Szanowni Państwo

 

Ze względu na duże zainteresowanie projektem oraz bardzo dużą ilość złożonych wniosków w ostatnich naborach, powołując się na zapisy §13, pkt. 2 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa:

„Terminy wskazane w Regulaminie mogą zostać wydłużone w uzasadnionych przypadkach, w szczególności przy dużej liczby złożonych dokumentów, o czym Operator będzie informował Przedsiębiorcę na bieżąco.”

Operator informuje, że proces weryfikacji złożonych wniosków może ulec wydłużeniu.

Prosimy o cierpliwość.

Zespół Projektu Przepis na Menedżera