Szanowni Państwo,

 

zaktualizowany został załącznik – instrukcja pomagająca w określeniu statusu Przedsiębiorstwa. Zmiany nie wpływają na kryteria określające wielkość oraz status MŚP, a jedynie doprecyzowują dotychczasowe zapisy:

  1. Obrót jest to obrót ze sprzedaży netto – to przychody ze sprzedaży produktów i świadczenia usług w ciągu całego roku, który jest brany pod uwagę, po odjęciu rabatów. Obrót należy obliczyć bez uwzględniania VAT oraz innych podatków pośrednich.
  2. Personel:
    a) pracownicy, w rozumieniu art. 2 Kodeksu pracy,
    b)osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego , m.in. osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa o świadczenie usług);
    c) właściciele-kierownicy, a więc osoby zaangażowane do współpracy na podstawie kontraktów menadżerskich oraz wspólnicy/akcjonariusze, angażujący się w jakikolwiek sposób w zarządzanie przedsiębiorstwem, a nie tylko pobierający dywidendę
    d) partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe.

Praktykanci lub studenci odbywający szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu zawodowym nie wchodzą w skład personelu. Nie wlicza się okresu trwania urlopu macierzyńskiego ani wychowawczego”.

W związku z powyższym zmieniony o załącznik nr 7  Regulamin rekrutacji obowiązuje od dnia 27.12.2021