Szanowni Państwo,

Informujemy, że zostały określone terminy najbliższych naborów w Projekcie Przepis na Rozwój – Kompetencje szyte na miarę.  Będą to nabory dedykowane w zależności od obszaru (obszar I: działalność badawczo-rozwojowa, obszar II: przygotowanie i kontrola produkcji, obszar III: realizacja prac produkcyjnych) oraz wielkości Przedsiębiorstwa. Poniżej przedstawiamy wszystkie szczegóły, prosimy o zapoznanie się z nimi i aplikowanie o dofinansowanie we właściwym naborze.

Jeżeli jesteś mikro Przedsiębiorcą możesz skorzystać z poniższych naborów:

Nabór 5

Nabór dedykowany dla mikro Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników kadry zarządzającej, technicznej oraz kadry realizującej procesy wsparcia w obszarze 1: działalność badawczo-rozwojowa w sektorze odzieżowo- tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnie.

Data naboru: 16.06.2020 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 94 500,00 zł

Ilość osobokursów: 21 osobokursów

Limit osobokursów w obszarze 1 dla mikro Przedsiębiorcy: 3 osobokursy 

Nabór 9

Nabór dedykowany dla mikro Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników kadry technicznej w obszarze 2: przygotowanie i kontrola produkcji w sektorze odzieżowo-tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnie.

Data naboru: 17.06.2020 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 216 000,00 zł

Ilość osobokursów: 48 osobokursów

Limit osobokursów w obszarze 2 dla mikro Przedsiębiorcy: 3 osobokursy 

Nabór 13

Nabór dedykowany dla mikro Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników produkcyjnych sektora w obszarze 3: realizacja prac produkcyjnych w sektorze odzieżowo-tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnie.

Data naboru: 18.06.2020 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 390 000,00 zł

Ilość osobokursów: 156 osobokursów

Limit osobokursów w obszarze 3 dla mikro Przedsiębiorcy: 6 osobokursy

 

Wszystkie usługi muszą zostać zrealizowane w ciągu 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Limit osobokursów w całym Projekcie we wszystkich obszarach i formach dla mikro Przedsiębiorcy: 6 osobokursów

 

Jeżeli jesteś małym Przedsiębiorcą możesz skorzystać z poniższych naborów:

Nabór 6

Nabór dedykowany dla małych Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników kadry zarządzającej, technicznej oraz kadry realizującej procesy wsparcia w obszarze 1: działalność badawczo-rozwojowa w sektorze odzieżowo- tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnie.

Data naboru: 16.06.2020 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 135 000,00 zł

Ilość osobokursów: 30 osobokursów

Limit osobokursów w obszarze 1 dla małych Przedsiębiorstw: 6 osobokursów 

Nabór 10

chcących przeszkolić pracowników kadry technicznej w obszarze 2: przygotowanie i kontrola produkcji w sektorze odzieżowo-tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnie.

Data naboru: 17.06.2020 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 189 000,00 zł

Ilość osobokursów: 42 osobokursy

Limit osobokursów w obszarze 2 dla małych Przedsiębiorstw: 6 osobokursów 

Nabór 14

Nabór dedykowany dla małych Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników produkcyjnych sektora w obszarze 3: realizacja prac produkcyjnych w sektorze odzieżowo-tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnie.

Data naboru: 18.06.2020 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 390 000,00 zł

Ilość osobokursów: 156 osobokursów

Limit osobokursów w obszarze 3 dla małych Przedsiębiorstw: 12 osobokursów (12 osobokursów w całym Projekcie we wszystkich obszarach i formach)

 

Wszystkie usługi muszą zostać zrealizowane w ciągu 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Limit osobokursów w całym Projekcie we wszystkich obszarach i formach dla małego Przedsiębiorcy: 12 osobokursów

 

Jeżeli jesteś średnim Przedsiębiorcą możesz skorzystać z poniższych naborów:

Nabór 7

Nabór dedykowany dla średnich Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników kadry zarządzającej, technicznej oraz kadry realizującej procesy wsparcia w obszarze 1: działalność badawczo-rozwojowa w sektorze odzieżowo- tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnie.

Data naboru: 16.06.2020 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 135 000,00 zł

Ilość osobokursów: 30 osobokursów

Limit osobokursów w obszarze 1 dla średnich Przedsiębiorstw: 10 osobokursów

Nabór 11

Nabór dedykowany dla średnich Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników kadry technicznej w obszarze 2: przygotowanie i kontrola produkcji w sektorze odzieżowo-tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnie.

Data naboru: 17.06.2020 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 180 000,00 zł

Ilość osobokursów: 40 osobokursów

Limit osobokursów w obszarze 2 dla średnich Przedsiębiorstw: 10 osobokursów

Nabór 15

Nabór dedykowany dla średnich Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników produkcyjnych sektora w obszarze 3: realizacja prac produkcyjnych w sektorze odzieżowo-tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnie.

Data naboru: 18.06.2020 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 200 000,00 zł

Ilość osobokursów: 80 osobokursów

Limit osobokursów w obszarze 3 dla średnich Przedsiębiorstw: 20 osobokursów 

 

Wszystkie usługi muszą zostać zrealizowane w ciągu 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Limit osobokursów w całym Projekcie we wszystkich obszarach i formach dla średniego Przedsiębiorcy: 20 osobokursów

 

Jeżeli jesteś dużym Przedsiębiorcą możesz skorzystać z poniższych naborów:

Nabór 8

Nabór dedykowany dużych Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników kadry zarządzającej, technicznej oraz kadry realizującej procesy wsparcia w obszarze 1: działalność badawczo-rozwojowa w sektorze odzieżowo- tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnie.

Data naboru: 16.06.2020 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 135 000,00 zł

Ilość osobokursów: 30 osobokursów

Limit osobokursów w obszarze 1 dla dużych Przedsiębiorstw: 10 osobokursów 

Nabór 12

Nabór dedykowany dużych Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników kadry technicznej w obszarze 2: przygotowanie i kontrola produkcji w sektorze odzieżowo-tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnie.

Data naboru: 17.05.2020 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 90 000,00 zł

Ilość osobokursów: 20 osobokursów

Limit osobokursów w obszarze 2 dla dużych Przedsiębiorstw: 10 osobokursów 

Nabór 16

Nabór dedykowany dużych Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników produkcyjnych sektora w obszarze 3: realizacja prac produkcyjnych w sektorze odzieżowo-tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnie.

Data naboru: 18.06.2020 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 100 000,00 zł

Ilość osobokursów: 40 osobokursów

Limit osobokursów w obszarze 3 dla dużych Przedsiębiorstw: 20 osobokursów 

 

Wszystkie usługi muszą zostać zrealizowane w ciągu 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Limit osobokursów w całym Projekcie we wszystkich obszarach i formach dla dużego Przedsiębiorcy: 20 osobokursów