Szanowni Państwo,

Informujemy, że Projekt „Przepis na Rozwój – kompetencje Sektora Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej” został wydłużony do 31.12.2023 r., jednak w związku z oszczędnościami, które pojawiły się w projekcie podjęliśmy decyzję o uruchomieniu naborów rezerwowych.

Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymaniem środków w ramach projektu zachęcamy do aplikowania o środki w naborach, które uruchomione będą od godziny 8.00 –  20.11.2023 r. do godziny 12:00 – 22.11.2023 r.

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na ważne kwestie dotyczące naborów:

  1. Wnioskować mogą jedynie przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na wniesienie wkładu własnego w postaci opłaty. (80% stanowi dofinasowanie, a 20% wkład własny)

Do rozliczenia będą niezbędne poniższe dokumenty:

Zaliczka: Wniosek o zaliczkę (zał. 14), FV oraz ZUS DRA za miesiąc w którym była usługa, wtedy nie będą konieczne zaświadczenia o zatrudnieniu.

Refundacja: Certyfikaty, zał. 3, potwierdzenie zapłaty za FV

Przykład: koszt usługi 1 500,00 zł = 1 200,00 zł dofinansowanie + 300,00 zł wkład własny

  1. Z usług będzie można korzystać maksymalnie do dnia 17.12.2023, oznacza to, że do tego dnia muszą zostać zrealizowane wszystkie usługi w ramach zawartej umowy.
  2. Termin wgrania pełnej dokumentacji rozliczeniowej przypada na 3 dni robocze po zakończonej usłudze.
  3. Ze względu na bardzo krótki czas pozostający na realizację usług prosimy o składanie wniosków z kompletem dokumentów do oceny wielkości przedsiębiorstwa: Podpisana lub potwierdzona urzędowo dokumentacja potwierdzająca roczny obrót ze sprzedaży netto i aktywa bilansu za lata 2022, 2021, 2020 (w zależności od obowiązków danego MŚP jeden z wymienionych: rachunek zysków i strat, bilans, PIT 36, PIT 36 L, PIT B, PIT 28, PIT 28 S, PIT 16A) dla Wnioskodawcy i podmiotów powiązanych oraz podpisaną metodologię wyliczenia RJP za lata 2022, 2021, 2020 dla Wnioskodawcy oraz firm powiązanych (może być łączna z dopiskiem, iż podane dane zawierają dane firm powiązanych).
  4. Wnioski, które nie zmieszczą się w podstawowej alokacji naboru także będą miały szansę na otrzymanie dofinansowania, ponieważ środki wydatkowane w ramach projektu są regularnie przeliczane i w momencie wygenerowania kolejnych oszczędności będziemy kwalifikować do projektu kolejne przedsiębiorstwa z listy rezerwowej.

Nabory dedykowane wyłącznie dla przedsiębiorców, wnoszących wkład własny w postaci opłaty.

W razie pytań bądź wątpliwości służymy pomocą: agnieszka.bolewska@hrp.com.pl katarzyna.kaczmarek@hrp.com.pl, magdalena.warczynska@hrp.com.pl

Szczegóły znajdują się poniżej. Zapraszamy do składania wniosków!

 

Nabór 29 dla mikroprzedsiębiorstw

W tym naborze wnioski mogą składać tylko mikroprzedsiębiorcy (zatrudniający mniej niż 10 osób, z rocznym obrotem mniejszym lub równym 2 mln euro lub sumą bilansową mniejszą lub równą 2 mln euro).

Kwota naboru (alokacja): 86 212,50 zł

Nabór 30 dla małych przedsiębiorstw

W tym naborze wnioski mogą składać tylko mali przedsiębiorcy (zatrudniający mniej niż 50 osób, z rocznym obrotem mniejszym lub równym 10 mln euro lub sumą bilansową mniejszą lub równą 10 mln euro).

Kwota naboru (alokacja): 164 587,50 zł