W związku z zakończeniem Projektu przypominamy o obowiązku rozliczenia pod refundację zatrudnionych pracowników w ramach Projektu.

Wszystkie dokumenty rozliczeniowe proszę składać w Biurze Projektu do 31.03.2022r. w godzinach pracy Biura.