Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy realizację projektu ,,Przepis na Opiekę”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (dalej RPO WŁ 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest rozwój w okresie 01.2019-12.2020 usług medyczno-opiekuńczych skierowanych do osób niesamodzielnych 60+, z terenu Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego:

m. Łódź, powiat brzeziński, powiat łódzki wschodni, powiat pabianicki, powiat zgierski.

Zapraszamy do śledzenia strony, wkrótce pojawią się regulaminy i pozostałe dokumenty umożliwiające udział w projekcie.