Szanowni Państwo,

przypominamy, że przy określaniu czasu usługi w projekcie obowiązują następujące zasady: 1 godzina lekcyjna to 45 min. zegarowych, a 1 godzina doradztwa to 60 min. zegarowych.

Czas trwania usługi powinien być również jak najbardziej efektywny. Powszechnie przyjmuje się, że liczba godzin zajęć dydaktycznych w ciągu jednego dnia szkoleniowego nie może być większa niż 8 godzin. Uczestnicy w trakcie każdego dnia szkoleniowego trwającego więcej niż 4 godziny mają prawo do co najmniej 1 przerwy, trwającej co najmniej 15 minut.

Pozdrawiamy,

Zespół Projektowy