Przepis na Opiekę – wsparcie2023-08-28T11:33:09+02:00

Przepis na Opiekę – wsparcie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z obszaru Powiatu Piotrkowskiego

Projekt: Przepis na Opiekę – wsparcie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z obszaru Powiatu Piotrkowskiego

Poznaj dokładny…

Opis projektu

Odkryj najbliższe…

Terminy rekrutacji

Zobacz pliki…

Do pobrania

Po prostu…

Napisz do nas

Opis projektu

Odkryj najważniejsze informacje dotyczące projektu Przepis na Opiekę.

Celem projektu jest rozwój w okresie 01.2021-02.2022 usług medyczno-opiekuńczych skierowanych do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, z terenu powiatu piotrkowskiego, w szczególności terenów wiejskich i wiejsko-miejskich, poprzez utworzenie 11 nowych miejsc świadczenia usług zdrowotnych (w ramach długoterminowej opieki domowej) i wsparcie 30 osób z w/w grupy.

Uczestnicy projektu mogą otrzymać:

 • wsparcie dla osób niesamodzielnych,
 • świadczenie opieki długoterminowej w warunkach domowych,
 • świadczenie teleopieki – zapewnienie osobistej opaski medycznej.

od 2021.01.01 do 2022.02.28

1 026 087,50 zł

Osoba zakwalifikowana do projektu objęta zostanie wsparciem w zakresie:

– pielęgniarską opieką długoterminową domową– 4 wizyt/tyg., ok.2h wizyta

– opieka i prowadzenie dietetyka, w zakresie diety osoby niesamodzielnej – śr. 1 wizyta/m-c, ok. 1h wizyta

– zabiegi fizjoterapeutyczne, w tym opieka rehabilitacyjna, zapobieganie odleżynom, przykurczom – śr. 4 wizyty/m-c, ok.1h wizyta

– dostęp do całodobowego systemu telemedycznego

Terminy rekrutacji

Prosimy o regularne zapoznawanie się z informacjami na naszej stronie internetowej.

I edycja

18 MARCA – 31 MARCA 2021 r.

Z możliwością wydłużenia.

II edycja

1 KWIETNIA – 14 KWIETNIA 2021 r.

Z możliwością wydłużenia.

Kryteria rekrutacji

W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 30 osób (20 kobiet i 10 mężczyzn).

Uczestnikiem projektu może być wyłącznie osoba, która na dzień przystąpienia do projektu spełnia poniższe kryteria formalne:

 • zamieszkanie na terenie pow. piotrkowskiego,
 • wynik w skali Barthel 60 pkt i mniej,
 • niekorzystanie ze wsparcia tego samego typu z EFS,
 • brak dostępności świadczeń gwarantowanych.
 • prowadzenie gospodarstwa jednoosobowego (oświadczenie, 10 pkt),
 • wiek 60+ (PESEL, 10 pkt),
 • wynik w skali Barthel poniżej 40 (raport, 10 pkt),
 • dochody poniżej min. socjalnego (oświadczenie, 10 pkt),
 • os. z niepełnosprawnością (orzeczenie, 10 pkt),
 • zamieszkanie na terenach wiejskich (oświadczenie, 20 pkt),
 • zamieszkanie na terenach wiejsko-miejskich (oświadczenie, 10 pkt).

Harmonogram wsparcia

Długoterminowa opieka domowa

Lista rankingowa Uczestników projektu

Lista rankingowa uczestników I i II etapu rekrutacji do projektu Przepis na Opiekę – wsparcie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z obszaru Powiatu Piotrkowskiego”.

LP Numer wniosku Punktacja Status
1 1/PnO2/2021 34 nie dotyczy
2 2/PnO2/2021 24 Zakwalifikowany
3 3/PnO2/2021 24 Zakwalifikowany
4 4/PnO2/2021 24 Zakwalifikowany
5 5/PnO2/2021 24 Zakwalifikowany
6 6/PnO2/2021 24 Rezygnacja
7 7/PnO2/2021 14 Zakwalifikowany
8 8/PnO2/2021 14 Zakwalifikowany
9 9/PnO2/2021 14 Zakwalifikowany
10 10/PnO2/2021 14 Zakwalifikowany
11 11/PnO2/2021 14 Zakwalifikowany
12 12/PnO2/2021 14 Zakwalifikowany
13 13/PnO2/2021 14 Zakwalifikowany
14 14/PnO2/2021 4 Zakwalifikowany
15 15/PnO2/2021 4 Zakwalifikowany
16 26/PnO2/2021 54 Zakwalifikowany
17 20/PnO2/2021 44 Zakwalifikowany
18 24/PnO2/2021 44 Zakwalifikowany
19 28/PnO2/2021 44 Zakwalifikowany
20 32/PnO2/2021 44 Zakwalifikowany
21 40/PnO2/2021 44 Zakwalifikowany
22 16/PnO2/2021 34 Zakwalifikowany
23 19/PnO2/2021 34 Zakwalifikowany
24 25/PnO2/2021 34 Zakwalifikowany
 25 30/PnO2/2021 34 Zakwalifikowany
 26 34/PnO2/2021 34 Zakwalifikowany
 27 17/PnO2/2021 34 Zakwalifikowany
28 18/PnO2/2021 24 Zakwalifikowany
29 22/PnO2/2021 24 Zakwalifikowany
30 26A/PnO2/2021 24 Zakwalifikowany
 31 21/PnO2/2021 24 Zakwalifikowany
 32 23/PnO2/2021 14 Zakwalifikowany
 33 39/PnO2/2021 54 Lista rezerwowa
 34 41/PnO2/2021 44 Lista rezerwowa
35 42/PnO2/2021 44 Lista rezerwowa
 36 27/PnO2/2021 44 Odrzucony
 37 29/PnO2/2021 34 Odrzucony
 38 31/PnO2/2021 34 Odrzucony
 39 33/PnO2/2021 34 Odrzucony
40 35/PnO2/2021 34 Odrzucony
41 36/PnO2/2021 34 Odrzucony
 42 37/PnO2/2021 33 Odrzucony
43 38/PnO2/2021 24 Odrzucony

Aktualności projektowe

Zobacz najświeższe informacje dotyczące projektu Przepis na Opiekę.

Pragniemy poinformować, iż decyzją Wojewódzkiego Urzędy Pracy w Łodzi projekt:

„Przepis na Opiekę – wsparcie osób potrzebujących wsparcia w  codziennym funkcjonowaniu z obszaru Powiatu Piotrkowskiego” nrRPLD.09.02.01-10-B009/19 zostaje przedłużony do 30.04.2022 roku.

Materiały do pobrania

Niezbędne dokumenty.

Regulamin

Zał. 1 – Formularz

Zał. 2 – Ocena

Zał. 3 – Oświadczenie

Zał. 4 – Umowa

Zał. 5 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Zał. 6 – Oświadczenie uczestnika projektu

Protokół – Awaria opaski

Protokół – Zwrot opaski

Oświadczenie osoby wskazanej przez uczestnika

Gdzie i jak nas znaleźć?

Im dłużej zwlekasz, tym więcej tracisz!