Szanowni Państwo,

informujemy, że na stronie startowej Bazy Usług Rozwojowych BUR oraz w serwisie informacyjnym w zakładce Aktualności https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ został zamieszczony komunikat o następującej treści:

Zmiana terminów realizacji usług z przyczyn niezależnych od organizatora

Zmiana terminów realizacji usług rozwojowych z przyczyn niezależnych od organizatora

W ostatnim czasie wpływają do PARP zgłoszenia Podmiotów dotyczące konieczności zmiany terminów realizacji usług rozwojowych z przyczyn niezależnych od organizatora, a wynikających z obecnej sytuacji epidemiologicznej związanej z koronawirusem.

W związku z brakiem możliwości wprowadzenia w Kacie Usługi modyfikacji daty rozpoczęcia oraz lokalizacji usługi na 5 dni przed jej rozpoczęciem, zalecamy Podmiotom publikację nowych Kart Usług uwzględniających zmienione terminy/miejsca realizacji szkoleń.

11 marca br. do wszystkich operatorów wysłana została informacja w tym zakresie z prośbą o akceptację rozliczeń usług dla których numery Karty Usługi zostały zmienione w związku z sytuacją opisaną powyższej.

Jednocześnie podkreślamy, że w przypadku konieczności zmiany terminu zakończenia usługi oraz jej harmonogramu, w odniesieniu do usług, których data zakończenia nie upłynęła, należy postępować jak dotychczas.

W przypadku konieczności zmiany miejsca realizacji usługi w Karcie, należy wpisywać nowe miejsce w polu „Szczegóły miejsca realizacji”. System nie przewiduje bowiem modyfikacji pól w sekcji „Miejsce realizacji usługi”.

W sprawach dotyczących kwalifikowalności wydatków, rozliczeń usług prosimy zwracać się bezpośrednio do operatora, który udzielił wsparcia dla danego uczestnika usługi.  

Zespół Projektu Przepis na Menedżera