Pragniemy poinformować, że  w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku wyłoniono wykonawcę – AXION.PL Maciej Krzysztofik.