Przedmiotem Rozeznania jest usługa dietetyka w ramach projektu: „Przepis na Opiekę – wsparcie osób niesamodzielnych z obszaru ŁOM”  dla 44 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zamieszkałych na terenie: miasta Łódź lub powiatów: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski. Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, to takie, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia (skala Barthel 60 i mniej punktów).

Wycenę można przesłać w formie skanu wysłanego wiadomością e-mail, na adres mailowy malwina.graczykowska@hrp.com.pl lub złożyć osobiście w Biurze projektu: ul. Tymienieckiego 19a, 90-349 Łódź do dnia 17.09.2021 roku go godziny 14:00.

Plik do pobrania:

rozeznanie rynku dietetyk