W dniu 5 kwietnia 2024 roku mamy przyjemność zaprosić Państwa na Konferencję „Nowa perspektywa, Nowe możliwości”, która poświęcona zostanie tematyce funduszy unijnych zaplanowanych na lata 2021-2027. W Polsce do dystrybucji przeznaczono aż 770 mld zł, co stanowi największą kwotę od początku członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej.

Podczas wydarzenia przybliżymy Państwu specyfikę siedmiu projektów, w ramach których wsparcie będą mogli uzyskać przedsiębiorcy, pracodawcy i ich pracownicy, a także (co jest nowością) osoby dorosłe, które z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje. Łączna wartość prezentowanych projektów (zarówno tych o charakterze regionalnym, jak i ogólnopolskim) to ponad 200 mln zł.

HRP Grants aktywnie uczestniczy w konkursach i pozyskuje środki, jako operator podmiotowego systemu finansowania na wsparcie rozwoju kwalifikacji i kompetencji uczestników. O nowej perspektywie budżetowej opowiadać będziemy wraz z naszymi partnerami: Łódzką Izbą Przemysłowo-Handlową, Regionalną Izbą Przemysłowo Handlową w Radomsku, Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach oraz Północną Izbą Gospodarczą w Szczecinie.

Szczegóły wydarzenia:

5 kwietnia 2024, 9:30-15:00
Sala konferencyjna HRP Grants
Łódź, ul. Kilińskiego 185
Wstęp wolny (po uprzedniej rejestracji na stronie: https://konferencja.hrp.com.pl/)
Liczba miejsc jest ograniczona (przysługuje tylko 1 miejsce na zarejestrowaną Organizację).

Partnerzy wydarzenia: