Pragniemy poinformować, że w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku wyłoniono wykonawcę – AXION.PL Maciej Krzysztofik.