Przepis na Rozwój –
dostępność szansą na rozwój

Projekt: Przepis na Rozwój – dostępność szansą na rozwój

Poznaj dokładny…

Opis projektu

Wniosek o wsparcie

Formularz

Zobacz pliki…

Do pobrania

Po prostu…

Napisz do nas

Opis projektu

Odkryj garść istotnych informacji o projekcie Przepis na Rozwój – dostępność szansą na rozwój.

Grupę docelową w projekcie Przepis na Rozwój – dostępność szansą na rozwój stanowią przedsiębiorcy (i ich pracownicy) mający siedzibę na terenie woj. mazowieckiego i lubelskiego. Pozostałe 30% uczestników stanowić mogą przedsiębiorcy mający siedzibę poza w/w regionami.

Wsparcie kierowane jest do przedsiębiorców zainteresowanych planowaniem strategii rozwoju w oparciu o technologie asystujące i kompensacyjne lub projektowanie uniwersalne, których działalność związana jest z:

 • Produkcją, importem, wprowadzaniem do obrotu i dystrybucją produktów, których funkcjonalność może zostać dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi, lub
 • Projektowaniem i świadczeniem usług, które ze względu na swój zakres przedmiotowy lub charakter mogą zostać dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi.

Makroregion 2: mazowieckie i lubelskie. 30% miejsc także dla przedsiębiorców poza w/w regionami.

 1. Szkolenia ogólne i specjalistyczne w wymiarze łącznym 8 dni szkoleniowych (64 godz)
 2. Doradztwo związane ze szkoleniami w wymiarze średnio 6 godz/uczestnika

Głównym rezultatem projektu będzie rozwój kompetencji z obszaru wdrażania technologii kompensacyjnych i asystujących oraz uniwersalnego projektowania do oferty przedsiębiorstw.

Projekt realizowany jest w okresie 01.11.2020-30.06.2023 r.

5 055 271,20 zł

Listy rankingowe

Wyniki wszystkich naborów w jednym miejscu.

Lp. Nr wniosku Suma punktów Status
1 2/DO/2020/1 10 ZAKWALIFIKOWANY
2 1/DO/2020/1 0 ZAKWALIFIKOWANY
3 3/DO/2020/1 0 ZAKWALIFIKOWANY
4 4/DO/2020/1 0 ZAKWALIFIKOWANY
5 5/DO/2020/1 0 ZAKWALIFIKOWANY
6 5/DO/2020/2 0 ZAKWALIFIKOWANY
Lp. Nr wniosku Suma punktów Status
1 1/DO/2021/1 0 ZAKWALIFIKOWANY
Lp. Nr wniosku Suma punktów Status
1 11/DO/2021/1 80 ZAKWALIFIKOWANY
2 2/DO/2021/1 60 ZAKWALIFIKOWANY
3 7/DO/2021/1 60 ZAKWALIFIKOWANY
4 3A/DO/2021/1 50 ZAKWALIFIKOWANY
5 4/DO/2021/1 50 ZAKWALIFIKOWANY
6 3/DO/2021/1 40 ZAKWALIFIKOWANY
7 5/DO/2021/1 40 ZAKWALIFIKOWANY
8 6/DO/2021/1 40 ZAKWALIFIKOWANY
9 9/DO/2021/1 40 ZAKWALIFIKOWANY
10 10/DO/2021/1 40 ZAKWALIFIKOWANY
11 12/DO/2021/1 40 ZAKWALIFIKOWANY
12 2/DO/2021/4 20 ZAKWALIFIKOWANY
13 2/DO/2021/5 20 ZAKWALIFIKOWANY
14 2/DO/2021/8 20 ZAKWALIFIKOWANY
15 3A/DO/2021/7 20 ZAKWALIFIKOWANY
16 3A/DO/2021/8 20 ZAKWALIFIKOWANY
17 5/DO/2021/2 20 ZAKWALIFIKOWANY
18 5/DO/2021/8 20 ZAKWALIFIKOWANY
19 7/DO/2021/2 20 ZAKWALIFIKOWANY
20 7/DO/2021/4 20 ZAKWALIFIKOWANY
21 2/DO/2021/2 10 ZAKWALIFIKOWANY
22 2/DO/2021/3 10 ZAKWALIFIKOWANY
23 2/DO/2021/6 10 ZAKWALIFIKOWANY
24 2/DO/2021/7 10 ZAKWALIFIKOWANY
25 2/DO/2021/9 10 ZAKWALIFIKOWANY
26 3/DO/2021/2 10 ZAKWALIFIKOWANY
27 3A/DO/2021/2 10 ZAKWALIFIKOWANY
28 3A/DO/2021/3 10 ZAKWALIFIKOWANY
29 3A/DO/2021/4 10 ZAKWALIFIKOWANY
30 3A/DO/2021/5 10 ZAKWALIFIKOWANY
31 3A/DO/2021/6 10 ZAKWALIFIKOWANY
32 5/DO/2021/3 10 ZAKWALIFIKOWANY
33 5/DO/2021/4 10 ZAKWALIFIKOWANY
34 5/DO/2021/5 10 ZAKWALIFIKOWANY
35 5/DO/2021/6 10 ZAKWALIFIKOWANY
36 5/DO/2021/7 10 ZAKWALIFIKOWANY
37 5/DO/2021/9 10 ZAKWALIFIKOWANY
38 5/DO/2021/11 10 ZAKWALIFIKOWANY
39 7/DO/2021/3 10 ZAKWALIFIKOWANY
40 7/DO/2021/6 10 ZAKWALIFIKOWANY
41 9/DO/2021/4 10 ZAKWALIFIKOWANY
42 11/DO/2021/2 10 ZAKWALIFIKOWANY
43 2/DO/2021/10 0 ZAKWALIFIKOWANY
44 2/DO/2021/11 0 ZAKWALIFIKOWANY
45 2/DO/2021/12 0 ZAKWALIFIKOWANY
46 3A/DO/2021/9 0 ZAKWALIFIKOWANY
47 3A/DO/2021/10 0 ZAKWALIFIKOWANY
48 3A/DO/2021/11 0 ZAKWALIFIKOWANY
49 3A/DO/2021/12 0 ZAKWALIFIKOWANY
50 4/DO/2021/2 0 ZAKWALIFIKOWANY
51 5/DO/2021/10 0 ZAKWALIFIKOWANY
52 5/DO/2021/12 0 ZAKWALIFIKOWANY
53 7/DO/2021/5 0 ZAKWALIFIKOWANY
54 9/DO/2021/1 0 ZAKWALIFIKOWANY
55 9/DO/2021/2 0 ZAKWALIFIKOWANY
56 9/DO/2021/3 0 ZAKWALIFIKOWANY
57 9/DO/2021/5 0 ZAKWALIFIKOWANY
Lp. Nr wniosku Suma punktów Status
1 14/DO/2021/1 50 ZAKWALIFIKOWANY
2 16/DO/2021/1 50 ZAKWALIFIKOWANY
3 25/DO/2021/1 50 ZAKWALIFIKOWANY
4 13/DO/2021/1 40 ZAKWALIFIKOWANY
5 17/DO/2021/1 40 ZAKWALIFIKOWANY
6 18/DO/2021/1 40 ZAKWALIFIKOWANY
7 19/DO/2021/1 40 ZAKWALIFIKOWANY
8 20/DO/2021/1 40 ZAKWALIFIKOWANY
9 21/DO/2021/1 40 ZAKWALIFIKOWANY
10 24/DO/2021/1 40 ZAKWALIFIKOWANY
11 16/DO/2021/2 20 ZAKWALIFIKOWANY
12 16/DO/2021/6 20 ZAKWALIFIKOWANY
13 27/DO/2021/7 20 ZAKWALIFIKOWANY
14 27/DO/2021/10 20 ZAKWALIFIKOWANY
15 27/DO/2021/19 20 ZAKWALIFIKOWANY
16 14/DO/2021/3 10 ZAKWALIFIKOWANY
17 14/DO/2021/4 10 ZAKWALIFIKOWANY
18 14/DO/2021/5 10 ZAKWALIFIKOWANY
19 14/DO/2021/6 10 ZAKWALIFIKOWANY
20 14/DO/2021/7 10 ZAKWALIFIKOWANY
21 14/DO/2021/8 10 ZAKWALIFIKOWANY
22 14/DO/2021/9 10 ZAKWALIFIKOWANY
23 14/DO/2021/10 10 ZAKWALIFIKOWANY
24 14/DO/2021/11 10 ZAKWALIFIKOWANY
25 14/DO/2021/12 10 ZAKWALIFIKOWANY
26 16/DO/2021/3 10 ZAKWALIFIKOWANY
27 16/DO/2021/4 10 ZAKWALIFIKOWANY
28 16/DO/2021/5 10 ZAKWALIFIKOWANY
29 16/DO/2021/7 10 ZAKWALIFIKOWANY
30 18/DO/2021/3 10 ZAKWALIFIKOWANY
31 18/DO/2021/5 10 ZAKWALIFIKOWANY
32 18/DO/2021/6 10 ZAKWALIFIKOWANY
33 18/DO/2021/7 10 ZAKWALIFIKOWANY
34 18/DO/2021/8 10 ZAKWALIFIKOWANY
35 18/DO/2021/10 10 ZAKWALIFIKOWANY
36 18/DO/2021/11 10 ZAKWALIFIKOWANY
37 18/DO/2021/12 10 ZAKWALIFIKOWANY
38 27/DO/2021/1 10 ZAKWALIFIKOWANY
39 27/DO/2021/2 10 ZAKWALIFIKOWANY
40 27/DO/2021/3 10 ZAKWALIFIKOWANY
41 27/DO/2021/4 10 ZAKWALIFIKOWANY
42 27/DO/2021/5 10 ZAKWALIFIKOWANY
43 27/DO/2021/6 10 ZAKWALIFIKOWANY
44 27/DO/2021/8 10 ZAKWALIFIKOWANY
45 27/DO/2021/9 10 ZAKWALIFIKOWANY
46 27/DO/2021/12 10 ZAKWALIFIKOWANY
47 27/DO/2021/13 10 ZAKWALIFIKOWANY
48 27/DO/2021/14 10 ZAKWALIFIKOWANY
49 27/DO/2021/15 10 ZAKWALIFIKOWANY
50 27/DO/2021/16 10 ZAKWALIFIKOWANY
51 27/DO/2021/17 10 ZAKWALIFIKOWANY
52 27/DO/2021/18 10 ZAKWALIFIKOWANY
53 27/DO/2021/20 10 ZAKWALIFIKOWANY
54 27/DO/2021/21 10 ZAKWALIFIKOWANY
55 27/DO/2021/22 10 ZAKWALIFIKOWANY
56 27/DO/2021/23 10 ZAKWALIFIKOWANY
57 27/DO/2021/24 10 ZAKWALIFIKOWANY
58 14/DO/2021/2 0 ZAKWALIFIKOWANY
59 15/DO/2021/1 0 ZAKWALIFIKOWANY
60 15/DO/2021/2 0 ZAKWALIFIKOWANY
61 16/DO/2021/8 0 ZAKWALIFIKOWANY
62 16/DO/2021/9 0 ZAKWALIFIKOWANY
63 16/DO/2021/10 0 ZAKWALIFIKOWANY
64 16/DO/2021/11 0 ZAKWALIFIKOWANY
65 16/DO/2021/12 0 ZAKWALIFIKOWANY
66 18/DO/2021/2 0 ZAKWALIFIKOWANY
67  18/DO/2021/4 0 ZAKWALIFIKOWANY
68  18/DO/2021/9 0 ZAKWALIFIKOWANY
69 22/DO/2021/1 0 ZAKWALIFIKOWANY
70 23/DO/2021/1 0 ZAKWALIFIKOWANY
71 25/DO/2021/2 0 ZAKWALIFIKOWANY
72 26/DO/2021/1 0 ZAKWALIFIKOWANY
73 27/DO/2021/11 0 ZAKWALIFIKOWANY
74 28/DO/2021/1 0 ZAKWALIFIKOWANY
Lp. Nr wniosku Suma punktów Status
1 31/DO/2021/1 60 ZAKWALIFIKOWANY
2 30/DO/2021/1 50 ZAKWALIFIKOWANY
3 32/DO/2021/1 50 ZAKWALIFIKOWANY
4 29A/DO/2021/2 10 ZAKWALIFIKOWANY
5 31/DO/2021/2 10 ZAKWALIFIKOWANY
6 31/DO/2021/3 10 ZAKWALIFIKOWANY
7 31/DO/2021/4 10 ZAKWALIFIKOWANY
8 31/DO/2021/5 10 ZAKWALIFIKOWANY
9 31/DO/2021/6 10 ZAKWALIFIKOWANY
10 31/DO/2021/7 10 ZAKWALIFIKOWANY
11 31/DO/2021/8 10 ZAKWALIFIKOWANY
12 31/DO/2021/9 10 ZAKWALIFIKOWANY
13 31/DO/2021/10 10 ZAKWALIFIKOWANY
14 31/DO/2021/11 10 ZAKWALIFIKOWANY
15 31/DO/2021/12 10 ZAKWALIFIKOWANY
16 32/DO/2021/2 10 ZAKWALIFIKOWANY
17 32/DO/2021/3 10 ZAKWALIFIKOWANY
18 32/DO/2021/4 10 ZAKWALIFIKOWANY
19 32/DO/2021/5 10 ZAKWALIFIKOWANY
20 32/DO/2021/6 10 ZAKWALIFIKOWANY
21 32/DO/2021/7 10 ZAKWALIFIKOWANY
22 29A/DO/2021/1 0 ZAKWALIFOKOWANY
23 29/DO/2021/1 0 ZAKWALIFOKOWANY
Lp. Nr wniosku Suma punktów Status
1 36/DO/2021/1 60 ZAKWALIFIKOWANY
2 33/DO/2021/1 50 ZAKWALIFIKOWANY
3 34/DO/2021/1 50 ZAKWALIFIKOWANY
4 35/DO/2021/1 50 ZAKWALIFIKOWANY
5 34/DO/2021/2 10 ZAKWALIFIKOWANY
6 36/DO/2021/2 10 ZAKWALIFIKOWANY
Lp. Nr wniosku Suma punktów Status
1 39/DO/202 50 ZAKWALIFIKOWANY
2 37/DO/2021 40 ZAKWALIFIKOWANY
3 38/DO/2021 0 ZAKWALIFIKOWANY

Harmonogram projektu

Prosimy o regularne zapoznawanie się z informacjami na naszej stronie internetowej.

 • Szkolenie on-line – kompensacyjne – 29.12.2020 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8.00-16.00;
 • Szkolenie on-line – kompensacyjne – 02.03-03.03.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16.00;
 • Szkolenie on-line – kompensacyjne – 29.03-30.03.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 29.03-30.03.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 15.04.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – kompensacyjne – 19.04-20.04.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 19.04-23.04.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 21.04.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – kompensacyjne – 26.04-27.04.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 28.04.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 05.05.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – kompensacyjne – 06.05-07.05.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – kompensacyjne – 10.05-11.05.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – kompensacyjne – 17.05-18.05.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie 0n-line – kompensacyjne – 19.05-20.05.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie 0n-line – specjalistyczne – 19.05-20.05.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – kompensacyjne – 24.05-25.05.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 26.05-27.05.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – kompensacyjne – 31.05-01.06.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 07.06-11.06.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 14.06-15.06.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – kompensacyjne – 21.06-22.06.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – kompensacyjne – 28.06-29.06.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 30.06.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 01.07.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 02.07.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – kompensacyjne – 05.07-06.07.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 05.07-06.07.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 07.07-08.07.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 09.07.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 12.07.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 12.07-16.07.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 16.07.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 13.07.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 13.07-14.07.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 19.07.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 20.07.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 22.07- 23.07.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 10.08.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 10.08- 11.08.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 16.08- 17.08.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 19.08.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 19.08- 20.08.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 20.08.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00 (1 grupa);
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 20.08.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00 (2 grupa);
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 26.08.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 27.08.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00 (1 grupa);
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 27.08.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00 (2 grupa).
 • Szkolenie on-line – kompensacyjne – 06.09-07.09.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00
 • Szkolenie on-line – kompensacyjne – 13.09-14.09.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 04.10-19.10.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00.
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 07.10-22.10.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00.
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 16.11-30.11.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00.
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 17.12.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00.
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 21.12.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00.
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 23.12.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00.
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 27.12.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00.
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 28.12.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00.
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 29.12.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00.
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne powtarzane – 25.10-02.11.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00.
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne powtarzane – 15.11-30.11.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00.
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne powtarzane – 30.11.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00.
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne powtarzane – 01.12.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00.
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne powtarzane – 02.12.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00.
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne powtarzane – 03.12.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00.
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne powtarzane – 03.12.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00.
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne powtarzane – 06.12.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00.
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne powtarzane – 06.12.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00.
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne powtarzane – 07.12.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00.
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne powtarzane – 07.12.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00.
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne powtarzane – 08.12.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00.
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne powtarzane – 08.12.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00.
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne powtarzane – 09.12.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00.
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne powtarzane – 15.12.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00.
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne powtarzane – 16.12.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00.
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne powtarzane – 16.12.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00.
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne powtarzane – 16.12.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00.
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne powtarzane – 17.12.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00.
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne powtarzane – 17.12.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00.
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne powtarzane – 20.12.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00.
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne powtarzane – 20.12.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00.
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne powtarzane – 20.12.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00.
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne powtarzane – 21.12.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00.
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne powtarzane – 21.12.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00.
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne powtarzane – 22.12.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00.
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne powtarzane – 22.12.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00.
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne powtarzane – 22.12.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00.
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne powtarzane – 23.12.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00.
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne powtarzane – 27.12.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00.
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne powtarzane – 28.12.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00.
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne powtarzane – 29.12.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00.
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne powtarzane – 29.12.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00.
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne powtarzane – 30.12.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00.
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne powtarzane – 30.12.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00.
 • Konsultacje indywidualne – 12.06.2021/13.06.2021/19.06.2021/20.06.2021 – Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu przy ul. Partyzantów 3A od godziny 08:00.
 • Konsultacje indywidualne –02.09.2021/ 03.09.2021/ 04.09.2021/ 23.09.2021/ 24.09.2021/ 25.09.2021 – Powiatowy Bank Spółdzielczy Łaskarzew od godziny 08:00.
 • Konsultacje indywidualne – 06.09.2021/ 07.09.2021/ 08.09.2021/ 27.09.2021/ 28.09.2021/ 30.11.2021 – Powiatowy Bank Spółdzielczy Kałuszyn od godziny 08:00.
 • Konsultacje indywidualne – 13.09.2021/ 14.09.2021/ 15.09.2021/ 04.10.2021/ 05.10.2021  – Powiatowy Bank Spółdzielczy Biłgoraj od godziny 08:00.
 • Konsultacje indywidualne – 13.09.2021/15.09.2021/17.09.2021/20.09.2021/22.09.2021 – Powiatowy Bank Spółdzielczy Nasielsk od godziny 08:00.
 • Konsultacje indywidualne – 06.09.2021/ 08.09.2021/ 10.09.2021/13.09.2021/17.09.2021/
  20.09.2021/ 22.09.2021/24.09.2021/ 27.09.2021/ 29.09.2021/ 04.10.2021/ 06.10.2021/ 08.10.2021/ 11.10.2021/13.10.2021 – Powiatowy Bank Spółdzielczy  w Łowiczu od godziny 08:00.
 • Konsultacje indywidualne – 21.10.2021/ 22.10.2021/ 23.10.2021/ 26.10.2021/ 27.10.2021/ 28.10.2021/  29.10.2021/ 03.11.2021/08.11.2021 – Powiatowy Bank Spółdzielczy  w Warszawie od godziny 08:00.
 • Konsultacje indywidualne – 27.10.2021 – Powiatowy Bank Spółdzielczy  w Tarczynie od godziny 08:00.
 • Konsultacje indywidualne – 02-21.12.2021 – Fundacja Wspólny Świat od godziny 08:00.
 • Konsultacje indywidualne – 09.11.2021/10.11.2021/ 11.11.2021/ 22.11.2021/ 23.11.2021/ 29.11.2021 – Powiatowy Bank Spółdzielczy Limes od godziny 08:00.
 • Konsultacje indywidualne –  15.11.2021/ 16.11.2021/ 30.11.2021 – Powiatowy Bank Spółdzielczy  Łukowa od godziny 08:00.
 • Konsultacje indywidualne –  17.11.2021 – 14.12.2022 – Bank Spółdzielczy w Andrespolu od godziny 08:00.
 • Konsultacje indywidualne –  15.12.2022 – 11.01.2023 – Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim od godziny 08:00.
 • Konsultacje indywidualne –  02.01.2023 – 13.01.2023 – Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim od godziny 08:00.
 • Konsultacje indywidualne –  02.01.2023 – 13.01.2023 – Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim od godziny 08:00.
 • Konsultacje indywidualne –  09.01.2023 – 26.01.2023 – Bank Spółdzielczy w Reszlu od godziny 08:00.
 • Konsultacje indywidualne –  02.01.2023 – 31.01.2023 – Bank Spółdzielczy w Pułtusku od godziny 08:00.
 • Konsultacje indywidualne –  01.02.2023 – 14.02.2023 – Łódzki Bank Spółdzielczy od godziny 08:00.
 • Konsultacje indywidualne –  01.02.2023 – 28.02.2023 – Bank Spółdzielczy w Raszynie od godziny 08:00.

Część I – ” Technologie kompensacyjne i asystujące oraz zasady uniwersalnego projektowania”:

 • Szkolenie on-line – kompensacyjne – 03-04.10.2022 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8.00-16.00;
 • Szkolenie on-line – kompensacyjne – 05-06.10.2022 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8.00-16.00;
 • Szkolenie on-line – kompensacyjne – 07-10.10.2022 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8.00-16.00;
 • Szkolenie on-line – kompensacyjne – 11-12.10.2022 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8.00-16.00;
 • Szkolenie on-line – kompensacyjne – 17-18.10.2022 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8.00-16.00;
 • Szkolenie on-line – kompensacyjne – 19-20.10.2022 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8.00-16.00;
 • Szkolenie on-line – kompensacyjne – 24-25.10.2022 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8.00-16.00;
 • Szkolenie on-line – kompensacyjne – 26-27.10.2022 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8.00-16.00;
 • Szkolenie on-line – kompensacyjne – 28.10-03.11.2022 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8.00-16.00;
 • Szkolenie on-line – kompensacyjne – 07-08.11.2022 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8.00-16.00;
 • Szkolenie on-line – kompensacyjne – 28-29.11.2022 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8.00-16.00;
 • Szkolenie on-line – kompensacyjne – 05-06.12.2022 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8.00-16.00;
 • Szkolenie on-line – kompensacyjne – 07-08.12.2022 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8.00-16.00;
 • Szkolenie on-line – kompensacyjne – 12-13.12.2022 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8.00-16.00;
 • Szkolenie on-line – kompensacyjne – 09-10.01.2023 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8.00-16.00;
 • Szkolenie on-line – kompensacyjne – 11-12.01.2023 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8.00-16.00;
 • Szkolenie on-line – kompensacyjne – 19-20.01.2023 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8.00-16.00;
 • Szkolenie on-line – kompensacyjne – 24-24.01.2023 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8.00-16.00;
 • Szkolenie on-line – kompensacyjne – 30-31.01.2023 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8.00-16.00;
 • Szkolenie on-line – kompensacyjne – 15-16.02.2023 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8.00-16.00;
 • Szkolenie on-line – kompensacyjne – 20-21.02.2023 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8.00-16.00;
 • Szkolenie on-line – kompensacyjne – 22-23.02.2023 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8.00-16.00;
 • Szkolenie on-line – kompensacyjne – 27-08.02.2023 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8.00-16.00;
 • Szkolenie on-line – kompensacyjne – 01-02.03.2023 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8.00-16.00;
 • Szkolenie on-line – kompensacyjne – 07-08.03.2023 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8.00-16.00;
 • Szkolenie on-line – kompensacyjne uzupełniające – 20.03.2023 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 10.00-15.03;
 • Szkolenie on-line – kompensacyjne – 28-29.03.2023 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8.00-16.00;
 • Szkolenie on-line – kompensacyjne – 03-04.04.2023 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8.00-16.00;
 • Szkolenie on-line – kompensacyjne – 12-13.04.2023 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8.00-16.00;
 • Szkolenie on-line – kompensacyjne – 18-19.04.2023 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8.00-16.00;
 • Szkolenie on-line – kompensacyjne – 25-25.04-2023 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8.00-16.00;
 • Szkolenie on-line – kompensacyjne – 04-05.05.2023 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8.00-16.00;
 • Szkolenie on-line – kompensacyjne – 15-16.05.2023 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8.00-16.00;
 • Szkolenie on-line – kompensacyjne – 12-13.06.2023 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8.00-16.00;

Terminy naborów

UWAGA! Terminy naborów mogą ulec zmianie.
Prosimy o regularne zapoznawanie się z informacjami na naszej stronie internetowej.