Szanowni Państwo

W związku z uszczegółowieniem załącznika nr 7Instrukcja pomagająca określić status MŚP został on zmieniony w dniu 27.12.2021. Zmiany nie wpływają na kryteria określające wielkość MŚP, a jedynie doprecyzowują dotychczasowe zapisy.

 

Załącznik obowiązuje od dnia publikacji.

 

Zespół Projektowy