Informujemy, że zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie realizacja projektu „Przepis na opiekę w powiecie zgierskim” dobiegła końca z dniem 31.10.2023 r., w związku z czym zakończyła się możliwość finansowania udzielanego wsparcia ze środków Unii Europejskiej.

Fundacja 4Future w Łodzi w ramach trwałości projektu deklaruje utrzymanie gotowości do wykonywania usług opiekuńczych. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wsparciem i prosimy o kontakt drogą mailową pod adresem biuro@fundacja4future.org