Szanowni Państwo,

ogłaszamy nabory dla  mikro, małych, średnich  i dużych Przedsiębiorstw.

NABORY w dniu 10 stycznia 2022 r.

 

Nabór nr 25

Nabór dla MIKRO Przedsiębiorstw

Data naboru: 10.01.2022 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 1 136 870,40 zł

Minimalna ilość osób do przeszkolenia: 131

 

Nabór nr 26

Nabór dla MAŁYCH Przedsiębiorstw

Data naboru: 10.01.2022 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja):  1 718 323,20 zł

Łączna ilość osób do przeszkolenia: 198

 

Nabór nr 27

Nabór dla ŚREDNICH Przedsiębiorstw

Data naboru: 10.01.2022 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja):  2 221 670,40 zł

Łączna ilość osób do przeszkolenia: 256

 

Nabór nr 28

Nabór dla Dużych Przedsiębiorstw

Data naboru: 10.01.2022 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja):  277 708,80 zł

Łączna ilość osób do przeszkolenia: 32

 

Wnioski składamy w systemie Operatora: www.przepisnamoto.pl  Nabory zostaną uruchomione 10.01.2022 godz. 8.00 i będą otwarte aż do zapełnienia się listy rezerwowej.

Przedsiębiorcy wnioskują o ilość osób do przeszkolenia w zależności od wielkości Przedsiębiorstwa:

  • mikro Przedsiębiorstwo – 1 osoba,
  • małe Przedsiębiorstwo- 2 osoby,
  • średnie Przedsiębiorstwo – 4 osoby,
  • duże Przedsiębiorstwo- 8 osób.

 

W projekcie obowiązuje limit w postaci maksymalnej kwoty wsparcia na osobę (PESEL) wynosi 8 678,40 zł. Kwota umowy jest iloczynem liczby osób i limitu na PESEL.