Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 07.07.2023 r. uruchamiamy dwa nabory uzupełniające dla mikro i małych Przedsiębiorstw w Projekcie Przepis na Rozwój – Kompetencje Sektora Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej.

Przypominamy, że, przed wypełnieniem Wniosku o Umowę składający go Podmiot jest zobowiązany do zapoznania się  z Regulaminem Rekrutacji i uczestnictwa oraz z Załącznikami. Przystąpienie Przedsiębiorcy do danego naboru jest równoznaczne z zaakceptowaniem ww.  Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa.

Aby móc złożyć wniosek w Systemie należy wykonać trzy proste kroki.

Zapraszamy do zapoznania się z NOWĄ REKOMENDACJĄ.

Przypominamy, że składając wniosek Przedsiębiorca aplikuje o określoną liczbę osobokursów z zachowaniem  limitów dla określonej na cały Projekt wielkości Przedsiębiorstwa określonych poniżej:

-mikro Przedsiębiorstwo – limit 8 osoba

-małe Przedsiębiorstwo- limit 12 osoby,

Poniżej przedstawiamy wszystkie szczegóły, prosimy o zapoznanie się z nimi i aplikowanie o dofinansowanie we właściwym naborze.

W razie pytań bądź wątpliwości służymy pomocą: agnieszka.bolewska@hrp.com.pl katarzyna.kaczmarek@hrp.com.pl, magdalena.warczynska@hrp.com.pl

Wnioski składać będzie można tylko w czasie trwania naboru. Po zamknięciu naboru opublikowana zostanie lista rankingowa, wg której pobierane będą wnioski.

Wnioski będą uszeregowane i rozpatrywane zgodnie z przyznaną punktacją. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, wnioski będą rozpatrywane zgodnie z datą ich złożenia. Wszystkie wnioski, które nie zmieszczą się w podstawowej alokacji trafią automatycznie na listę rezerwową.

Szczegóły znajdują się poniżej. Zapraszamy do składania wniosków!

 

Nabór 25 dla mikroprzedsiębiorstw

W tym naborze wnioski mogą składać tylko mikroprzedsiębiorcy (zatrudniający mniej niż 10 osób, z rocznym obrotem mniejszym lub równym 2 mln euro lub sumą bilansową mniejszą lub równą 2 mln euro).

Data naboru: od 07.07.2023 godz. 8:00 do 12.07.2023 do godz. 20:00

Kwota naboru (alokacja): 148 912,50 zł

Termin realizacji usług: 31.08.2023 r.

Ostateczna data rozliczenia przypada na 10 dni roboczych po zakończeniu usług.

Nabór 26 dla małych przedsiębiorstw

W tym naborze wnioski mogą składać tylko mali przedsiębiorcy (zatrudniający mniej niż 50 osób, z rocznym obrotem mniejszym lub równym 10 mln euro lub sumą bilansową mniejszą lub równą 10 mln euro).

Data naboru: od 07.07.2023 godz. 8:00 do 12.07.2023 do godz. 20:00

Kwota naboru (alokacja): 141 075,00 zł

Termin realizacji usług: 31.08.2023 r.

Ostateczna data rozliczenia przypada na 10 dni roboczych po zakończeniu usług.