Z radością informujemy o rozpoczęciu współpracy z Zespołem Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego. Na każdym kroku podkreślamy, że pracowanie na rzecz regionu i wzmacnianie jego pozycji jest jednym z naszych głównych zadań i ideą, która przyświeca działalności HRP.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla projektów „Akademia Programowania i Multimediów” oraz „Akademia Kulinarna” będziemy realizować usługę zarządzania i prowadzenia dokumentacji projektowej.

Celem projektu jest rozwój Szkoły poprzez doposażenie 4 pracowni dydaktycznych oraz opracowanie oferty edukacyjnej skierowanej do nauczycieli oraz słuchaczy Zespołu Szkół i Placówek.

Nie możemy się doczekać efektów tej współpracy!