Informujemy, że zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie realizacja projektu „Przepis na Opiekę” dobiegła końca z dniem 31.03.2021 r., w związku z czym zakończyła się możliwość finansowania udzielanego wsparcia ze środków Unii Europejskiej.

 

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. K. Jonschera w Łodzi w ramach trwałości projektu deklaruje utrzymanie gotowości do wykonywania usług Dziennego Domu Opieki Medycznej (przy zebraniu wystarczającej liczby zainteresowanych osób). Będziemy podejmować wszelkie działania celem zapewnienia finansowania funkcjonowania DDOM ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia lub innych środków publicznych. Niestety, na dzień dzisiejszy nie ma możliwości podpisania umowy z NFZ na finansowanie usług DDOM (jako świadczenia gwarantowanego), jak również nie ma możliwości pozyskania środków na ten cel z żadnego innego publicznego publicznego źródła. Mając na uwadze powyższe począwszy od dnia 01.04.2021 r. usługi dla osób chętnych do skorzystania ze wsparcia udzielanego w DDOM świadczone będą odpłatnie bez dodawania zysku dla MCM za świadczenie tej usługi.

Osoby zainteresowane wsparciem w ramach DDOM prosimy o kontakt drogą mailową pod adresem sekretariat@jonscher.pl bądź telefonicznie pod numerem 42 677 50 43; 42 676 17 90 – https://jonscher.pl/przepis-na-opieke