Elektroniczna opaska połączona z Centrum Teleopieki to innowacyjny sposób na zapewnienie opieki i wsparcia dla 2000 niesamodzielnych mieszkańców Łodzi. Urządzenie, wyglądem przypominające zegarek, dodatkowo wyposażone jest w przycisk SOS, detektor upadku, lokalizator GPS i czujnik tętna.

Opaski bezpieczeństwa przeznaczone są dla osób, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego.

Od lutego, kiedy program został uruchomiony:

  • odebraliśmy około 60 wezwań z opasek, a do seniorów przyjechały służby medyczne (wśród głównych przyczyn wezwań były: duszności, ból w klatce piersiowej, złe samopoczucie pacjenta wypisanego do domu po operacji czy silne zawroty głowy),
  • opaski wykryły około 120 niepokojących odczytów pracy serca,
  • odnotowano 11 upadków seniorów,
  • u 2 użytkowników teleopasek niezbędne było też określenie lokalizacji tej osoby, by opiekun mógł odnaleźć swojego podopiecznego.

Obecnie Teleopieką objętych jest 1000 osób, a kolejne 1000 urządzeń czeka na swoich właścicieli. Dodatkowe informacje o programie i niezbędne dokumenty znaleźć można na stronie https://uml.lodz.pl/seniorzy/projekty/teleopieka/.