Wyniki konkursu – Poddziałanie IX.2.2 (2/2020): Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia prowadzony przez Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź.

Od lipca ruszamy z projektem: „Przepis Na Opiekę – wsparcie osób niesamodzielnych z obszaru ŁOM”. Kontynuujemy działania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zamieszkałych na terenie powiatów m. Łódź, łódzki-wschodni, zgierski, brzeziński, pabianicki.

W projekt zaangażujemy 16 specjalistów (pielęgniarki, opiekunów medycznych, dietetyka, fizjoterapeutów) świadczących usługi w ramach opieki długoterminowej. Specjaliści będą odwiedzać  osoby także po południu czy w weekendy.

Rekrutacja prowadzona będzie, w okresie VII-VIII’21, VII-VIII’22, w siedzibie Oddziału ds. polityki Senioralnej Miasta Łódź.

Realizatorzy: HRP Care i Miasto Łódź.