Szanowni Państwo,

W dniu 05.04.2022 nastąpiła aktualizacja obowiązującego Regulaminu Rekrutacji wraz z załącznikami. Zmiany wynikają z błędnie wskazanej maksymalnej liczby godzin służącej przygotowaniu Analizy potrzeb rozwojowych.

  1. Zmianie uległy następujący punkt Regulaminu Rekrutacji oraz przyjmuje następujące brzmienie:
  • 4 pkt 15: W ramach Projektu obowiązywać będą następujące limity godzin usług doradczych służących opracowaniu Analizy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa w zależności od jego wielkości:
Wielkość przedsiębiorstwa Maksymalna ilość godzin służąca opracowaniu Analizy potrzeb przedsiębiorstwa
Mikroprzedsiębiorstwo 18
Małe przedsiębiorstwo 25
Średnie przedsiębiorstwo 37
  1. Zmianie uległ następujący punkt Załącznika nr 8: Minimalne wymagania dotyczące usług rozwojowych oraz przyjmuje on brzmienie:

Pkt. 19: W ramach „Akademii Transformacji Cyfrowej MMŚP” obowiązywać będą następujące limity godzin usług doradczych służących opracowaniu analizy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa w zależności od jego wielkości:

Wielkość przedsiębiorstwa Maksymalna ilość godzin służąca opracowaniu analizy potrzeb przedsiębiorstwa
Mikroprzedsiębiorstwo 18
Małe przedsiębiorstwo 25
Średnie przedsiębiorstwo 37
  1. Ponadto dokonano drobnych poprawek redakcyjnych.