Przepis na Rozwój – zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich

Projekt: Przepis na Rozwój – zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich

Poznaj dokładny…

Opis projektu

Zobacz pliki…

Do pobrania

Odkryj najświeższe…

Aktualności

Po prostu…

Napisz do nas

Założenia projektu

Odkryj garść istotnych informacji o poszczególnych elementach projektu Przepis na Rozwój – zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich.

Projekt realizowany jest w ramach ogólnopolskiego konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na dofinansowanie projektu szkoleniowo-doradczego z zakresu zamówień publicznych skierowanego do mikro, małych i średnich przedsiębiorców zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne na terenie Polski, działających w makroregionie obejmującym województwa mazowieckie i lubelskie, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku; nr POWR.02.02.00-00-ZP03/19.

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności min. 90% spośród 648 MMŚP z woj. mazowieckiego i lubelskiego (w szczególności nie mających doświadczenia na rynku zamówień publicznych), poprzez rozwój kompetencji ich kadr w obszarze zamówień publicznych, do VI 2023 roku. Cel ten bezpośrednio realizuje cel szczegółowy POWER dla konkursu, poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw i ich pracowników objętych działaniami rozwojowymi w celu uzyskania przewag konkurencyjnych, pozyskania nowych rynków (zamówienia publiczne). Cel projektu jest również zgodny z rekomendacjami raportu z badania „Ocena gotowości polskich przedsiębiorstw do realizacji zadań publicznych”, m.in. poprzez koncentrację na podmiotach nie mających doświadczenia na rynku zamówień publicznych

Projekt realizowany jest w okresie od 2020-03-01 do 2023-10-31

3 520 389,20 zł

Rodzaje wsparcia

Szkolenie – forma wsparcia, zakładająca kształcenie w zakresie umiejętności i nawyków praktycznych poświęconych sprecyzowanemu tematowi, którego głównym celem jest zdobycie wiedzy, albo uzupełnienie i doskonalenie umiejętności.

W ramach projektu szkolenia będą:

 • Zamknięte – tylko dla Uczestników projektu pn. „Przepis na rozwój – zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich”, organizowane na potrzeby konkretnych obszarów tematycznych.
 • Wewnętrzne (wewnątrzprojektowe) – prowadzone przy pomocy odpowiedniej pod względem merytorycznym i doświadczenia zawodowego kadry szkoleniowej, zapewnionej przez Operatora.
 • Grupowe – skierowane do grup od 8 do 16 osób i prowadzone przez 1 trenera metodami interaktywnymi.
 • Prowadzone według kalendarza szkoleń – dzielone według tematyki i stopnia zaawansowania
 • 8 godzinne – jednodniowe i 16 godzinne- dwudniowe, za 1h szkolenia przyjmuje się 45 minut
Doradztwo – forma wsparcia, zakładająca bezpośrednią pracę uczestnika i trenera, celem opracowania konkretnych przypadków, dokumentacji. Za 1 godzinę doradztwa przyjmuje się 60 minut. Minimalny czas pracy doradcy z Uczestnikiem to 50%, pozostały czas doradztwa może przewidywać samodzielną prace doradcy/trenera – udokumentowaną opracowanymi materiałami.

Cel doradztwa – praktyka (omówienie konkretnych caesów) uwzględniając zamówienia na usługi społeczne, klauzule społeczne.

 • Opracowanie lub zweryfikowanie pisma na potrzeby uczestnictwa ZP:
  • sporządzenie wniosku/ protokołu z otwarcia oferty,
  • weryfikacja dokumentacji z postępowania odwoławczego KIO
  • konsultacja w zakresie realizacji umowy o ZP (kary umowne, możliwość zmiany umowy, udzielenie zamówień uzupełniających, zatrzymanie wadium, okres gwarancji)
 • Za 1h doradztwa przyjmuje się 60 minut.

Zakres szkoleń

Liczba godzin Dni Tematyka Dodatkowe doradztwo
16 2 Szkolenie z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne i partnerstwa publiczno-prywatnego
Tak
8 1 Szkolenie z zakresu e-zmówień Tak
8 1 Szkolenie z zakresu aspektów prawnych Tak

Formy wsparcia

 • dwudniowe szkolenie z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce, uwzględniające specyfikę zamówień z zakresu usług, dostaw i robót budowlanych, w tym tematyka partnerstwa publiczno-prywatnego – czas trwania (16 godzin)
 • jednodniowe szkolenie połączone z formą warsztatową z zakresu przygotowania do wykorzystania instrumentów  e-zamówień (8 godzin)
 • jednodniowe szkolenie z zakresu prawnych aspektów prowadzenia działalności zw. z funkcjonowaniem na rynku zamówień publicznych (8 godzin) – występuje ze szkoleniem dwudniowym
 • zindywidualizowane doradztwo poszkoleniowe bezpośrednio związane z tematyką szkoleń (opcjonalnie)
 • zindywidualizowane doradztwo (bez komponentu szkoleniowego) z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne – czas trwania średnio 10 godzin

Harmonogram szkoleń

25.01.2023 – 26.01.2023 – szkolenie on-line

27.04.2022 – 28.04.2023 – szkolenie on-line

06.07.2022 –07.07.2023 – szkolenie on-line

24.08.2022 –25.08.2023 – szkolenie on-line

18.01.2023 – szkolenie on-line

14.03.2023 – szkolenie on-line

21.04.2023 – szkolenie on-line

23.06.2023 – szkolenie on-line

21.07.2023 – szkolenie on-line

31.07.2023 – szkolenie on-line

06.10.2023 – szkolenie on-line

18.10.2023 – szkolenie on-line

27.10.2023 – szkolenie on-line

 

Harmonogram doradztwa

07.09.2021
08.09.2021
14.09.2021

13.01.2022

20.01.2022

24.01.2022

26.01.2022

30.01.2022

01.02.2022

02.02.2022

03.02.2022

17.02.2022

18.02.2022

01.04.2022

04-05.04.2022

08-16.04.2022

22-30.04.2022

05.05.2022

08.05.2022

10.05.2022

12-20.05.2022

22-24.05.2022

26-27.05.2022

29-30.05.2022

01.06.2022

04-06.06.2022

12-16.06.2022

19-21.06.2022

25-30.06.2022

01-02.07.2022

04-09.07.2022

11-16.07.2022

18-22.07.2022

25-30.07.2022

01-06.08.2022

08-13.08.2022

16-20.08.2022

22-27.08.2022

29-31.08.2022

01-03.09.2022

05-10.09.2022

12-17.09.2022

19-24.09.2022

26-30.09.2022

01.10.2022

03-08.10.2022

10-15.10.2022

17-22.10.2022

24-29.10.2022

31.10.2022

02-05.11.2022

07-10.11.2022

12.11.2022

14-19.11.2022

21-26.11.2022

28-30.11.2022

01-03.12.2022

05-10.12.2022

12-17.12.2022

19-24.12.2022

27-31.12.2022

02-05.01.2023

07.01.2023

09-14.01.2023

16-21.01.2023

23-28.01.2023

30-31.01.2023

01-04.02.2023

06-11.02.2023

13-18.02.2023

20-25.02.2023

27-28.02.2023

01-04.03.2023

06-11.03.2023

13-18.03.2023

20-25.03.2023

27-31.03.2023

01.04.2023

03-08.04.2023

11-15.04.2023

17-22.04.2023

24-29.04.2023

02.05.2023

04-06.05.2023

08-13.05.2023

15-20.05.2023

22-27.05.2023

29-31.05.2023

01-03.06.2023

05-07.06.2023

09-10.06.2023

12-17.06.2023

19-24.06.2023

26-30.06.2023

01.07.2023

03-08.07.2023

10-15.07.2023

17-22.07.2023

24-29.07.2023

31.07.2023

01-05.08.2023

07-12.08.2023

14.08.2023

16-19.08.2023

21-26.08.2023

28-31.08.2023

01-02.09.2023

04-09.09.2023

11-16.09.2023

18-23.09.2023

25-30.09.2023

28-31.08.2023

02-07.10.2023

09-14.10.2023

16-21.10.2023

23-28.10.2023

30-31.10.2023

28-31.08.2023

Dni i godziny doradztwa są ustalane z Uczestnikiem indywidualnie.

Doradztwo prowadzone jest w dni robocze od godz. 8.00 do 18.00.

Terminy naborów