W związku z wprowadzeniem Rekomendacji uzupełniającej nr 4/2022, Operator wprowadza następujące zmiany w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa:

 paragraf 2

Postanowienia ogólne

Zmieniono pkt 4

Projekt jest realizowany w ramach sektora usług rozwojowych zgodnie z Rekomendacją Rady  ds. Kompetencji, stanowiącą Załącznik nr 3 do Regulaminu- REKOMENDACJA NR 01/2021 SEKTOROWEJ RADY DS. KOMPETENCJI USŁUG ROZWOJOWYCH, Załącznik nr 15 Rekomendacja uzupełniająca nr 4/2022.

paragraf 4

Zakres i kwoty wsparcia

Zmieniono pkt 18:

Wysokość udzielanego wsparcia (kwota na jaką zawierana jest Umowa wsparcia) jest kwotą wsparcia o którą aplikuje Przedsiębiorca we wniosku o umowę i powinna być zgodna z szacowanym kosztem dostarczenia usług rozwojowych (zgodnym z Rekomendacją RS, Rekomendacją uzupełniającą oraz limitami w projekcie). Kwota wsparcia to dofinansowanie (część zaliczkowa i refundowana dla usług z BUR lub opłata Operatora minus wkład własny wpłacony przez Przedsiębiorcę dla usługi spoza BUR) i wkład własny.

Zmianie uległ także Załącznika nr 8 do Regulaminu rekrutacji – dodano Obszary z Rekomendacji uzupełniającej

 

Rekomendacja  Nr 4 /2022 Sektorowej Rady ds. Kompetencji Usług Rozwojowych (uzupełniająca)

Numer usługi z Rekomendacji Nazwa kompetencji/kwalifikacji Maksymalny kwalifikowany koszt (kwota wsparcia) osobogodziny usługi rozwojowej w złotych Czas usługi (minimalny czas poświęcony na teorię/praktykę)  w godzinach: Optymalny czas trwania usługi w godzinach oraz forma usługi:
1. Stosowanie podejścia opartego na wiedzy o procesie uczenia się 150,00 zł 16 h (8 h teoria/8 h praktyka) 24 h (forma zdalna lub stacjonarna)
2. Kontraktowanie sytuacji edukacyjnej (jej środowiska, celów, struktury, ról) 125,00 zł 16 h (8 h teoria/8 h praktyka) 24 h (forma zdalna lub stacjonarna)
3. Projektowanie sytuacji edukacyjnej 125,00 zł 16 h (8 h teoria/8 h praktyka) 32 h (forma zdalna lub stacjonarna)
4. Wspieranie samodzielnego uczenia się 100,00 zł 16 h (8 h teoria/8 h praktyka) 32 h (forma zdalna lub stacjonarna)
5. Ewaluowanie sytuacji edukacyjnej 150,00 zł 16 h (8 h teoria/8 h praktyka) 24 h (forma zdalna lub stacjonarna)
6. Tworzenie edukacyjnych materiałów audio / video 100,00 zł 16 h (8 h teoria/8 h praktyka) 24 h (forma zdalna lub stacjonarna)
7. Wykorzystywanie narzędzi do świadczenia zdalnej usługi rozwojowej w czasie rzeczywistym 100,00 zł 16 h (8 h teoria/8 h praktyka) 32 h (forma zdalna lub stacjonarna)
8. Zarządzanie dynamiką grupy w usługach zdalnych realizowanych w czasie rzeczywistym 125,00 zł 16 h (8 h teoria/8 h praktyka) 24 h (forma zdalna lub stacjonarna)
9. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na finansowanie projektów rozwojowych 150,00 zł 16 h (8 h teoria/8 h praktyka) 32 h (forma zdalna lub stacjonarna)
10. Budowanie marki osobistej w usługach rozwojowych 125,00 zł 16 h (8 h teoria/8 h praktyka) 32 h (forma zdalna lub stacjonarna)
11. Tworzenie i realizacja hybrydowych projektów rozwojowych 150,00 zł 16 h (8 h teoria/8 h praktyka) 32 h (forma zdalna lub stacjonarna)
12. Rozwój i wzmacnianie zasobów psychicznych edukatora 150,00 zł 8 h (4 h teoria/4 h praktyka) 16 h (forma zdalna lub stacjonarna)

 

 

Dodano także zapis mówiący o zakazie zawieszenia, lub zakończenia działalności w trakcie obowiązywania umowy:

paragraf 7

Procedura udzielania wsparcia

Dodano pkt 21:

Przedsiębiorca podczas obowiązywania umowy nie może zawiesić ani zakończyć prowadzenia działalności gospodarczej.

paragraf 9

Refundacja kosztów usług rozwojowych

Dodano pkt 17.15:

Przedsiębiorca nie zawiesił ani nie zakończył prowadzenia działalności w trakcie obowiązywania umowy.

 

 

W związku ze zmianą limitów wprowadzono następujące zmiany:

 

paragraf 3

Grupa docelowa Projektu

Zmieniono pkt 6

Łącznie w Projekcie wsparciem zostanie objętych 544 Pracowników z min. 168 Przedsiębiorstw spełniających kryteria udziału w Projekcie, określone w ust.1.

 

 

 

 

Zmienione dokumenty obowiązują od 10.03.2023 r.