Realizator Projektu informuje, iż decyzją Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi Projekt „Łódź – Miasto (Tele)Opieki” został wydłużony do 28.09.2020r.

W tym celu zapraszamy uczestników Projektu którzy korzystają ze Świadczenia teleopieki i otrzymali osobistą opaskę medyczną do podpisania aneksu do umowy zmieniającego okres udziału w Projekcie.

W celu podpisania aneksu prosimy zgłosić się do Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodnia 47 do Oddziału ds. Polityki Senioralnej po wyłącznie wcześniejszym umówieniu wizyty pod nr tel. (+48) 42 638 47 30.

W trosce o zdrowie oraz bezpieczeństwo wszystkich prosimy o przestrzegania obowiązujących w dalszym ciągu zasad reżimu sanitarnego.