Przepis na Biznes – wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi

Projekt: Przepis na Biznes – wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi

Odkryj
najbliższe…

Terminy rekrutacji

WIĘCEJ…

Sprawdź
wyniki…

Lista rankingowa

WIĘCEJ…

Zobacz
pliki…

Do
pobrania

WIĘCEJ…

Odkryj
terminy…

Harmonogram
Projektu

WIĘCEJ…

Znajdź
nas…

Kontakt

WIĘCEJ…

Odkryj najbliższe…

Terminy rekrutacji

WIĘCEJ…

Sprawdź wyniki…

Lista rankingowa

WIĘCEJ…

Zobacz pliki…

Do
pobrania

WIĘCEJ…

Odkryj terminy…

Harmonogram
Projektu

WIĘCEJ…

Znajdź nas…

Kontakt

WIĘCEJ…

Założenia projektu

Odkryj garść istotnych informacji o poszczególnych elementach projektu Przepis na Biznes – wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi.

Cele projektu:

Celem projektu „Przepis na Biznes – wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi” jest zwiększenie do czerwca ’23, liczby trwałych przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego o 192 firmy, utworzone przez osoby 30+ pozostające bez zatrudnienia, zamieszkałe na terenie obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi, bądź relokowanych ze względu na procesy rewitalizacyjne.

Projekt realizowany jest w okresie od 2020-08-01 do 2023-09-30.

11 233 101,44 zł.

Ostateczna lista rankingowa Edycja 4 gr.I

Lp.

Nr formularza Liczba punktów Status
1. 3/PnB/2021/4e 83,00

Zakwalifikowany do szkolenia

2.

1/PnB/2021/4 77,00 Zakwalifikowany do szkolenia
3. 7/PnB/2021/4 77,00

Zakwalifikowany do szkolenia

4.

16/PnB/2021/4e 77,00 Zakwalifikowany do szkolenia

5.

12/PnB/2021/4 76,00

Zakwalifikowany do szkolenia

6. 10/PnB/2021/4 75,50

Zakwalifikowany do szkolenia

7.

9/PnB/2021/4e 73,50 Zakwalifikowany do szkolenia
8. 4/PnB/2021/4 69,00

Zakwalifikowany do szkolenia

9.

15/PnB/2021/4e 68,00 Zakwalifikowany do szkolenia
10. 19/PnB/2021/4e 66,00

Zakwalifikowany do szkolenia

11.

6/PnB/2021/4 64,00 Zakwalifikowany do szkolenia
12. 10/PnB/2021/4e 64,00

Zakwalifikowany do szkolenia

13.

11/PnB/2021/4e 63,00

Zakwalifikowany do szkolenia

14. 2/PnB/2021/4 59,50

Zakwalifikowany do szkolenia

15.

8/PnB/2021/4e 58,50

Zakwalifikowany do szkolenia

16.

3/PnB/2021/4 58,00 Lista rezerwowa
17. 14/PnB/2021/4e 57,50

Lista rezerwowa

18.

7/PnB/2021/4e/odw 55,50 Lista rezerwowa

19.

5/PnB/2021/4 53,50

Lista rezerwowa

20. 13/PnB/2021/4 53,50

Lista rezerwowa

21.

6/PnB/2021/4e 46,50 Lista rezerwowa
22. 8/PnB/2021/4/odw 45,50

Lista rezerwowa

23.

12/PnB/2021/4e 42,00 Lista rezerwowa
24. 11/PnB/2021/4 73,50

REZYGNACJA

25.

2/PnB/2021/4e 57,00

REZYGNACJA

26. 4/PnB/2021/4e 50,50

REZYGNACJA

27.

17/PnB/2021/4e 53,50

Niezakwalifikowany

28. 13/PnB/2021/4e 52,00

Niezakwalifikowany

29.

18/PnB/2021/4e 47,50 Niezakwalifikowany
30. 14/PnB/2021/4 40,00

Niezakwalifikowany

Wstępna lista rankingowa Edycja 4 gr.II

Lp. Nr formularza Średnia ocen Statut
1. 24/PnB/2021/4e 85,50 zakwalifikowany
2. 19/PnB/2021/4 80,50 zakwalifikowany
3. 15/PnB/2021/4 77,50 zakwalifikowany
4. 23/PnB/2021/4e 76,50 zakwalifikowany
5. 21/PnB/2021/4 73,00 zakwalifikowany
6. 32/PnB/2021/4e 66,50 zakwalifikowany
7 20/PnB/2021/4 64,00 zakwalifikowany
8. 27/PnB/2021/4e 62,50 zakwalifikowany
9. 16/PnB/2021/4 62,00 zakwalifikowany
10. 30/PnB/2021/4e 61,00 zakwalifikowany
11. 21/PnB/2021/4e 60,00 zakwalifikowany
12. 8/PnB/2021/4e 58,50 zakwalifikowany
 13. 2/PnB/2021/4e 57,00 zakwalifikowany
14. 18/PnB/2021/4 55,50 zakwalifikowany
15. 7/PnB/2021/4e 55,50 zakwalifikowany
16. 28/PnB/2021/4e 54,00 lista rezerwowa
17. 5/PnB/2021/4 53,50 lista rezerwowa
18. 13/PnB/2021/4 53,50 lista rezerwowa
19. 22/PnB/2021/4 52,50 lista rezerwowa
20. 34/PnB/2021/4e 52,00 lista rezerwowa
21. 22/PnB/2021/4e 49,50 lista rezerwowa
22. 29/PnB/2021/4e 49,50 lista rezerwowa
23. 6/PnB/2021/4e 46,50 lista rezerwowa
24. 8/PnB/2021/4 45,50 lista rezerwowa
25. 12/PnB/2021/4e 42,00 lista rezerwowa
26. 33/PnB/2021/4e 64,50  niezakwalifikowany
27. 26/PnB/2021/4e 38,00  niezakwalifikowany
28. 17/PnB/2021/4 33,00  niezakwalifikowany
29. 25/PnB/2021/4e 33,00  niezakwalifikowany
30.

31.

20/PnB/2021/4e

31/PnB/2021/4e

30,00

n/d

niezakwalifikowany

niekwalifikowany

Ostateczna lista rankingowa biznesplanów Edycja 3

Lp. Nr biznesplanu Średnia ocen Statut
1. 12/PnB/BP/2021/3edycja 96,00 zakwalifikowany
2. 2/PnB/BP/2021/3edycja 95,00 zakwalifikowany
3. 3/PnB/BP/2021/3edycja 95,00 zakwalifikowany
4. 18/PnB/BP/2021/3edycja 94,50 zakwalifikowany
5. 22/PnB/BP/2021/3edycja 94,50 zakwalifikowany
6. 23/PnB/BP/2021/3edycja 94,00 zakwalifikowany
7. 7/PnB/BP/2021/3edycja 93,50 zakwalifikowany
8. 4/PnB/BP/2021/3edycja 93,00 zakwalifikowany
9. 25/PnB/BP/2021/3edycja/odw 93,00 zakwalifikowany
10. 27/PnB/BP/2021/3edycja 92,50 zakwalifikowany
11. 11/PnB/BP/2021/3edycja 91,50 zakwalifikowany
12. 16/PnB/BP/2021/3edycja 91,50 zakwalifikowany
 13. 5/PnB/BP/2021/3edycja 91,00 zakwalifikowany
14. 9/PnB/BP/2021/3edycja 91,00 zakwalifikowany
15. 1/PnB/BP/2021/3edycja 90,50 zakwalifikowany
16. 10/PnB/BP/2021/3edycja 90,50 zakwalifikowany
17. 29/PnB/BP/2021/3edycja 90,00 zakwalifikowany
18. 19/PnB/BP/2021/3edycja 89,50 zakwalifikowany
19. 21/PnB/BP/2021/3edycja 88,00 zakwalifikowany
20. 26/PnB/BP/2021/3edycja 88,00 zakwalifikowany
21. 17/PnB/BP/2021/3edycja 87,00 zakwalifikowany
22. 8/PnB/BP/2021/3edycja 86,50 zakwalifikowany
23. 24/PnB/BP/2021/3edycja 86,00 zakwalifikowany
24. 13/PnB/BP/2021/3edycja 85,50 zakwalifikowany
25. 20/PnB/BP/2021/3edycja 85,00 lista rezerwowa
26. 15/PnB/BP/2021/3edycja 84,50 lista rezerwowa
27. 6/PnB/BP/2021/3edycja 84,00 lista rezerwowa
28. 28/PnB/BP/2021/3edycja/odw 74,00 lista rezerwowa
29. 14/PnB/BP/2021/3edycja/odw 72,00 lista rezerwowa

Wstępna lista rankingowa biznesplanów Edycja 3

Lp. Nr biznesplanu Średnia ocen Statut
1. 12/PnB/BP/2021/3edycja 96,00 zakwalifikowany
2. 2/PnB/BP/2021/3edycja 95,00 zakwalifikowany
3. 3/PnB/BP/2021/3edycja 95,00 zakwalifikowany
4. 18/PnB/BP/2021/3edycja 94,50 zakwalifikowany
5. 22/PnB/BP/2021/3edycja 94,50 zakwalifikowany
6. 23/PnB/BP/2021/3edycja 94,00 zakwalifikowany
7. 7/PnB/BP/2021/3edycja 93,50 zakwalifikowany
8. 4/PnB/BP/2021/3edycja 93,00 zakwalifikowany
9. 27/PnB/BP/2021/3edycja 92,50 zakwalifikowany
10. 11/PnB/BP/2021/3edycja 91,50 zakwalifikowany
11. 16/PnB/BP/2021/3edycja 91,50 zakwalifikowany
12. 5/PnB/BP/2021/3edycja 91,00 zakwalifikowany
 13. 9/PnB/BP/2021/3edycja 91,00 zakwalifikowany
14. 1/PnB/BP/2021/3edycja 90,50 zakwalifikowany
15. 10/PnB/BP/2021/3edycja 90,50 zakwalifikowany
16. 29/PnB/BP/2021/3edycja 90,00 zakwalifikowany
17. 19/PnB/BP/2021/3edycja 89,50 zakwalifikowany
18. 21/PnB/BP/2021/3edycja 88,00 zakwalifikowany
19. 26/PnB/BP/2021/3edycja 88,00 zakwalifikowany
20. 17/PnB/BP/2021/3edycja 87,00 zakwalifikowany
21. 8/PnB/BP/2021/3edycja 86,50 zakwalifikowany
22. 24/PnB/BP/2021/3edycja 86,00 zakwalifikowany
23. 13/PnB/BP/2021/3edycja 85,50 zakwalifikowany
24. 20/PnB/BP/2021/3edycja 85,00 zakwalifikowany
25. 28/PnB/BP/2021/3edycja 85,00 lista rezerwowa
26. 15/PnB/BP/2021/3edycja 84,50 lista rezerwowa
27. 6/PnB/BP/2021/3edycja 84,00 lista rezerwowa
28. 14/PnB/BP/2021/3edycja 80,00 lista rezerwowa
29. 25/PnB/BP/2021/3edycja 79,50 lista rezerwowa

Wstępna lista rankingowa Edycja 4

Lp. Nr formularza Średnia ocen Statut
1. 3/PnB/2021/4e 83,00 zakwalifikowany
2. 1/PnB/2021/4 77,00 zakwalifikowany
3. 7/PnB/2021/4 77,00 zakwalifikowany
4. 16/PnB/2021/4e 77,00 zakwalifikowany
5. 12/PnB/2021/4 76,00 zakwalifikowany
6. 10/PnB/2021/4 75,50 zakwalifikowany
7. 9/PnB/2021/4e 73,50 zakwalifikowany
8. 11/PnB/2021/4 73,50 zakwalifikowany
9. 4/PnB/2021/4 69,00 zakwalifikowany
10. 15/PnB/2021/4e 68,00 zakwalifikowany
11. 19/PnB/2021/4e 66,00 zakwalifikowany
12. 6/PnB/2021/4 64,00 zakwalifikowany
 13. 10/PnB/2021/4e 64,00 zakwalifikowany
14. 11/PnB/2021/4e 63,00 zakwalifikowany
 15. 2/PnB/2021/4 59,50 zakwalifikowany
 16. 8/PnB/2021/4e 58,50 lista rezerwowa
 17. 3/PnB/2021/4 58,00 lista rezerwowa
18. 14/PnB/2021/4e 57,50 lista rezerwowa
19. 2/PnB/2021/4e 57,00 lista rezerwowa
20. 7/PnB/2021/4e 56,00 lista rezerwowa
 21. 5/PnB/2021/4 53,50 lista rezerwowa
22. 13/PnB/2021/4 53,50 lista rezerwowa
 23. 4/PnB/2021/4e 50,50 lista rezerwowa
24. 8/PnB/2021/4 48,00 lista rezerwowa
25. 6/PnB/2021/4e 46,50 lista rezerwowa
26. 12/PnB/2021/4e 42,00 lista rezerwowa
27. 13/PnB/2021/4e 52,00 niezakwalifikowany
28. 14/PnB/2021/4 40,00 niezakwalifikowany
29. 18/PnB/2021/4e 47,50 niezakwalifikowany
30. 17/PnB/2021/4e 53,50 niezakwalifikowany

Ostateczna lista rankingowa Edycja 3

Lp. Nr formularza Średnia ocen Statut
1. 6/PnB/2021/3 84,50 zakwalifikowany na szkolenie
2. 30/PnB/2021/3e 80,00 zakwalifikowany na szkolenie
3. 31/PnB/2021/3e 78,50 zakwalifikowany na szkolenie
4. 15/PnB/2021/3 71,00 zakwalifikowany na szkolenie
5. 3/PnB/2021/3 69,00 zakwalifikowany na szkolenie
6. 16/PnB/201/3 67,50 zakwalifikowany na szkolenie
7. 8/PnB/2021/3 66,50 zakwalifikowany na szkolenie
8. 20/PnB/2021/3 66,50 zakwalifikowany na szkolenie
9. 7/PnB/2021/3 64,00 zakwalifikowany na szkolenie
10. 26/PnB/2021/3e 64,00 zakwalifikowany na szkolenie
11. 25/PnB/2021/3e 63,00 zakwalifikowany na szkolenie
12. 9/PnB/2021/3e 62,00 zakwalifikowany na szkolenie
 13. 10/PnB/2021/3 62,00 zakwalifikowany na szkolenie
14. 18/PnB/2021/3e 59,50 zakwalifikowany na szkolenie
 15. 1/PnB/2021/3 58,50 zakwalifikowany na szkolenie
 16. 12/PnB/2021/3e 58,50 zakwalifikowany na szkolenie
 17. 6/PnB/2021/3e 57,50 zakwalifikowany na szkolenie
18. 8/PnB/2021/3e 57,00 zakwalifikowany na szkolenie
19. 17/PnB/2021/3e 57,00 zakwalifikowany na szkolenie
20. 19/PnB/2021/3e 57,00 zakwalifikowany na szkolenie
 21. 9/PnB/2021/3 56,50 zakwalifikowany na szkolenie
22. 21/PnB/2021/3e 55,00 zakwalifikowany na szkolenie
 23. 23/PnB/2021/3e 54,50 zakwalifikowany na szkolenie
24. 11/PnB/2021/3 53,50 zakwalifikowany na szkolenie
25. 29/PnB/2021/3e 52,00 zakwalifikowany na szkolenie
26. 1/PnB/2021/3e 50,50 zakwalifikowany na szkolenie
27. 24/PnB/2021/3e 47,00 zakwalifikowany na szkolenie
28. 3/PnB/2021/3e 45,00 zakwalifikowany na szkolenie
29. 10/PnB/2021/3e 43,50 zakwalifikowany na szkolenie
30. 5/PnB/2021/3e 39,50 zakwalifikowany na szkolenie
31. 32/PnB/2021/3e 56,50 lista rezerwowa
32. 13/PnB/2021/3e 62,00 niezakwalifikowany
33. 19/PnB/2021/3 59,50 niezakwalifikowany
34. 12/PnB/2021/3 50,50 niezakwalifikowany
35. 4/PnB/2021/3e 50,00 niezakwalifikowany
36. 21/PnB/2021/3 49,00 niezakwalifikowany
37. 15/PnB/2021/3e 46,50 niezakwalifikowany
38. 28/PnB/2021/3e 45,50 niezakwalifikowany
39. 20/PnB/2021/3e 43,00 niezakwalifikowany
40. 7/PnB/2021/3e 40,00 niezakwalifikowany
41. 17/PnB/2021/3 36,00 niezakwalifikowany
42. 11/PnB/2021/3e 35,50 niezakwalifikowany
43. 14/PnB/2021/3e 29,00 niezakwalifikowany
44. 18/PnB/2021/3 28,50 niezakwalifikowany
45. 33/PnB/2021/3e 25,50 niezakwalifikowany

Wstępna lista rankingowa Edycja 3

Lp. Nr formularza Średnia ocen Statut
1. 6/PnB/2021/3 84,50 zakwalifikowany
2. 30/PnB/2021/3e 80,00 zakwalifikowany
3. 31/PnB/2021/3e 78,50 zakwalifikowany
4. 15/PnB/2021/3 71,00 zakwalifikowany
5. 3/PnB/2021/3 69,00 zakwalifikowany
6. 16/PnB/201/3 67,50 zakwalifikowany
7. 8/PnB/2021/3 66,50 zakwalifikowany
8. 7/PnB/2021/3 64,00 zakwalifikowany
9. 26/PnB/2021/3e 64,00 zakwalifikowany
10. 25/PnB/2021/3e 63,00 zakwalifikowany
11. 9/PnB/2021/3e 62,00 zakwalifikowany
12. 10/PnB/2021/3 62,00 zakwalifikowany
 13. 18/PnB/2021/3e 59,50 zakwalifikowany
14. 1/PnB/2021/3 58,50 zakwalifikowany
 15. 12/PnB/2021/3e 58,50 zakwalifikowany
 16. 6/PnB/2021/3e 57,50 zakwalifikowany
 17. 8/PnB/2021/3e 57,00 zakwalifikowany
18. 17/PnB/2021/3e 57,00 zakwalifikowany
19. 19/PnB/2021/3e 57,00 zakwalifikowany
20. 9/PnB/2021/3 56,50 zakwalifikowany
 21. 21/PnB/2021/3e 55,00 zakwalifikowany
22. 2/PnB/2021/3 54,50 zakwalifikowany
 23. 23/PnB/2021/3e 54,50 zakwalifikowany
24. 11/PnB/2021/3 53,50 zakwalifikowany
25. 29/PnB/2021/3e 52,00 zakwalifikowany
26. 1/PnB/2021/3e 50,50 zakwalifikowany
27. 24/PnB/2021/3e 47,00 zakwalifikowany
28. 3/PnB/2021/3e 45,00 zakwalifikowany
29. 10/PnB/2021/3e 43,50 zakwalifikowany
30. 5/PnB/2021/3e 39,50 zakwalifikowany
31. 20/PnB/2021/3 66,50 lista rezerwowa
32. 32/PnB/2021/3e 56,50 lista rezerwowa
33. 13/PnB/2021/3e 62,00 niezakwalifikowany
34. 19/PnB/2021/3 59,50 niezakwalifikowany
35. 12/PnB/2021/30 50,50 niezakwalifikowany
36. 4/PnB/2021/3e 50,00 niezakwalifikowany
37. 21/PnB/2021/3 49,00 niezakwalifikowany
38. 15/PnB/2021/3e 46,50 niezakwalifikowany
39. 28/PnB/2021/3e 45,50 niezakwalifikowany
40. 20/PnB/2021/3e 43,00 niezakwalifikowany
41. 7/PnB/2021/3e 40,00 niezakwalifikowany
42. 17/PnB/2021/3 36,00 niezakwalifikowany
43. 11/PnB/2021/3e 35,50 niezakwalifikowany
44. 14/PnB/2021/3e 29,00 niezakwalifikowany
45. 18/PnB/2021/3 28,50 niezakwalifikowany
46. 33/PnB/2021/3e 25,50 niezakwalifikowany

Ostateczna lista rankingowa biznesplanów Edycja 2

Lp. Nr biznesplanu Średnia ocen Statut
1. 07/PnB/BP/2021 / 2 edycja 94,00 zakwalifikowany
2. 11/PnB/BP/2021 / 2 edycja 93,00 zakwalifikowany
3. 06/PnB/BP/2021 / 2 edycja 92,00 zakwalifikowany
4. 12/PnB/BP/2021 / 2 edycja 92,00 zakwalifikowany
5. 01/PnB/BP/2021 / 2 edycja 91,00 zakwalifikowany
6. 03/PnB/BP/2021 / 2 edycja 90,50 zakwalifikowany
7. 09/PnB/BP/2021 / 2 edycja 90,00 zakwalifikowany
8. 14/PnB/BP/2021 / 2 edycja 90,00 zakwalifikowany
9. 04/PnB/BP/2021 / 2 edycja 88,50 zakwalifikowany
10. 02/PnB/BP/2021 / 2 edycja 88,00 zakwalifikowany
11. 10/PnB/BP/2021 / 2 edycja 86,00 zakwalifikowany
12. 08/PnB/BP/2021 / 2 edycja 84,50 zakwalifikowany
13. 13/PnB/BP/2021 / 2 edycja 79,50 lista rezerwowa
14. 15/PnB/BP/2021 / 2 edycja/odw 78,00 lista rezerwowa
15. 05/PnB/BP/2021 / 2 edycja/odw 68,50 niezakwalifikowany

Wstępna lista rankingowa biznesplanów Edycja 2

Lp. Nr biznesplanu Średnia ocen Statut
1. 07/PnB/BP/2021 / 2 edycja 94,00 zakwalifikowany
2. 11/PnB/BP/2021 / 2 edycja 93,00 zakwalifikowany
3. 06/PnB/BP/2021 / 2 edycja 92,00 zakwalifikowany
4. 12/PnB/BP/2021 / 2 edycja 92,00 zakwalifikowany
5. 01/PnB/BP/2021 / 2 edycja 91,00 zakwalifikowany
6. 03/PnB/BP/2021 / 2 edycja 90,50 zakwalifikowany
7. 09/PnB/BP/2021 / 2 edycja 90,00 zakwalifikowany
8. 14/PnB/BP/2021 / 2 edycja 90,00 zakwalifikowany
9. 04/PnB/BP/2021 / 2 edycja 88,50 zakwalifikowany
10. 02/PnB/BP/2021 / 2 edycja 88,00 zakwalifikowany
11. 10/PnB/BP/2021 / 2 edycja 86,00 zakwalifikowany
12. 08/PnB/BP/2021 / 2 edycja 84,50 zakwalifikowany
13. 15/PnB/BP/2021 / 2 edycja 83,50 lista rezerwowa
14. 13/PnB/BP/2021 / 2 edycja 79,50 lista rezerwowa
15. 05/PnB/BP/2021 / 2 edycja 58,50 niezakwalifikowany

Ostateczna lista rankingowa biznesplanów Edycja 1

Lp. Nr biznesplanu Średnia ocen Statut
1. 12/PnB/BP/2020 / 1 edycja 97,50 zakwalifikowany
2. 8/PnB/BP/2020 / 1 edycja 96,00 zakwalifikowany
3. 7/PnB/BP/2020 / 1 edycja 93,00 zakwalifikowany
4. 6/PnB/BP/2020 / 1 edycja 92,50 zakwalifikowany
5. 2/PnB/BP/2020 /1 edycja 91,00 zakwalifikowany
6. 10/PnB/BP/2020 / 1 edycja 90,50 zakwalifikowany
7. 4/PnB/BP/2020 / 1 edycja 90,00 zakwalifikowany
8. 1/PnB/BP/2020 / 1 edycja 87,00 zakwalifikowany
9. 9/PnB/BP/2020 / 1 edycja 86,50 zakwalifikowany
10. 3/PnB/BP/2020 / 1 edycja 77,50 zakwalifikowany
11. 11/PnB/BP/2020 / 1 edycja 65,00 niezakwalifikowany
12. 5/PnB/BP/2020 / 1 edycja 63,50 niezakwalifikowany

Wstępna lista rankingowa biznesplanów Edycja 1

Lp. Nr biznesplanu Średnia ocen Statut
1. 12/PnB/BP/2020 / 1 edycja 97,50 zakwalifikowany
2. 8/PnB/BP/2020 / 1 edycja 96,00 zakwalifikowany
3. 7/PnB/BP/2020 / 1 edycja 93,00 zakwalifikowany
4. 6/PnB/BP/2020 / 1 edycja 92,50 zakwalifikowany
5. 2/PnB/BP/2020 / 1 edycja 91,00 zakwalifikowany
6. 10/PnB/BP/2020 / 1 edycja 90,50 zakwalifikowany
7. 4/PnB/BP/2020 / 1 edycja 90,00 zakwalifikowany
8. 1/PnB/BP/2020 / 1 edycja 87,00 zakwalifikowany
9. 9/PnB/BP/2020 / 1 edycja 86,50 zakwalifikowany
10. 3/PnB/BP/2020 / 1 edycja 77,50 zakwalifikowany
11. 11/PnB/BP/2020 / 1 edycja 65,00 niezakwalifikowany
12. 5/PnB/BP/2020 / 1 edycja 63,50 niezakwalifikowany

Ostateczna lista rankingowa Edycja 2

Lp. Nr formularza Średnia ocen Statut
1. 38/PnB/2020 85,50 zakwalifikowany na szkolenie
2. 41/PnB/2020 85,00 zakwalifikowany na szkolenie
3. 31/PnB/2020 76,50 zakwalifikowany na szkolenie
4. 22/PnB/2020 73,50 zakwalifikowany na szkolenie
5. 50/PnB/2020 67,50 zakwalifikowany na szkolenie
6. 21/PnB/2020 64,50 zakwalifikowany na szkolenie
7. 45/PnB/2020 64,00 zakwalifikowany na szkolenie
8. 42/PnB/2020 60,50 zakwalifikowany na szkolenie
9. 36/PnB/2020 59,50 zakwalifikowany na szkolenie
10. 44/PnB/2020 58,50 zakwalifikowany na szkolenie
11. 46/PnB/2020 57,50 zakwalifikowany na szkolenie
12. 20/PnB/2020 57,00 zakwalifikowany na szkolenie
13. 30/PnB/2020 57,00 zakwalifikowany na szkolenie
14. 23/PnB/2020 56,50 zakwalifikowany na szkolenie
15. 29/PnB/2020 56,50 zakwalifikowany na szkolenie
16. 39/PnB/2020 56,50 lista rezerwowa
17. 52/PnB/2020 52,50 lista rezerwowa
18. 24/PnB/2020 51,50 lista rezerwowa
19. 34/PnB/2020 48,50 lista rezerwowa
20. 25/PnB/2020 47,50 lista rezerwowa
21. 26/PnB/2020 47,50 lista rezerwowa
22. 37/PnB/2020 35,50 niezakwalifikowany
23. 28/PnB/2020 34,00 niezakwalifikowany
24. 40/PnB/2020 31,00 niezakwalifikowany
25. 49/PnB/2020 30,00 niezakwalifikowany
26. 33/PnB/2020 29,50 niezakwalifikowany
27. 43/PnB/2020 29,50 niezakwalifikowany
28. 32/PnB/2020 28,50 niezakwalifikowany
29. 51/PnB/2020 25,50 niezakwalifikowany
30. 35/PnB/2020 23,00 niezakwalifikowany
31. 47/PnB/2020 20,00 niezakwalifikowany
32. 27/PnB/2020 15,50 niezakwalifikowany
33. 48/PnB/2020 n/d niezakwalifikowany

Wstępna lista rankingowa Edycja 2

Lp. Nr formularza Średnia ocen Statut
1. 38/PnB/2020 85,50 zakwalifikowany
2. 41/PnB/2020 85,00 zakwalifikowany
3. 31/PnB/2020 76,50 zakwalifikowany
4. 22/PnB/2020 73,50 zakwalifikowany
5. 50/PnB/2020 67,50 zakwalifikowany
6. 21/PnB/2020 64,50 zakwalifikowany
7. 45/PnB/2020 64,00 zakwalifikowany
8. 42/PnB/2020 60,50 zakwalifikowany
9. 36/PnB/2020 59,50 zakwalifikowany
10. 44/PnB/2020 58,50 zakwalifikowany
11. 46/PnB/2020 57,50 zakwalifikowany
12. 20/PnB/2020 57,00 zakwalifikowany
13. 30/PnB/2020 57,00 zakwalifikowany
14. 23/PnB/2020 56,50 zakwalifikowany
15. 29/PnB/2020 56,50 zakwalifikowany
16. 39/PnB/2020 56,50 zakwalifikowany
17. 52/PnB/2020 52,50 zakwalifikowany
18. 24/PnB/2020 51,50 zakwalifikowany
19. 34/PnB/2020 48,50 zakwalifikowany
20. 25/PnB/2020 47,50 zakwalifikowany
21. 26/PnB/2020 47,50 zakwalifikowany
22. 37/PnB/2020 35,50 niezakwalifikowany
23. 28/PnB/2020 34,00 niezakwalifikowany
24. 40/PnB/2020 31,00 niezakwalifikowany
25. 49/PnB/2020 30,00 niezakwalifikowany
26. 33/PnB/2020 29,50 niezakwalifikowany
27. 43/PnB/2020 29,50 niezakwalifikowany
28. 32/PnB/2020 28,50 niezakwalifikowany
29. 51/PnB/2020 25,50 niezakwalifikowany
30. 35/PnB/2020 23,00 niezakwalifikowany
31. 47/PnB/2020 20,00 niezakwalifikowany
32. 27/PnB/2020 15,50 niezakwalifikowany
33. 48/PnB/2020 n/d niezakwalifikowany

Ostateczna lista rankingowa Edycja 1

Lp. Nr formularza Średnia ocen Statut
1. 10/PnB/2020 73,00 zakwalifikowany na szkolenie
2. 4/PnB/2020 69,50 zakwalifikowany na szkolenie
3. 16/PnB/2020 58,50 zakwalifikowany na szkolenie
4. 15/PnB/2020 55,50 zakwalifikowany na szkolenie
5. 18/PnB/2020 55,50 zakwalifikowany na szkolenie
6. 9/PnB/2020 54,50 zakwalifikowany na szkolenie
7. 2/PnB/2020 50,00 zakwalifikowany na szkolenie
8. 17/PnB/2020 50,00 zakwalifikowany na szkolenie
9. 3/PnB/2020 48,50 zakwalifikowany na szkolenie
10. 19/PnB/2020 46,00 zakwalifikowany na szkolenie
11. 1/PnB/2020 46,00 zakwalifikowany na szkolenie
12. 7/PnB/2020 37,50 zakwalifikowany na szkolenie
13. 8/PnB/2020 37,50 zakwalifikowany na szkolenie
14. 14/PnB/2020 33,00 niezakwalifikowany
15. 13/PnB/2020 20,00 niezakwalifikowany
16. 5/PnB/2020 n/d rezygnacja
17. 6/PnB/2020 n/d rezygnacja
18. 12/PnB/2020 n/d niekwalifikowalny
19. 11/PnB/2020 n/d niekwalifikowalny

Wstępna lista rankingowa Edycja 1

Lp. Nr formularza Średnia ocen Statut
1. 10/PnB/2020 73,00 zakwalifikowany
2. 4/PnB/2020 69,50 zakwalifikowany
3. 16/PnB/2020 58,50 zakwalifikowany
4. 15/PnB/2020 55,50 zakwalifikowany
5. 18/PnB/2020 55,50 zakwalifikowany
6. 9/PnB/2020 54,50 zakwalifikowany
7. 2/PnB/2020 50,00 zakwalifikowany
8. 17/PnB/2020 50,00 zakwalifikowany
9. 3/PnB/2020 48,50 zakwalifikowany
10. 19/PnB/2020 46,00 zakwalifikowany
11. 1/PnB/2020 46,00 zakwalifikowany
12. 7/PnB/2020 37,50 zakwalifikowany
13. 8/PnB/2020 37,50 zakwalifikowany
14. 14/PnB/2020 33,00 niezakwalifikowany
15. 12/PnB/2020 30,50 niezakwalifikowany
16. 13/PnB/2020 20,00 niezakwalifikowany
17. 5/PnB/2020 rezygnacja
18. 6/PnB/2020 rezygnacja
19. 11/PnB/2020 niekwalifikowalny

Harmonogram edycja 5

Poznaj szczegółowy harmonogram projektu Przepis na Biznes

Ogłoszenie o rekrutacji. Możliwość pobierania formularzy.

Przyjmowanie formularzy.

Ocena formalna formularzy rekrutacyjnych.

Uzupełnienie braków formalnych.

Ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych.

Wstępna lista rankingowa.

Przyjmowanie odwołań.

Ocena odwołań.

Rozmowa z doradcą zawodowym.

Ogłoszenie ostatecznej listy.

Harmonogram edycja 4

Poznaj szczegółowy harmonogram projektu Przepis na Biznes

Ogłoszenie o rekrutacji. Możliwość pobierania formularzy.

Przyjmowanie formularzy – Grupa I

Przyjmowanie formularzy – grupa II

Ocena formalna formularzy rekrutacyjnych – grupa I

Ocena formalna formularzy rekrutacyjnych – grupa II

Uzupełnienie braków formalnych – grupa I

Uzupełnienie braków formalnych – grupa II

Ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych grupa I

Ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych – grupa II

Wstępna lista rankingowa – grupa I

Wstępna lista rankingowa – grupa II

Przyjmowanie odwołań – grupa I

Przyjmowanie odwołań – grupa II

Ocena odwołań – grupa I

Ocena odwołań – grupa II

Rozmowa z doradcą zawodowym – grupa I

Rozmowa z doradcą zawodowym – grupa II

Ogłoszenie ostatecznej listy – grupa I

Ogłoszenie ostatecznej listy – grupa II

Szkolenie online – grupa I

Szkolenie online – grupa II

Konsultacje z doradcą ds. biznesplanu – grupa I

Konsultacje z doradcą ds. biznesplanu – grupa II

Składanie biznesplanów – grupa I

Składanie biznesplanów – grupa II

Ocena biznesplanów – grupa I

Ocena biznesplanów – grupa II

Wstępna lista rankingowa – grupa I

Wstępna lista rankingowa – grupa II

Przyjmowanie odwołań – grupa I

Przyjmowanie odwołań – grupa II

Ocena odwołań – grupa I

Ocena odwołań – grupa II

Ogłoszenie ostatecznych list – grupa I

Ogłoszenie ostatecznych list – grupa II

Zakładanie działalności gospodarczych/podpisywanie umów – grupa I

Zakładanie działalności gospodarczych/podpisywanie umów – grupa II

Harmonogram edycja 3

Poznaj szczegółowy harmonogram projektu Przepis na Biznes

Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych.

Ocena formalna formularzy rekrutacyjnych.

Uzupełnienie braków.

Ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych.

Wstępna lista rankingowa.

Przyjmowanie odwołań.

Ocena odwołań.

Rozmowy z doradcą zawodowym.

Ogłoszenie ostatecznych list rankingowych.

Ogłoszenie ostatecznej listy rankingowej.

Szkolenie Online – GRUPA I.

Konsultacje z doradcą ds. biznesplanów – GRUPA I.

Konsultacje z doradcą ds. binezplanów – GRUPA II.

Składanie biznesplanów – GRUPA I.

Składanie biznesplanów – GRUPA II.

Ocena biznesplanów.

Wstępna lista rankingowa.

Przyjmowanie odwołań.

Ocena odwołań.

Ogłoszenie ostatecznych list.

Zakładanie działalności gospodarczych/podpisywanie umów.

Harmonogram edycja 2

Poznaj szczegółowy harmonogram projektu Przepis na Biznes

Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych.

Ocena formalna formularzy rekrutacyjnych.

Uzupełnienie braków.

Ocena merytoryczna formularzy.

Wstępna lista rankingowa.

Przyjmowanie odwołań.

Ocena odwołań.

Rozmowy z doradcą zawodowym.

Ogłoszenie ostatecznych list.

Szkolenie online, szczegółowa tematyka:

  1. obowiązki formalno-prawne
  2. rachunkowość małej firmy
  3. marketing i PR w małej firmie
  4. budowanie relacji i obsługa klienta
  5. zarządzanie i organizacja pracy
  6. tworzenie biznesplanu i rozliczenia wsparcia

Konsultacje z doradcą ds. Bizesplanów.

Składanie Biznesplanów.

Ocena Biznesplanów.

Wstępna lista rankingowa.

Przyjmowanie odwołań.

Ocena odwołań.

Ogłoszenie ostatecznych list.

Zakładnie działalności/ Podpisywanie umów.

Harmonogram edycja 1

Poznaj szczegółowy harmonogram projektu Przepis na Biznes

Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych.

Ocena formalna formularzy rekrutacyjnych.

Uzupełnienie braków.

Ocena merytoryczna formularzy.

Wstępna lista rankingowa.

Przyjmowanie odwołań.

Ocena odwołań.

Rozmowy z doradcą zawodowym.

Ogłoszenie ostatecznych list.