Skala obsługiwanych przez nas inicjatyw rozwojowych przekracza kwotowo wartość miliarda złotych. Zrealizowaliśmy już ponad 100 projektów – tak Magdalena Kozińska, Dyrektor ds. Funduszy Europejskich w HRP, rozpoczęła prezentację podczas zorganizowanego przez PARP spotkania. Te liczby robią wrażenie, prawda?

Wydarzenie, na którym mieliśmy przyjemność zaprezentować nasze osiągnięcia, kompetencje, zakres działań oraz cele na przyszłość, odbyło się 24.10.2022 i dotyczyło funkcjonowania Bazy Usług Rozwojowych i Podmiotowego Systemu Finansowania.

W evencie udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Rozwoju Regionalnego (MFiRR), Instytucje Zarządzające RPO, przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Operatorzy ze wszystkich województw.

Podczas spotkania mieliśmy okazję zapoznać się z planowanymi działaniami w nowej perspektywie na rzecz podnoszenia umiejętności w ramach EFS+ oraz w ramach środków finansowych dla regionów, poznać nowe założenia projektu Bazy Usług Rozwojowych oraz podzielić się swoimi doświadczeniami w zakresie wdrażanych projektów.

Zachęcamy do zapoznania się z całym materiałem, a w szczególności z wystąpieniem naszej ekspertki, które zaczyna się w okolicach czwartej godziny materiału: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/spotkanie-dot-bazy-uslug-rozwojowych-i-podmiotowego-system-finansowania#obejrzyj