Szanowni Państwo,

Informujemy, że zostały określone terminy najbliższych naborów w Projekcie Przepis na Rozwój – Kompetencje szyte na miarę 2.

Będą to nabory dedykowane w zależności od obszaru oraz wielkości Przedsiębiorstwa.

Ponadto Przedsiębiorstwo nie może delegować do udziału w projekcie pracowników, którzy uczestniczyli lub uczestniczą  w usługach rozwojowych realizowanych w ramach przedmiotowego konkursu „Kompetencje dla sektorów” ( nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/20.) oraz konkursu „Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji sektorowych rad ds. kompetencji” (nr POWR.02.21.00-IP.O9-00-004/18).

Priorytetowo będą rozpatrywane wnioski, w których Przedsiębiorcy delegować na usługi szkoleniowe będą kobiety oraz osoby niepełnosprawne lub posiadać PKD 13, 14, 15 jako główne.

Przedsiębiorstwo, które oświadczy, że wydeleguje do udziału w projekcie osobę niepełnosprawną będzie zobligowany po podpisaniu umowy do potwierdzenia spełnienia warunku priorytetowego rozpatrywania wniosku poprzez okazanie stosownego dokumentu, tj. orzeczenia o niepełnosprawności delegowanego pracownika.

Spełnienie pozostałych parametrów przy określaniu priorytetu będą weryfikowane przez Operatora na podstawie dokumentów rejestrowych Przedsiębiorstwa oraz załączników osobowych osób delegowanych na usługi rozwojowe.

Podanie nieprawdziwych danych we wniosku o umowę zgodnie z Regulaminem Rekrutacji i uczestnictwa skutkować będzie uznaniem usług  za niekwalifikowane i brakiem refundacji.

Przypominamy, że, przed wypełnieniem Wniosku o Umowę składający go Podmiot jest zobowiązany do zapoznania się  z Regulaminem Rekrutacji i uczestnictwa oraz z Załącznikami. Przystąpienie Przedsiębiorcy do danego naboru jest równoznaczne z zaakceptowaniem ww.  Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa.

Przypominamy, że składając wniosek Przedsiębiorca aplikuje o określoną liczbę osobokursów z zachowaniem nowych limitów dla określonej wielkości Przedsiębiorstwa określonych poniżej:

-mikro Przedsiębiorstwo – limit 8 osobokursów,

-małe Przedsiębiorstwo- limit 8 osobokursów,

-średnie Przedsiębiorstwo – limit 8 osobokursów,

-duże Przedsiębiorstwo- limit 12 osobokursów.

Poniżej przedstawiamy wszystkie szczegóły, prosimy o zapoznanie się z nimi i aplikowanie o dofinansowanie we właściwym naborze.

 

Nabór 11 dla mikro, małych i średnich Przedsiębiorstw w dniu 26.01.2022 r., godzina: 8:00 (max. koszt usługi z obszaru 6 205,00 PLN)

Obszar 1: Konstruowanie w systemach CAD/CAM przemysłowych szablonów odzieżowych.

Kwota naboru (alokacja): 248 200,00 zł

Ilość osobokursów: 40

Nabór 12 dla mikro, małych i średnich Przedsiębiorstw 26.01.2022 r., godzina: 8:00 (max. koszt usługi z każdego obszaru 10 800,00 PLN):

Obszar 2: Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z dzianin,

Obszar 3:  A. Konstruowanie szablonów odzieżowych do produkcji przemysłowej odzieży lub 3B. Konstruowanie szablonów obuwniczych,

Obszar 4: A. Wytwarzanie odzieży miarowej damskie lub 4B. Wytwarzanie obuwia na miarę

Obszar 7: . Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z tkanin.

Kwota naboru (alokacja): 324 000,00 zł

Ilość osobokursów: 30

Nabór 13 dla mikro, małych i średnich Przedsiębiorstw w dniu 26.01.2022 r., godzina: 8:00  (max. koszt usługi z każdego obszaru 5 700,00 PLN):

Obszar 5: Doradzanie klientowi i sprzedawanie odzieży krótkoseryjnej i luksusowej typu made to measure (MTM),

Obszar 6: A. Kontrolowanie jakości w branży odzieżowej lub B. Kontrola jakości w branży obuwniczej,

Obszar 8: A. Opracowywanie dokumentacji technologicznej do produkcji odzieży lub B. Opracowanie dokumentacji technologicznej do produkcji obuwia,

Obszar 9: Prowadzenie działań logistycznych związanych z produkcją odzieży.

Kwota naboru (alokacja): 182 400,00 zł

Ilość osobokursów: 32

Nabór 14 dla mikro, małych i średnich Przedsiębiorstw w dniu 26.01.2022 r., godzina: 8:00   (max. koszt usługi z każdego obszaru 3 500,00 PLN):

Obszar 10: Nowe modele biznesowe – dywersyfikacja działań, szukanie nisz w zakresie produkcji i usług, szukanie nowych nabywców  dóbr,

Obszar 15: Zarządzanie kryzysowe w obliczu pandemii.

Kwota naboru (alokacja): 56 000,00 zł

Ilość osobokursów: 16

Nabór 15 dla mikro, małych i średnich Przedsiębiorstw w dniu 26.01.2022 r., godzina: 8:00   (max. koszt usługi z każdego obszaru 4 500,00 PLN):

Obszar 11: Wdrażanie prowadzenia sprzedaży i obsługi klienta w e-commerce,

Obszar 12: Zaopatrzenie surowcowe zakładu produkcyjnego w warunkach pandemii,

Obszar 13: Współpraca z klientem i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej i izolacji społecznej,

Obszar 14: Organizacja sprzedaży i promocji w warunkach pandemii.

Kwota naboru (alokacja): 144 000,00 zł

Ilość osobokursów: 32

Nabór 16 dla dużych Przedsiębiorstw w dniu 26.01.2022 r., godzina: 8:00  (max. koszt usługi z obszaru 6 205,00 PLN)

Obszar 1: Konstruowanie w systemach CAD/CAM przemysłowych szablonów odzieżowych.

Kwota naboru (alokacja): 74 460,00 zł

Ilość osobokursów: 12

Nabór 17 dla dużych Przedsiębiorstw w dniu 26.01.2022 r., godzina: 8:00   (max. koszt usługi z każdego obszaru 10 800,00 PLN):

Obszar 2: Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z dzianin,

Obszar 3:  A. Konstruowanie szablonów odzieżowych do produkcji przemysłowej odzieży lub B. Konstruowanie szablonów obuwniczych,

Obszar 4: A. Wytwarzanie odzieży miarowej damskie lub B. Wytwarzanie obuwia na miarę

Obszar 7: Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z tkanin.

Kwota naboru (alokacja): 129 600,00 zł

Ilość osobokursów: 12

Nabór 18 dla dużych Przedsiębiorstw w dniu 26.01.2022 r., godzina: 8:00  (max. koszt usługi z każdego obszaru 5 700,00 PLN):

Obszar 5: Doradzanie klientowi i sprzedawanie odzieży krótkoseryjnej i luksusowej typu made to measure (MTM),

Obszar 6: A. Kontrolowanie jakości w branży odzieżowej lub B. Kontrola jakości w branży obuwniczej,

Obszar 8: A. Opracowywanie dokumentacji technologicznej do produkcji odzieży lub B. Opracowanie dokumentacji technologicznej do produkcji obuwia,

Obszar 9: Prowadzenie działań logistycznych związanych z produkcją odzieży.

Kwota naboru (alokacja): 68 400,00 zł

Ilość osobokursów: 12

Nabór 19 dla dużych Przedsiębiorstw w dniu 26.01.2022 r., godzina: 8:00   (max. koszt usługi z każdego obszaru 4 500,00 PLN):

Obszar 11: Wdrażanie prowadzenia sprzedaży i obsługi klienta w e-commerce,

Obszar 12: Zaopatrzenie surowcowe zakładu produkcyjnego w warunkach pandemii,

Obszar 13: Współpraca z klientem i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej i izolacji społecznej,

Obszar 14: Organizacja sprzedaży i promocji w warunkach pandemii.

Kwota naboru (alokacja): 54 000,00 zł

Ilość osobokursów: 12