Szanowni Państwo,

W związku z dużym zainteresowaniem projektem postanowiliśmy zwiększyć alokację na pierwszą turę naborów:

  • Nabór 1 – zwiększyliśmy o kwotę 204 312,50 zł, zatem po zwiększeniu alokacja wynosi: 612 937,50 zł,
  • Nabór 2 – zwiększyliśmy o kwotę 204 312,50 zł, zatem po zwiększeniu alokacja wynosi: 817 250,00 zł,
  • Nabór 3 – zwiększyliśmy o kwotę 579 937,50 zł, zatem po zwiększeniu alokacja wynosi: 1 739 812,50 zł,
  • Nabór 4 – zwiększyliśmy o kwotę 1 083 875,00 zł, zatem po zwiększeniu alokacja wynosi: 2 167 750,00 zł.

Dla powyższych naborów, już po zwiększeniu alokacji, opublikowalibyśmy na stronie projektu listy rankingowe.

Przypominamy, że jeżeli jakieś wnioski z listy głównej będą odrzucane to kolejnymi pobieranymi będą pierwsze z listy rezerwowej.

Dodatkowo zachęcamy również wszystkie podmioty, które nie otrzymają dofinansowania w ramach pierwszych naborów do złożenia wniosków ponownie w kolejnych naborach, które są planowane w czerwcu 2022 r. Dokładne terminy następnych naborów zostaną przekazane bliżej daty ich uruchomienia.

Ponadto informujemy, że w związku ze zwiększoną alokacją i ilością wniosków, które zostaną rozpatrzone wydłużamy czas na weryfikację wniosków do 10 dni roboczych.