Rozpoczynamy I etap rekrutacji uczestników do długoterminowej opieki domowej:
I tura – trwa od 16.08.2018 i zakończy się 30.09.2018. Opieką przez ok. 11 miesięcy objęte zostanie 20 osób niesamodzielnych.

Zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych!