodawczyni projektów: Dialog Generacji www.dialoggeneracji.pl, Metodyka zarządzania wiekiem: www.zarzadzaniewiekiem.com.pl, Fifty:Fity – Model sieci społecznej metodą przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób 50+ www.siec5050.org.

 • Woszczyk P., Kliombka-Jarzyna, Co komu w duszy gra? (w:) Personel Plus, 11/2015

 • Woszczyk P., Kliombka-Jarzyna J., Ewolucja, czy może rewaluacja? Czyli dlaczego potrzebujemy nowych metod budowania zaangażowania, (w:) Personel Plus, 9/2015

 • Woszczyk P., Kliombka-Jarzyna J., Graczykowska M., 2015, Lider na dobre i złe czasy, (w:) Personel Plus , 5/2015

 • Woszczyk P., Kliombka-Jarzyna J., 2015, Zgubione diamenty, zgubione talenty. Pięćdziesięciolatek na rynku pracy, (w:) Personel Plus 4/2015.

 • Woszczyk P., Opinia ekspercka: Jak wykorzystać potencjał pracowników 50+?, (w:) Personel i Zarządzanie, 3/2015.

 • Woszczyk P., Gawron M., 2014, Nowe trendy, stare przyzwyczajenia. Zarządzanie multigeneracyjne w polskich przedsiębiorstwach, (w:) ZZL, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

 • Woszczyk P., Gawron M., Y jak Yeti – czyli o pokoleniu wchodzącym na rynek pracy, (w:) Personel Plus, 6/2014.

 • Woszczyk P., Gawron M., Kształtowanie nowych nawyków, (w:) Personel i Zarządzanie, 01/2014

 • Gawron M., Woszczyk P., Trafne dopingowanie. Dopasowanie technik motywacji do potrzeb pracowników, (w:) Personel i Zarządzanie, 12/2013

 • Woszczyk P., Czernecka M. (red.), 2013, Człowiek to inwestycja. Podręcznik do zarządzania wiekiem w organizacjach, Łódź

 • Woszczyk P., Milewska J., 2012, Od oporu do aktywnej partycypacji – czyli jak przygotować siebie i zespół do wprowadzenia zmiany, (w:) Personel i Zarządzanie 11/2012

 • Kobus S., Woszczyk P., 2012, Zrównoważony rozwój firmy: zarządzanie wiekiem jako element strategii CSR; (w:) Personel i Zarządzanie 7/2012

 • Czernecka M., Woszczyk P., 2012, Zatrudnianie różnych pokoleń opłaca się firmom, Personel Plus 4/2012

 • Woszczyk P., 2009, Rynek usług i dóbr konsumpcyjnych dla seniorów – stan obecny i perspektywy, (w:) Przyszłość demograficzna Polski, Folia Oeconomica, T. Kowaleski, A. Rossa (red.), Wydawnictwo UŁ, Łódź

Pracowała między innymi dla takich klientów jak: Hexeline, ZPM Grot, DB Schenker, Play, Novartis, Uniwersytet Łódzki, Toya, Inwemer, P&G, Gillette, Polmecanic i inni.