Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości po raz szósty organizuje Konkurs „Pracodawca Jutra”, który wyłoni zwycięzców w trzech kategoriach: „Rozwój pracownika”, „Dojrzałe kompetencje” oraz „Ambasador Edukacji”.

W pierwszej z nich: „Rozwój pracownika” można zgłaszać takie inicjatywy, jak pomoc w rozwoju zawodowym pracowników, systemy motywujące do podnoszenie kompetencji, inwestycje w rozwój pracowników oparte na programach podnoszących ich kompetencje i kwalifikacje. Inicjatywy na rzecz rozwoju kompetencji miękkich to kolejny wariant inicjatyw, który może zostać doceniony w tej kategorii konkursu.

Zakres inicjatyw wchodzących w kategorię „Dojrzałe kompetencje” bazuje na programach rozwojowych dedykowanych grupom pracowników powyżej 50. roku życia. Docenione zostaną inicjatywy zwiększające szanse i rozwój pracowników oraz programy mentorskie, polegające na wykorzystaniu eksperckiej wiedzy pracowników w wieku powyżej 50 lat i transfer ich wiedzy do osób o mniejszym doświadczeniu zawodowym i kompetencjach.

W ostatniej kategorii „Ambasador edukacji” można zgłaszać inicjatywy z zakresu współpracy przedsiębiorcy z instytucjami edukacyjnymi (prowadzenie lekcji, warsztatów w szkołach, tworzenie/wspieranie klas profilowych, współpraca z organizacjami pozarządowymi o profilu oświatowym/edukacyjnym, itp.), tworzenie lub wspieranie autorskich platform, gier edukacyjnych oraz organizacji autorskich staży lub konkursów dla uczniów i studentów. W tej kategorii doceniane będą działania, w których wyraźne będzie zaangażowanie pracodawców w działalność dydaktyczną i naukową dla wykładowców i nauczycieli oraz zaangażowanie na rzecz zdobywania lub rozwoju kompetencji i zyskiwania kwalifikacji poszukiwanych na rynku pracy.

Dodatkowo swoje wyróżnienia przyznają przedstawiciele 17 Sektorowych rad ds. kompetencji.

Więcej informacji na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/pracodawca-jutra , na którym zamieszczono formularz zgłoszeniowy dla Przedsiębiorców.

W imieniu PARP  zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

 

Z poważaniem,

Zespół Projektów Operatorskich