HRP w Radio Ziemi Wieluńskiej

Informowaliśmy o naszych dwóch inicjatywach:

  • Podjęcie pracy i utrzymanie aktywności zawodowej oraz umożliwienie powrotu do pracy kobietom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 zakłada.
  • Wsparcie dla osób po 50 roku życia zagrożonych zwolnieniem z pracy.

Link do audycji: http://www.radiozw.com.pl/