Przepis na Rozwój – dostępność szansą na rozwój

Projekt: Przepis na Rozwój – dostępność szansą na rozwój

Poznaj dokładny…

Opis projektu

WIĘCEJ…

Wniosek o wsparcie

Formularz

WIĘCEJ…

Zobacz pliki…

Do pobrania

WIĘCEJ…

Po prostu…

Napisz do nas

WIĘCEJ…

Opis projektu

Odkryj garść istotnych informacji o projekcie Przepis na Rozwój – dostępność szansą na rozwój

Grupę docelową w projekcie Przepis na Rozwój – dostępność szansą na rozwój stanowią przedsiębiorcy (i ich pracownicy) mający siedzibę na terenie woj. mazowieckiego i lubelskiego. Pozostałe 30% uczestników stanowić mogą przedsiębiorcy mający siedzibę poza w/w regionami.

Wsparcie kierowane jest do przedsiębiorców zainteresowanych planowaniem strategii rozwoju w oparciu o technologie asystujące i kompensacyjne lub projektowanie uniwersalne, których działalność związana jest z:

 • Produkcją, importem, wprowadzaniem do obrotu i dystrybucją produktów, których funkcjonalność może zostać dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi, lub
 • Projektowaniem i świadczeniem usług, które ze względu na swój zakres przedmiotowy lub charakter mogą zostać dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi.

Makroregion 2: mazowieckie i lubelskie. 30% miejsc także dla przedsiębiorców poza w/w regionami.

 1. Szkolenia ogólne i specjalistyczne w wymiarze łącznym 8 dni szkoleniowych (64 godz)
 2. Doradztwo związane ze szkoleniami w wymiarze średnio 6 godz/uczestnika

Głównym rezultatem projektu będzie rozwój kompetencji z obszaru wdrażania technologii kompensacyjnych i asystujących oraz uniwersalnego projektowania do oferty przedsiębiorstw.

Projekt realizowany jest w okresie 01.11.2020-31.12.2022.

5 055 271,20 zł

Harmonogram projektu

Prosimy o regularne zapoznawanie się z informacjami na naszej stronie internetowej.

 • Szkolenie on-line – kompensacyjne – 29.12.2020 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8.00-16.00;
 • Szkolenie on-line – kompensacyjne – 02.03-03.03.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16.00;
 • Szkolenie on-line – kompensacyjne – 29.03-30.03.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 29.03-30.03.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 15.04.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – kompensacyjne – 19.04-20.04.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 19.04-23.04.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 21.04.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – kompensacyjne – 26.04-27.04.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 28.04.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 05.05.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – kompensacyjne – 06.05-07.05.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – kompensacyjne – 10.05-11.05.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – kompensacyjne – 17.05-18.05.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie 0n-line – kompensacyjne – 19.05-20.05.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie 0n-line – specjalistyczne – 19.05-20.05.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – kompensacyjne – 24.05-25.05.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 26.05-27.05.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – kompensacyjne – 31.05-01.06.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 07.06-11.06.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 14.06-15.06.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – kompensacyjne – 21.06-22.06.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – kompensacyjne – 28.06-29.06.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 30.06.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 01.07.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 02.07.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – kompensacyjne – 05.07-06.07.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 05.07-06.07.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 07.07-08.07.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 09.07.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 12.07.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 12.07-16.07.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 16.07.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 13.07.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 13.07-14.07.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 19.07.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 20.08.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00 (1 grupa);
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 20.08.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00 (2 grupa).
 • Konsultacje indywidualne – 26.06.2021 r. – Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu przy ul. Partyzantów 3A od godziny 08:00.

Wniosek o wsparcie

Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa do udziału w projekcie „Przepis na Rozwój – dostępność szansą na rozwój”


  Materiały do pobrania

  Niezbędne dokumenty.

  Regulamin rekrutacji

  POBIERZ

  Zał. 1 – Wniosek o wsparcie – Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorstwa do udziału w Projekcie

  POBIERZ

  Zał. 2 – Wzór umowy wsparcia na udział Przedsiębiorstwa w Projekcie

  POBIERZ

  Załączniki do umowy wsparcia

  POBIERZ

  Instrukcja pomagająca w określeniu statusu MŚP

  POBIERZ

  Gdzie i jak nas znaleźć?

  Im dłużej zwlekasz, tym więcej tracisz!

  Napisz do nas!

  Zapraszamy do nas! Nie masz teraz czasu? Napisz.