Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniach 17.04.2023 od godziny 8:00 – 19.04.2023 do godz. 18:00 prowadzić będziemy szóstą turę naborów do projektu Akademia Transformacji Cyfrowej MMŚP.

Poniżej zamieszczamy dane dotyczące naborów. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z poniższymi opisami, a także z regulaminem projektu dostępnym na stronie projektowej w dokumentach do pobrania.

W związku z dużym zainteresowaniem projektem prosimy także, aby w trakcie składania wniosków dołączali Państwo dokumenty finansowe wymagane do weryfikacji wielkości przedsiębiorstwa – pozwoli to znacznie skrócić proces weryfikacji wniosków, dzięki czemu będą mogli Państwo szybciej skorzystać z usług rozwojowych. Prosimy o zapoznanie się z przygotowaną dla Państwa informacją w tym zakresie: informacja – dokumenty finansowe.

Szczegółowy opis naborów:

Całkowita Alokacja: 2 283 981,25 zł

Nabory dedykowane wyłącznie dla przedsiębiorców, wnoszących wkład własny w wynagrodzeniach.

 

Nabór 21

dla mikroprzedsiębiorstw niezatrudniających pracowników (maksymalnie 1 osoba na szkolenia)

W tym naborze wnioski mogą składać tylko mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników – jednoosobowe działalności gospodarcze (z rocznym obrotem mniejszym lub równym 2 mln euro lub sumą bilansową mniejszą lub równą 2 mln euro). Jeżeli wniosek zostanie złożony przez mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające pracowników, małe lub średnie przedsiębiorstwo, zostanie odrzucony.

Wnioski składać będzie można tylko w czasie trwania naboru. Po zamknięciu naboru opublikowana zostanie lista rankingowa, wg której pobierane będą wnioski.

Wnioski będą uszeregowane i rozpatrywane zgodnie z przyznaną punktacją. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, wnioski będą rozpatrywane zgodnie z datą złożenia. Wszystkie wnioski, które nie zmieszczą się w alokacji trafią automatycznie na listę rezerwową.

 

Data naboru: od 17.04.2023 godz. 8:00 do dnia 19.04.2023 do godz. 18:00

Kwota naboru (alokacja): 163 450,00 zł

Data ważności do 31 sierpnia 2023 r. (termin zakończenia realizacji usług).

Ostateczna data rozliczenia przypada na 10 dni roboczych po zakończeniu usług.

 

Nabór 22

dla mikroprzedsiębiorstw zatrudniających pracowników (maksymalnie 1 osoba na szkolenia)

W tym naborze wnioski mogą składać tylko mikroprzedsiębiorcy (zatrudniający mniej niż 10 osób,
z rocznym obrotem mniejszym lub równym 2 mln euro lub sumą bilansową mniejszą lub równą 2 mln euro). Jeżeli wniosek zostanie złożony przez mikroprzedsiębiorstwo nie zatrudniające pracowników, małe lub średnie przedsiębiorstwo, zostanie odrzucony.

Wnioski składać będzie można tylko w czasie trwania naboru. Po zamknięciu naboru opublikowana zostanie lista rankingowa, wg której pobierane będą wnioski.

Wnioski będą uszeregowane i rozpatrywane zgodnie z przyznaną punktacją. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, wnioski będą rozpatrywane zgodnie z datą złożenia. Wszystkie wnioski, które nie zmieszczą się w alokacji trafią automatycznie na listę rezerwową.

 

Data naboru: od 17.04.2023 godz. 8:00 do dnia 19.04.2023 do godz. 18:00

Kwota naboru (alokacja): 224 743,75 zł

Data ważności do 31 sierpnia 2023 r. (termin zakończenia realizacji usług).

Ostateczna data rozliczenia przypada na 10 dni roboczych po zakończeniu usług.

 

Nabór 23

dla małych przedsiębiorstw (maksymalnie 2 osoby na szkolenia)

W tym naborze wnioski mogą składać tylko mali przedsiębiorcy (zatrudniający mniej niż 50 osób,
z rocznym obrotem mniejszym lub równym 10 mln euro lub sumą bilansową mniejszą lub równą 10 mln euro). Jeżeli wniosek zostanie złożony przez mikroprzedsiębiorstwo lub średnie przedsiębiorstwo zostanie odrzucony.

Wnioski składać będzie można tylko w czasie trwania naboru. Po zamknięciu naboru opublikowana zostanie lista rankingowa, wg której pobierane będą wnioski.

Wnioski będą uszeregowane i rozpatrywane zgodnie z przyznaną punktacją. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, wnioski będą rozpatrywane zgodnie z datą złożenia. Wszystkie wnioski, które nie zmieszczą się w alokacji trafią automatycznie na listę rezerwową.

 

Data naboru: od 17.04.2023 godz. 8:00 do dnia 19.04.2023 do godz. 18:00

Kwota naboru (alokacja): 811 912,50 zł

Data ważności do 31 sierpnia 2023 r. (termin zakończenia realizacji usług).

Ostateczna data rozliczenia przypada na 10 dni roboczych po zakończeniu usług.

 

Nabór 24

dla średnich przedsiębiorstw (maksymalnie 6 osób na szkolenia)

W tym naborze wnioski mogą składać tylko średni przedsiębiorcy (zatrudniający mniej niż 250 osób,
z rocznym obrotem mniejszym lub równym 50 mln euro lub sumą bilansową mniejszą lub równą 43 mln euro). Jeżeli wniosek zostanie złożony przez mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo zostanie odrzucony.

Wnioski składać będzie można tylko w czasie trwania naboru. Po zamknięciu naboru opublikowana zostanie lista rankingowa, wg której pobierane będą wnioski.

Wnioski będą uszeregowane i rozpatrywane zgodnie z przyznaną punktacją. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, wnioski będą rozpatrywane zgodnie z datą złożenia. Wszystkie wnioski, które nie zmieszczą się w alokacji trafią automatycznie na listę rezerwową.

 

Data naboru: od 17.04.2023 godz. 8:00 do dnia 19.04.2023 do godz. 18:00

Kwota naboru (alokacja): 1 083 875,00 zł

Data ważności do 31 sierpnia 2023 r. (termin zakończenia realizacji usług).

Ostateczna data rozliczenia przypada na 10 dni roboczych po zakończeniu usług.