Szanowni Państwo,

Informujemy, że zostały określone terminy najbliższych naborów w Projekcie Przepis na Rozwój – Kompetencje szyte na miarę 2.

 

Będą to nabory dedykowane w zależności od obszaru oraz wielkości Przedsiębiorstwa.

Ponadto Przedsiębiorstwo nie może delegować do udziału w projekcie pracowników, którzy uczestniczyli lub uczestniczą  w usługach rozwojowych realizowanych w ramach przedmiotowego konkursu „Kompetencje dla sektorów” ( nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/20.) oraz konkursu „Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji sektorowych rad ds. kompetencji” (nr POWR.02.21.00-IP.O9-00-004/18).

Priorytetowo będą rozpatrywane wnioski, w których Przedsiębiorcy delegować na usługi szkoleniowe będą kobiety oraz osoby z niepełnosprawnościami lub posiadać PKD 13, 14, 15 jako główne.

Przedsiębiorstwo, które oświadczy, że wydeleguje do udziału w projekcie osobę z niepełnosprawnościami będzie zobligowany po podpisaniu umowy do potwierdzenia spełnienia warunku priorytetowego rozpatrywania wniosku poprzez okazanie stosownego dokumentu, tj. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności delegowanego pracownika.

Spełnienie pozostałych parametrów przy określaniu priorytetu będą weryfikowane przez Operatora na podstawie dokumentów rejestrowych Przedsiębiorstwa oraz załączników osobowych osób delegowanych na usługi rozwojowe.

Podanie nieprawdziwych danych we wniosku o umowę zgodnie z Regulaminem Rekrutacji i uczestnictwa skutkować będzie uznaniem usług  za niekwalifikowane i brakiem refundacji.

Przypominamy, że, przed wypełnieniem Wniosku o Umowę składający go Podmiot jest zobowiązany do zapoznania się  z Regulaminem Rekrutacji i uczestnictwa oraz z Załącznikami. Przystąpienie Przedsiębiorcy do danego naboru jest równoznaczne z zaakceptowaniem ww.  Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa.

 

Przypominamy, że składając wniosek Przedsiębiorca aplikuje o określoną liczbę osobokursów z zachowaniem nowych limitów dla określonej wielkości Przedsiębiorstwa określonych poniżej:

-mikro Przedsiębiorstwo – limit 8 osobokursów,

-małe Przedsiębiorstwo- limit 12 osobokursów,

-średnie Przedsiębiorstwo – limit 20 osobokursów,

-duże Przedsiębiorstwo- limit 20 osobokursów.

 

Zapraszamy do zapoznania się z NOWĄ Rekomendacją Rady Sektorowej.

 

Poniżej przedstawiamy wszystkie szczegóły, prosimy o zapoznanie się z nimi i aplikowanie o dofinansowanie we właściwym naborze.

 

 

 

Nabór 20 dla mikro, małych i średnich Przedsiębiorstw w dniu 03.10.2022 r., godzina: 8:00 (max. koszt usługi z obszaru 6 205,00 PLN)

Obszar: Konstruowanie w systemach CAD/CAM przemysłowych szablonów odzieżowych.

Kwota naboru (alokacja): 124 100,00 zł

Ilość osobokursów: 20

Nabór 21 dla mikro, małych i średnich Przedsiębiorstw 03.10.2022 r. (max. koszt usługi z każdego obszaru 10 800,00 PLN):

Obszar: Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z dzianin,

Obszar:  A. Konstruowanie szablonów odzieżowych do produkcji przemysłowej odzieży lub B. Konstruowanie szablonów obuwniczych,

Obszar: A. Wytwarzanie odzieży miarowej damskie lub B. Wytwarzanie obuwia na miarę

Obszar: Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z tkanin.

Kwota naboru (alokacja): 864 000,00 zł

Ilość osobokursów: 80

Nabór 22 dla mikro, małych i średnich Przedsiębiorstw w dniu 03.10.2022 r., godzina: 8:00  (max. koszt usługi z każdego obszaru 5 700,00 PLN):

Obszar: A. Kontrolowanie jakości w branży odzieżowej lub B. Kontrola jakości w branży obuwniczej,

Obszar: A. Opracowywanie dokumentacji technologicznej do produkcji odzieży lub B. Opracowanie dokumentacji technologicznej do produkcji obuwia,

Obszar: Prowadzenie działań logistycznych związanych z produkcją odzieży.

Kwota naboru (alokacja): 57 000,00 zł

Ilość osobokursów: 10

Nabór 23 dla mikro, małych i średnich Przedsiębiorstw w dniu 03.10.2022 r., godzina: 8:00   (max. koszt usługi z każdego obszaru 3 500,00 PLN):

Obszar: Zarządzanie kryzysowe w obliczu pandemii.

Kwota naboru (alokacja): 7 000,00 zł

Ilość osobokursów: 2

Nabór 24 dla mikro, małych i średnich Przedsiębiorstw w dniu 03.10.2022 r., godzina: 8:00   (max. koszt usługi z każdego obszaru 4 500,00 PLN):

Obszar: Wdrażanie prowadzenia sprzedaży i obsługi klienta w e-commerce,

Obszar: Działalność badawczo rozwojowa w sektorze odzieżowo-tekstylnym,

Obszar: Współpraca z klientem i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej i izolacji społecznej,

Obszar: Przygotowanie i kontroli produkcji w sektorze odzieżowo-tekstylnym.

Kwota naboru (alokacja): 441 000,00 zł

Ilość osobokursów: 98

Nabór 25 dla mikro, małych i średnich Przedsiębiorstw w dniu 03.10.2022 r., godzina: 8:00   (max. koszt usługi z każdego obszaru 2 500,00 PLN):

Obszar: Realizacja prac produkcyjnych w sektorze odzieżowo-tekstylnym,

Kwota naboru (alokacja): 115 000,00 zł

Ilość osobokursów: 46

Nabór 26 dla mikro, małych i średnich Przedsiębiorstw w dniu 03.10.2022 r., godzina: 8:00   (max. koszt usługi z każdego obszaru 6 000,00 PLN):

Obszar: Zarządzanie i realizacja procesów wsparcia w sektorze odzieżowo-tekstylnym,

Kwota naboru (alokacja): 330 000,00 zł

Ilość osobokursów: 55

 

Nabór 27 dla dużych Przedsiębiorstw w dniu 03.10.2022 r., godzina: 8:00 (max. koszt usługi z obszaru 6 205,00 PLN)

Obszar: Konstruowanie w systemach CAD/CAM przemysłowych szablonów odzieżowych.

Kwota naboru (alokacja): 31 025,00 zł

Ilość osobokursów: 5

Nabór 28 dla dużych Przedsiębiorstw 03.10.2022 r. (max. koszt usługi z każdego obszaru 10 800,00 PLN):

Obszar: Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z dzianin,

Obszar:  A. Konstruowanie szablonów odzieżowych do produkcji przemysłowej odzieży lub B. Konstruowanie szablonów obuwniczych,

Obszar: A. Wytwarzanie odzieży miarowej damskie lub B. Wytwarzanie obuwia na miarę

Obszar: Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z tkanin.

Kwota naboru (alokacja): 216 000,00 zł

Ilość osobokursów: 20

Nabór 29 dla dużych Przedsiębiorstw w dniu 03.10.2022 r., godzina: 8:00  (max. koszt usługi z każdego obszaru 5 700,00 PLN):

Obszar: A. Kontrolowanie jakości w branży odzieżowej lub B. Kontrola jakości w branży obuwniczej,

Obszar: A. Opracowywanie dokumentacji technologicznej do produkcji odzieży lub B. Opracowanie dokumentacji technologicznej do produkcji obuwia,

Obszar: Prowadzenie działań logistycznych związanych z produkcją odzieży.

Kwota naboru (alokacja): 34 200,00 zł

Ilość osobokursów: 6

Nabór 30 dla dużych Przedsiębiorstw w dniu 03.10.2022 r., godzina: 8:00   (max. koszt usługi z każdego obszaru 3 500,00 PLN):

Obszar: Zarządzanie kryzysowe w obliczu pandemii.

Kwota naboru (alokacja): 7 000,00 zł

Ilość osobokursów: 2

Nabór 31 dla dużych Przedsiębiorstw w dniu 03.10.2022 r., godzina: 8:00   (max. koszt usługi z każdego obszaru 4 500,00 PLN):

Obszar: Wdrażanie prowadzenia sprzedaży i obsługi klienta w e-commerce,

Obszar: Działalność badawczo rozwojowa w sektorze odzieżowo-tekstylnym,

Obszar: Współpraca z klientem i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej i izolacji społecznej,

Obszar: Przygotowanie i kontroli produkcji w sektorze odzieżowo-tekstylnym.

Kwota naboru (alokacja): 180 000,00 zł

Ilość osobokursów: 40

Nabór 32 dla dużych Przedsiębiorstw w dniu 03.10.2022 r., godzina: 8:00   (max. koszt usługi z każdego obszaru 2 500,00 PLN):

Obszar: Realizacja prac produkcyjnych w sektorze odzieżowo-tekstylnym,

Kwota naboru (alokacja): 50 000,00 zł

Ilość osobokursów: 20

Nabór 33 dla dużych Przedsiębiorstw w dniu 03.10.2022 r., godzina: 8:00   (max. koszt usługi z każdego obszaru 6 000,00 PLN):

Obszar: Zarządzanie i realizacja procesów wsparcia w sektorze odzieżowo-tekstylnym,

Kwota naboru (alokacja): 120 000,00 zł

Ilość osobokursów: 20