W związku ze zbliżającym się zakończeniem Projektu, informujemy, że wszystkie podpisywane umowy od dnia 20.06.2023 – będą miały termin realizacji usług do 20.09.2023.

 

W związku z powyższym zmianie uległ Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa:

  • 4

Zakres i kwoty wsparcia

  1. Usługi rozwojowe Przedsiębiorca zrealizuje do 20.09.2023.
  • 9

Refundacja kosztów usług rozwojowych

  1. Przedsiębiorca w ciągu 2 dni roboczych od zakończenia realizacji usługi rozwojowej z BUR wgrywa do systemu Operatora Wniosek o zaliczkę (którego wzór stanowi Załącznik nr 9 do Regulaminu) wraz z fakturą VAT (stanowiącą załącznik do wniosku o zaliczkę).
  2. Przedsiębiorca przekazuje Operatorowi dokumenty rozliczeniowe poprzez wgranie ich do Systemu Operatora w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania zaliczki na usługę rozwojową (dla usługi z BUR) i w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia usługi (dla usługi spoza BUR), tj.:

 

Zespół Projektowy.