Szanowni Państwo,

Operator uprzejmie przypomina:

W jakich przypadkach nie ma możliwości wnoszenia wkładu w postaci wynagrodzeń?

– dla usług doradczych

– dla usług świadczonych poza godzinami pracy (chyba, że pracownikowi zatrudnionemu w mniejszym wymiarze np. ½ etatu , dla szkolenia 8 godzinnego przyznany zostanie urlop za nadgodziny)

Wkład w wynagrodzeniu jest wyliczony proporcjonalnie w odniesieniu do czasu udziału uczestnika w szkoleniu (z przerwami). 

Reasumując, jeżeli usługa odbywa się poza godzinami pracy pracownika (np. w weekend, a pracownik wykonuje pracę w tygodniu) pracownik musi mieć odbiór dnia wolnego za czas szkolenia.