Coco Chanel powiedziała kiedyś: „moda przemija, styl pozostaje”. Pozostają z nami również umiejętności zdobyte podczas profesjonalnych kursów i szkoleń. Dlatego nie zwalniamy tempa i ruszamy z nowym projektem rozwojowym, skierowanym do branży fashion.

To nasz kolejny sukces. Wygraliśmy II rundę konkursu POWR.02.21.00-IP.09-00-004/18, działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw PO WER”. „Kompetencje szyte na miarę” to projekt branżowy o zasięgu ogólnopolskim. Jego celem jest rozwój kapitału przedsiębiorstw z sektora przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów (dział 13,14,15 PKD).

W ramach projektu, wsparciem zostanie objętych 135 przedsiębiorstw, a tym samym aż 665 pracowników, którym szkolenia pozwolą rozwinąć skrzydła i jeszcze efektywniej działać w branży. Szacuje się, że maksymalnie 25% uczestników będą stanowili pracownicy dużych firm. A to oznacza, że duża część małych i średnich przedsiębiorstw otrzyma szanse na szybszy wzrost i rozwój, a tym samym oferowanie wyższej jakości usług.

Projekt branżowy będzie dla nas świetną okazją do podjęcia działań na szerszą niż dotychczas skalę i wsparcie jeszcze większej ilości pracowników w dążeniu do poszerzania kwalifikacji oraz budowania przewagi konkurencyjnej.

Więcej szczegółowych informacji o projekcie i działaniach z nim związanych już wkrótce.