Informujemy, że zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie realizacja projektu „Przepis Na Opiekę – wsparcie osób niesamodzielnych z obszaru ŁOM” nr RPLD.09.02.02-10-B012/20 dobiegła końca z dniem 31.08.2023 r., w związku z czym zakończyła się możliwość finansowania udzielanego wsparcia ze środków Unii Europejskiej.