Przepis na Rozwój –
dostępność szansą na rozwój

Projekt: Przepis na Rozwój – dostępność szansą na rozwój

Poznaj dokładny…

Opis projektu

WIĘCEJ…

Wniosek o wsparcie

Formularz

WIĘCEJ…

Zobacz pliki…

Do pobrania

WIĘCEJ…

Po prostu…

Napisz do nas

WIĘCEJ…

Opis projektu

Odkryj garść istotnych informacji o projekcie Przepis na Rozwój – dostępność szansą na rozwój.

Grupę docelową w projekcie Przepis na Rozwój – dostępność szansą na rozwój stanowią przedsiębiorcy (i ich pracownicy) mający siedzibę na terenie woj. mazowieckiego i lubelskiego. Pozostałe 30% uczestników stanowić mogą przedsiębiorcy mający siedzibę poza w/w regionami.

Wsparcie kierowane jest do przedsiębiorców zainteresowanych planowaniem strategii rozwoju w oparciu o technologie asystujące i kompensacyjne lub projektowanie uniwersalne, których działalność związana jest z:

 • Produkcją, importem, wprowadzaniem do obrotu i dystrybucją produktów, których funkcjonalność może zostać dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi, lub
 • Projektowaniem i świadczeniem usług, które ze względu na swój zakres przedmiotowy lub charakter mogą zostać dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi.

Makroregion 2: mazowieckie i lubelskie. 30% miejsc także dla przedsiębiorców poza w/w regionami.

 1. Szkolenia ogólne i specjalistyczne w wymiarze łącznym 8 dni szkoleniowych (64 godz)
 2. Doradztwo związane ze szkoleniami w wymiarze średnio 6 godz/uczestnika

Głównym rezultatem projektu będzie rozwój kompetencji z obszaru wdrażania technologii kompensacyjnych i asystujących oraz uniwersalnego projektowania do oferty przedsiębiorstw.

Projekt realizowany jest w okresie 01.11.2020-31.10.2022.

5 055 271,20 zł

Listy rankingowe

Wyniki wszystkich naborów w jednym miejscu.

Lp.           Nr wniosku                 Suma punktów                   Status
1.           2/DO/2020/1                             10                 ZAKWALIFIKOWANY
2.           1/DO/2020/1                              0                  ZAKWALIFIKOWANY
3.           3/DO/2020/1                             0                  ZAKWALIFIKOWANY
4.           4/DO/2020/1                            0                  ZAKWALIFIKOWANY
5.           5/DO/2020/1                            0                  ZAKWALIFIKOWANY
6.           5/DO/2020/2                           0                  ZAKWALIFIKOWANY

Lp.           Nr wniosku                 Suma punktów                   Status
1.              1/DO/2021/1                            0                  ZAKWALIFIKOWANY

Lp.           Nr wniosku                 Suma punktów                   Status
1.           11/DO/2021/1                         80                        ZAKWALIFIKOWANY
2.          2/DO/2021/1                          60                         ZAKWALIFIKOWANY
3.          7/DO/2021/1                          60                         ZAKWALIFIKOWANY
4.          3A/DO/2021/1                       50                         ZAKWALIFIKOWANY
5.          4/DO/2021/1                         50                          ZAKWALIFIKOWANY
6.          3/DO/2021/1                         40                          ZAKWALIFIKOWANY
7.           5/DO/2021/1                         40                         ZAKWALIFIKOWANY
8.          6/DO/2021/1                         40                          ZAKWALIFIKOWANY
9.           9/DO/2021/1                         40                         ZAKWALIFIKOWANY
10.           10/DO/2021/1                      40                          ZAKWALIFIKOWANY
11.           12/DO/2021/1                       40                          ZAKWALIFIKOWANY
12.         2/DO/2021/4                         20                         ZAKWALIFIKOWANY
13.         2/DO/2021/5                         20                          ZAKWALIFIKOWANY
14.         2/DO/2021/8                         20                         ZAKWALIFIKOWANY
15.         3A/DO/2021/7                       20                         ZAKWALIFIKOWANY
16.         3A/DO/2021/8                      20                         ZAKWALIFIKOWANY
17.         5/DO/2021/2                         20                         ZAKWALIFIKOWANY
18.         5/DO/2021/8                         20                         ZAKWALIFIKOWANY
19.         7/DO/2021/2                         20                         ZAKWALIFIKOWANY
20.         7/DO/2021/4                         20                         ZAKWALIFIKOWANY
21.         2/DO/2021/2                         10                         ZAKWALIFIKOWANY
22.         2/DO/2021/3                         10                         ZAKWALIFIKOWANY
23.         2/DO/2021/6                         10                         ZAKWALIFIKOWANY
24.         2/DO/2021/7                         10                         ZAKWALIFIKOWANY
25.         2/DO/2021/9                         10                         ZAKWALIFIKOWANY
26.         3/DO/2021/2                         10                         ZAKWALIFIKOWANY
27.         3A/DO/2021/2                      10                          ZAKWALIFIKOWANY
28.         3A/DO/2021/3                      10                          ZAKWALIFIKOWANY
29.         3A/DO/2021/4                      10                          ZAKWALIFIKOWANY
30.         3A/DO/2021/5                      10                         ZAKWALIFIKOWANY
31.          3A/DO/2021/6                     10                         ZAKWALIFIKOWANY
32.          5/DO/2021/3                        10                        ZAKWALIFIKOWANY
33.         5/DO/2021/4                         10                         ZAKWALIFIKOWANY
34.         5/DO/2021/5                         10                         ZAKWALIFIKOWANY
35.         5/DO/2021/6                         10                         ZAKWALIFIKOWANY
36.         5/DO/2021/7                         10                         ZAKWALIFIKOWANY
37.         5/DO/2021/9                         10                         ZAKWALIFIKOWANY
38.         5/DO/2021/11                        10                        ZAKWALIFIKOWANY
39.         7/DO/2021/3                         10                         ZAKWALIFIKOWANY
40.         7/DO/2021/6                         10                         ZAKWALIFIKOWANY
41.         9/DO/2021/4                         10                         ZAKWALIFIKOWANY
42.         11/DO/2021/2                        10                          ZAKWALIFIKOWANY
43.         2/DO/2021/10                        0                          ZAKWALIFIKOWANY
44.         2/DO/2021/11                        0                          ZAKWALIFIKOWANY
45.         2/DO/2021/12                        0                          ZAKWALIFIKOWANY
46.         3A/DO/2021/9                      0                          ZAKWALIFIKOWANY
47.         3A/DO/2021/10                     0                          ZAKWALIFIKOWANY
48.         3A/DO/2021/11                     0                           ZAKWALIFIKOWANY
49.         3A/DO/2021/12                     0                           ZAKWALIFIKOWANY
50.         4/DO/2021/2                         0                           ZAKWALIFIKOWANY
51.         5/DO/2021/10                        0                           ZAKWALIFIKOWANY
52.         5/DO/2021/12                        0                           ZAKWALIFIKOWANY
53.         7/DO/2021/5                          0                           ZAKWALIFIKOWANY
54.         9/DO/2021/1                          0                           ZAKWALIFIKOWANY
55.         9/DO/2021/2                         0                          ZAKWALIFIKOWANY
56.         9/DO/2021/3                         0                          ZAKWALIFIKOWANY
57.         9/DO/2021/5                         0                          ZAKWALIFIKOWANY 

Lp.           Nr wniosku                 Suma punktów                   Status
1.           14/DO/2021/1                       50                         ZAKWALIFIKOWANY
2.           16/DO/2021/1                      50                         ZAKWALIFIKOWANY
3.           25/DO/2021/1                      50                         ZAKWALIFIKOWANY
4.           13/DO/2021/1                      40                         ZAKWALIFIKOWANY
5.           17/DO/2021/1                      40                         ZAKWALIFIKOWANY
6.           18/DO/2021/1                      40                         ZAKWALIFIKOWANY
7.           19/DO/2021/1                      40                         ZAKWALIFIKOWANY
8.           20/DO/2021/1                     40                         ZAKWALIFIKOWANY
9.           21/DO/2021/1                      40                         ZAKWALIFIKOWANY
10.          24/DO/2021/1                     40                        ZAKWALIFIKOWANY
11.          16/DO/2021/2                      20                        ZAKWALIFIKOWANY
12.          16/DO/2021/6                     20                        ZAKWALIFIKOWANY
13.         27/DO/2021/7                      20                        ZAKWALIFIKOWANY
14.         27/DO/2021/10                    20                        ZAKWALIFIKOWANY
15.         27/DO/2021/19                    20                        ZAKWALIFIKOWANY
16.         14/DO/2021/3                      10                        ZAKWALIFIKOWANY
17.         14/DO/2021/4                      10                        ZAKWALIFIKOWANY
18.         14/DO/2021/5                      10                        ZAKWALIFIKOWANY
19.         14/DO/2021/6                      10                        ZAKWALIFIKOWANY
20.        14/DO/2021/7                      10                        ZAKWALIFIKOWANY
21.         14/DO/2021/8                      10                       ZAKWALIFIKOWANY
22.        14/DO/2021/9                       10                       ZAKWALIFIKOWANY
23.        14/DO/2021/10                     10                       ZAKWALIFIKOWANY
24.        14/DO/2021/11                      10                      ZAKWALIFIKOWANY
25.        14/DO/2021/12                      10                      ZAKWALIFIKOWANY
26.        16/DO/2021/3                        10                      ZAKWALIFIKOWANY
27.        16/DO/2021/4                        10                      ZAKWALIFIKOWANY
28.        16/DO/2021/5                        10                      ZAKWALIFIKOWANY
29.        16/DO/2021/7                        10                      ZAKWALIFIKOWANY
30.        18/DO/2021/3                       10                      ZAKWALIFIKOWANY
31.         18/DO/2021/5                       10                      ZAKWALIFIKOWANY
32.        18/DO/2021/6                       10                      ZAKWALIFIKOWANY
33.        18/DO/2021/7                       10                       ZAKWALIFIKOWANY
34.        18/DO/2021/8                       10                       ZAKWALIFIKOWANY
35.        18/DO/2021/10                     10                       ZAKWALIFIKOWANY
36.        18/DO/2021/11                      10                       ZAKWALIFIKOWANY
37.        18/DO/2021/12                      10                       ZAKWALIFIKOWANY
38.        27/DO/2021/1                        10                       ZAKWALIFIKOWANY
39.        27/DO/2021/2                       10                       ZAKWALIFIKOWANY
40.        27/DO/2021/3                       10                       ZAKWALIFIKOWANY
41.         27/DO/2021/4                       10                       ZAKWALIFIKOWANY
42.        27/DO/2021/5                       10                        ZAKWALIFIKOWANY
43.        27/DO/2021/6                       10                        ZAKWALIFIKOWANY
44.        27/DO/2021/8                       10                        ZAKWALIFIKOWANY
45.        27/DO/2021/9                       10                        ZAKWALIFIKOWANY
46.        27/DO/2021/12                     10                        ZAKWALIFIKOWANY
47.        27/DO/2021/13                     10                        ZAKWALIFIKOWANY
48.        27/DO/2021/14                     10                        ZAKWALIFIKOWANY
49.        27/DO/2021/15                     10                         ZAKWALIFIKOWANY
50.        27/DO/2021/16                     10                         ZAKWALIFIKOWANY
51.         27/DO/2021/17                     10                         ZAKWALIFIKOWANY
52.        27/DO/2021/18                     10                         ZAKWALIFIKOWANY
53.        27/DO/2021/20                    10                          ZAKWALIFIKOWANY
54.        27/DO/2021/21                     10                          ZAKWALIFIKOWANY
55.        27/DO/2021/22                    10                          ZAKWALIFIKOWANY
56.        27/DO/2021/23                    10                          ZAKWALIFIKOWANY
57.        27/DO/2021/24                    10                           ZAKWALIFIKOWANY
58.       14/DO/2021/2                        0                           ZAKWALIFIKOWANY
59.       15/DO/2021/1                         0                           ZAKWALIFIKOWANY
60.      15/DO/2021/2                         0                           ZAKWALIFIKOWANY
61.       16/DO/2021/8                        0                           ZAKWALIFIKOWANY
62.       16/DO/2021/9                       0                           ZAKWALIFIKOWANY
63.       16/DO/2021/10                     0                           ZAKWALIFIKOWANY
64.        16/DO/2021/11                     0                           ZAKWALIFIKOWANY
65.        16/DO/2021/12                     0                           ZAKWALIFIKOWANY
66.        18/DO/2021/2                      0                            ZAKWALIFIKOWANY
67.        18/DO/2021/4                      0                            ZAKWALIFIKOWANY
68.        18/DO/2021/9                     0                            ZAKWALIFIKOWANY
69.        22/DO/2021/1                     0                            ZAKWALIFIKOWANY
70.        23/DO/2021/1                     0                            ZAKWALIFIKOWANY
71.         25/DO/2021/2                    0                            ZAKWALIFIKOWANY
72.        26/DO/2021/1                     0                           ZAKWALIFIKOWANY
73.        27/DO/2021/11                   0                           ZAKWALIFIKOWANY
74.        28/DO/2021/1                    0                           ZAKWALIFIKOWANY

Lp.           Nr wniosku                 Suma punktów                   Status
1.           31/DO/2021/1                           60                       ZAKWALIFIKOWANY
2.          30/DO/2021/1                          50                        ZAKWALIFIKOWANY
3.          32/DO/2021/1                          50                        ZAKWALIFIKOWANY
4.          29A/DO/2021/2                      10                         ZAKWALIFIKOWANY
5.          31/DO/2021/2                         10                         ZAKWALIFIKOWANY
6.          31/DO/2021/3                         10                         ZAKWALIFIKOWANY
7.           31/DO/2021/4                        10                         ZAKWALIFIKOWANY
8.          31/DO/2021/5                         10                         ZAKWALIFIKOWANY
9.           31/DO/2021/6                        10                         ZAKWALIFIKOWANY
10.         31/DO/2021/7                         10                         ZAKWALIFIKOWANY
11.         31/DO/2021/8                         10                         ZAKWALIFIKOWANY
12.         31/DO/2021/9                        10                         ZAKWALIFIKOWANY
13.         31/DO/2021/10                       10                         ZAKWALIFIKOWANY
14.         31/DO/2021/11                        10                          ZAKWALIFIKOWANY
15.         31/DO/2021/12                       10                         ZAKWALIFIKOWANY
16.         32/DO/2021/2                        10                         ZAKWALIFIKOWANY
17.         32/DO/2021/3                        10                         ZAKWALIFIKOWANY
18.         32/DO/2021/4                       10                         ZAKWALIFIKOWANY
19.         32/DO/2021/5                       10                         ZAKWALIFIKOWANY
20.        32/DO/2021/6                       10                         ZAKWALIFIKOWANY
21.         32/DO/2021/7                       10                         ZAKWALIFIKOWANY
22.         29A/DO/2021/1                     0                          ZAKWALIFIKOWANY
23.         29/DO/2021/1                        0                          ZAKWALIFIKOWANY

Lp.           Nr wniosku                 Suma punktów                   Status
1.           36/DO/2021/1                          60                  ZAKWALIFIKOWANY
2.           33/DO/2021/1                          50                  ZAKWALIFIKOWANY
3.           34/DO/2021/1                          50                  ZAKWALIFIKOWANY
4.           35/DO/2021/1                          50                  ZAKWALIFIKOWANY
5.           34/DO/2021/2                         10                   ZAKWALIFIKOWANY
6.           36/DO/2021/2                         10                   ZAKWALIFIKOWANY

Lp.           Nr wniosku                 Suma punktów                   Status
1.            39/DO/2021                           50                ZAKWALIFIKOWANY
2.           37/DO/2021                            40               ZAKWALIFIKOWANY
3.            38/DO/2021                           0                 ZAKWALIFIKOWANY

Harmonogram projektu

Prosimy o regularne zapoznawanie się z informacjami na naszej stronie internetowej.

 • Szkolenie on-line – kompensacyjne – 29.12.2020 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8.00-16.00;
 • Szkolenie on-line – kompensacyjne – 02.03-03.03.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16.00;
 • Szkolenie on-line – kompensacyjne – 29.03-30.03.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 29.03-30.03.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 15.04.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – kompensacyjne – 19.04-20.04.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 19.04-23.04.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 21.04.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – kompensacyjne – 26.04-27.04.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 28.04.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 05.05.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – kompensacyjne – 06.05-07.05.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – kompensacyjne – 10.05-11.05.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – kompensacyjne – 17.05-18.05.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie 0n-line – kompensacyjne – 19.05-20.05.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie 0n-line – specjalistyczne – 19.05-20.05.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – kompensacyjne – 24.05-25.05.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 26.05-27.05.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – kompensacyjne – 31.05-01.06.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 07.06-11.06.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 14.06-15.06.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – kompensacyjne – 21.06-22.06.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – kompensacyjne – 28.06-29.06.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 30.06.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 01.07.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 02.07.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – kompensacyjne – 05.07-06.07.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 05.07-06.07.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 07.07-08.07.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 09.07.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 12.07.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 12.07-16.07.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 16.07.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 13.07.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 13.07-14.07.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 19.07.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 20.07.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 22.07- 23.07.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 10.08.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 10.08- 11.08.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 16.08- 17.08.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 19.08.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 19.08- 20.08.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 20.08.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00 (1 grupa);
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 20.08.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00 (2 grupa);
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 26.08.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00;
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 27.08.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00 (1 grupa);
 • Szkolenie on-line – specjalistyczne – 27.08.2021 r. NT Group Sp. z o.o. w godzinach 8:00-16:00 (2 grupa).
 • Konsultacje indywidualne – 26.06.2021 r. – Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu przy ul. Partyzantów 3A od godziny 08:00.

Terminy naborów

UWAGA! Terminy naborów mogą ulec zmianie.
Prosimy o regularne zapoznawanie się z informacjami na naszej stronie internetowej.

Nabór do I edycji

Grudzień 2020

Nabór do II edycji

Od 01.01.2021 do 31.01.2021

Nabór do III edycji

Od 01.02.2021 do 28.02.2021

Nabór do IV edycji

Od 01.03.2021 do 31.03.2021

Nabór do V edycji

Od 01.04.2021 do 30.04.2021

Nabór do VI edycji

Od 01.05.2021 do 31.05.2021

Nabór do VII edycji

Od 01.06.2021 do 30.06.2021

Nabór do VIII edycji

Od 01.07.2021 do 31.07.2021

Nabór do IX edycji

Od 01.08.2021 do 31.08.2021

Nabór do X edycji

Od 01.09.2021 do 30.09.2021

Nabór do XI edycji

Od 01.10.2021 do 31.10.2021

Nabór do XII edycji

Od 01.11.2021 do 30.11.2021

Nabór do XIII edycji

Od 01.12.2021 do 31.12.2021

Nabór do XIV edycji

Od 01.01.2022 do 31.01.2022

Nabór do XV edycji

Od 01.02.2022 do 28.02.2022

Nabór do XVI edycji

Od 01.03.2022 do 31.03.2022

Nabór do XVII edycji

Od 01.04.2022 do 30.04.2022

Nabór do XVIII edycji

Od 01.05.2022 do 31.05.2022

Nabór do XIX edycji

Od 01.06.2022 do 30.06.2022

Nabór do XX edycji

Od 01.07.2022 do 31.07.2022

Nabór do XXI edycji

Od 01.08.2022 do 31.08.2022

Nabór do XXII edycji

Od 01.09.2022 do 30.09.2022

Nabór do XXIII edycji

Od 01.10.2022 do 31.10.2022

Wniosek o wsparcie

Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa do udziału w projekcie „Przepis na Rozwój – dostępność szansą na rozwój”


  Materiały do pobrania

  Niezbędne dokumenty.

  Regulamin rekrutacji

  POBIERZ

  Zał. 1 – Wniosek o wsparcie – Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorstwa do udziału w Projekcie

  POBIERZ

  Zał. 2 – Wzór umowy wsparcia na udział Przedsiębiorstwa w Projekcie

  POBIERZ

  Załączniki do umowy wsparcia

  POBIERZ

  Instrukcja pomagająca w określeniu statusu MŚP

  POBIERZ

  Gdzie i jak nas znaleźć?

  Im dłużej zwlekasz, tym więcej tracisz!

  Napisz do nas!

  Zapraszamy do nas! Nie masz teraz czasu? Napisz.