Szanowni Państwo,

Informujemy o aktualizacji załącznika nr 5 do Regulaminu Rekrutacji – Rozliczenie kosztów wynagrodzeń uczestników jako wkład w wynagrodzeniu.

Dodana została kolumna nr 9, gdzie należy wpisać wnoszony wkład własny w postaci wynagrodzenia za odbyte szkolenie.

Jeżeli zatem pracownik podczas trwania szkolenia zarobił więcej niż wymagany dla niego wkład własny to w kolumnę 9 należy wpisać maksymalny wymagany wkład. Jeżeli zarobił mniej to należy wpisać taką wartość jaką zarobił w trakcie trwania usługi.

Aktualny wzór załącznika został zamieszczony na stronie projektu w zakładce Materiały do pobrania – Załączniki do Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa.