Szanowni Państwo,

W związku z tym, że pojawia się coraz więcej niekwalifikowanych usług wynikających z dokonywania zapisów w Bazie Usług Rozwojowych na usługi, które nie były zwalidowane, chcielibyśmy przypomnieć, że w ramach Projektu, zgodnie z Regulaminem, obowiązuje następująca procedura:

  1. Przedsiębiorca zgłasza poprzez system PNM usługę, w której zamierza wziąć udział. W tym celu wgrywa do systemu PNM kartę usługi z BUR, podaje jej numer oraz tytuł, a także wpisuje pracowników, których chce na taką usługę oddelegować.
  2. Operator przekazuje kartę do eksperta merytorycznego, który dokonuje jej oceny pod kątem merytorycznym – jeżeli jest zgodna z wymogami projektowymi zatwierdza ją, jeżeli nie przekazuje uwagi odnośnie do karty. Wówczas Przedsiębiorca powinien przekazać uwagi do firm szkoleniowych, aby skorygowali kartę, a następnie ponownie wgrać ją do systemu PNM.
  3. Po zatwierdzeniu karty przez eksperta Operator porównuje zakres usługi z diagnozą potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa – sprawdza czy każdy ze zgłoszonych pracowników został uwzględniony w diagnozie, a ich potrzeby rozwojowe są zgodne z programem usługi. Operator zatwierdza poprzez system PNM tylko tych pracowników, których potrzeby odpowiadają zgłoszonej usłudze.
  4. Przedsiębiorca dostaje powiadomienie mailowe z systemu PNM o akceptacji karty i uczestników. Dopiero w tym momencie może dokonać formalnego zapisu na usługę w BUR i rozpocząć jej realizację.

Jeżeli proces ten nie będzie zachowany Operator nie ma podstaw do rozliczenia takiej usługi, zatem przedsiębiorca nie uzyska dofinansowania, a cała usługa będzie traktowana jako usługa komercyjna.

Zespół Projektu Przepis na Menedżera