„Dni uczenia się dorosłych” to wielkie święto tych, którzy chcą się rozwijać, zdobywać nową wiedzę i umiejętności. Tegoroczna edycja kampanii społecznej, wspierająca osoby dojrzałe w kształtowaniu i rozwijaniu nawyku ciągłego samodoskonalenia, trwać będzie od 15 września do 15 października. HRP jest koordynatorem „Dni uczenia się dorosłych 2019” na terenie województwa łódzkiego.

Jak wynika z danych EUROSTATU, uczestnictwo Polaków w procesie kształcenia i szkolenia osób dorosłych (KSD) od lat utrzymuje się na ponad dwukrotnie niższym poziomie niż średnia dla krajów Unii Europejskiej (UE28) – w 2017 roku wyniosła 10,9%. Dodatkowo, na przestrzeni ostatnich lat, można zaobserwować nieznaczne fluktuacje tego wskaźnika w Polsce, podczas gdy jego średnia wartość dla UE28 powoli, ale systematycznie rośnie.

Organizując „Dni uczenia się dorosłych” chcemy pokazać dorosłym Polakom, że warto kształcić się przez całe życie, dbając nie tylko o rozwój zawodowy, ale także dla przyjemności czy zdrowia,

O wydarzeniach promujących ideę kształcenia ustawicznego będziemy na bieżąco informować na naszej stronie, ale już dziś zapraszamy Państwa 28 września na rynek łódzkiej Manufaktury. Firmy szkoleniowe przedstawią swoją ofertę, zaprezentują najpopularniejsze i najbardziej interesujące kursy lub szkolenia ze swojego portfolio oraz opowiedzą dlaczego warto i trzeba się uczyć. Dodatkowo, specjaliści wskażą źródła finansowania tej formy edukacji. Wszyscy zainteresowani będą mogli wziąć udział w pokazach, warsztatach, prezentacjach i ekspozycjach najróżniejszych usług rozwojowych.

Wszystkie firmy szkoleniowe, które chciałyby wesprzeć ideę uczenia się przez całe życie i zaprezentować swoją ofertę podczas tego wydarzenia, zapraszamy do zgłaszania się za pośrednictwem formularza: https://evenea.pl/imprezy/imprezy/lodz/piknik-edukacyjny-dni-uczenia-sie-doroslych-2019-na-rynku-manufaktury-231526/. Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania puli miejsc!

AKTUALIZACJA: 18 września 2019 r. 

Wszystkie firmy szkoleniowe, które chciałyby wesprzeć ideę uczenia się przez całe życie i poprowadzić warsztat podczas tego wydarzenia, zapraszamy do przesyłania zgłoszeń na adres: biuro@hrp.com.pl – ostatnie wolne miejsca czekają (decyduje kolejność zgłoszeń).